Thể tích khối hộp chữ nhật

Xem 1-20 trên 33 kết quả Thể tích khối hộp chữ nhật
 • Nội dung: Khái niệm thể tích của 1 khối đa diện (Sgk hh 12); Các công thức tính thể tích của khối đa diện: a) Thể tích khối hộp chữ nhật V = abc với a, b, c là 3 kích thước của khối hộp chữ nhật. b) Thể tích của khối chóp V= 3 1 Sđáy . h ; h: Chiều cao của khối chóp. c) Thể tích của khối lăng trụ V= Sđáy . h ; h: Chiều cao của khối lăng trụ

  pdf43p ghost_thach 11-12-2010 1314 308   Download

 • Mục tiêu: Về kiến thức: Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện. Nắm được các công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp. Biết chia khối chóp và khối lăng trụ thành các khối tứ diện (bằng nhiều cách khác nhau). Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp, khối lăng trụ. Kỹ năng vẽ hình, chia khối chóp thành các khối đa diện....

  doc4p mrtoanto 09-11-2010 444 54   Download

 • Về kiến thức: HS biết được khái niệm về thể tích khối đa diện. Về kỹ năng: HS rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật.

  doc13p orchild123123 03-11-2013 86 12   Download

 • 1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. - Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan. 2. Kĩ năng: chữ nhật. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Chuẩn bị hình vẽ. - Có ý thức cẩn thận khi làm bài. - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp + HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 4 cm.

  pdf8p phuongthanh3 29-09-2010 714 27   Download

 • khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp. 2- Kỹ năng : biết cách tính thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp.

  pdf7p ntgioi120406 04-12-2009 1263 155   Download

 • Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện Nắm được các công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp. Biết chia khối chóp và khối lăng trụ thành các khối tứ diện (bằng nhiều cách khác nhau). 2. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp, khối lăng trụ. Kỹ năng vẽ hình, chia khối chóp thành các khối đa diện. II.

  pdf6p ntgioi120406 04-12-2009 317 56   Download

 • I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: - Nắm được khái niệm về thể tích khối đa diện - Nắm được các công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp. - Biết chia khối chóp và khối lăng trụ thành các khối tứ diện (bằng nhiều cách khác nhau). 2. Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng vận dụng các công thức tính thể tích để tính được thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp, khối lăng trụ. - Kỹ năng vẽ ...

  pdf10p abcdef_35 21-09-2011 34 4   Download

 • Thể tích khối hộp chữ nhật: V= abc ( a,b,c là 3 kích thước) Thể tích khối lập phương : V = a3 (a là cạnh khối lập phương) 1 Thể tích khôi chóp: V = Bh ( B diện tích đáy, h chiều cao) 3...

  doc5p hoangyeudoi110 08-02-2011 543 74   Download

 • Thể tích khối hộp chữ nhật: V= abc ( a,b,c là 3 kích thước) Thể tích khối lập phương : V = a3 (a là cạnh khối lập phương) Thể tích khôi chóp: V= 1 Bh ( B diện tích đáy, h chiều cao) 3

  doc8p trancongphuc 18-10-2010 871 225   Download

 • Học sinh nắm chắc hơn về : khối lăng trụ và khối chóp, khái niệm về hình đa diện và khối đa diện, hai đa diện bằng nhau, phân chia và lắp ghép các khối đa diện. * Nắm khái niệm về khối đa diện lồi và khối đa diện đều, nhận biết năm loại khối đa diện đều. * Nắm khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp. - Kỹ năng: * Nhận biết khái niệm khối lăng trụ và...

  pdf21p ntgioi120406 04-12-2009 430 84   Download

 • Để tính thể tích của một khối đa diện bất kì, chúng ta chia khối đa diện đó thành các khối đa diện đơn giản đã biết công thức tính ( Khối lăng trụ V B.h , Khối chóp V B.h , Khối hộp chữ nhật V abc , …) rồi cộng các kết quả lại. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, việc tính thể tích của các khối lăng trụ và khối chóp theo công thức trên lại gặp khó khăn do không xác định được đường cao hay diện tích đáy, nhưng có thể chuyển...

  pdf11p 9a1phu 27-01-2013 53 23   Download

 • 1. Kiến thức: - Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương. 2. Kĩ năng: - Học sinh vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. + HS: SGK, VBT.

  pdf7p phuongthanh3 29-09-2010 249 15   Download

 • Hộp ngoài 2 - Mặt phản xạ 3- Nồi 4- Nắp kính trong 5- Gương phẳng phản xạ 6- Bông thủy tinh 7- Đế đặt nồi Bếp NLMT được thiết kế như hình vẽ, hộp ngoài của bếp được làm bằng khung gỗ hình khối hộp chữ nhật bên ngoài đóng 1 lớp ván ép, phía trong là mặt nhôm được đánh bóng để phản xạ, biên dạng của mặt phản xạ được thiết kế là mặt kết hợp của các parabol tròn xoay (hình 4.1) sao cho nồi nấu có thể nhận...

  pdf5p phuoctam40 14-07-2011 37 5   Download

 • Hộp ngoài 2 - Mặt phản xạ 3- Nồi 4- Nắp kính trong 5- G−ơng phẳng phản xạ 6- Bông thủy tinh 7- Đế đặt nồi Bếp NLMT đ−ợc thiết kế nh− hình vẽ, hộp ngoài của bếp đ−ợc làm bằng khung gỗ hình khối hộp chữ nhật bên ngoài đóng 1 lớp ván ép, phía trong là mặt nhôm đ−ợc đánh bóng để phản xạ, biên dạng của mặt phản xạ đ−ợc thiết kế là mặt kết hợp của các parabol tròn xoay (hình 4.1) sao cho nồi nấu có thể nhậ...

  pdf5p phuoctam54 20-08-2011 24 3   Download

 • Câu IV: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, AB = a, AD = 2a; M là một điểm thuộc cạnh AB sao cho MA = 2MB, tam giác SMI cân đỉnh S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABCD). Biết mặt bên (SBC) hợp với đáy (ABCD) một góc bằng 600 . Tính thể tích khối chóp S.AMID theo a. Câu V: (1,0 điểm) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn: 6 xy = y )( 2 xy − 1) (x + 2 1 2 ....

  pdf5p thaysonpct 05-04-2013 39 13   Download

 • 1) Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc đáy. Góc giữa SC và đáy bằng của SB. a) Tính thể tích của khối chóp S.ABCD. b) Tính thể tích của khối chóp MBCD.và M là trung điểm2) Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy một góc 60o .Tính thể tích khối chóp. 3) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = a, O là giao điểm của AC và BD. a) Tính thể tích...

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 94 6   Download

 • Sự xuất hiện của Hồ Chí Minh và hoạt động của người trong hai phần ba thế kỷ XX là hoàn toàn phù hợp với quy luật lịch sử. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đấu tranh của dân tộc và tiến bộ xã hội.

  doc10p 3800250003121 26-05-2010 451 137   Download

 • KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG 2.1. KHÍ LÝ TƯỞNG 2.1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Các loại khí trong tự nhiên là khí thực, chúng được tạo nên từ các phân tử, mỗi phân tử chất khí đều có kích thước và khối lượng nhất định, các phân tử trong chất khí tương tác với nhau. Để đơn giản cho việc nghiên cứu, người ta đưa ra khái niệm khí lý tưởng.

  pdf11p vitconsieuquay 19-08-2011 102 26   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la. Là người học trò trung thành của Các Mác và Lênin, Hồ Chủ tịch chẳng những là...

  pdf22p inside33 08-12-2012 39 7   Download

 • Mô hình mặt Mô hình mặt biểu diễn đối tượng tốt hơn mô hình khung dây vì các cạnh của mô hình tạo thành các mặt (face). Mô hình mặt của hộp chữ nhật giống như một hộp rỗng, có các cạnh và các mặt nhưng bên trong thì rỗng. Mô hình mặt có thể tích nhưng không có khối lượng. Mô hình dạng này có thể che các đường khuất và tô

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 64 4   Download

Đồng bộ tài khoản