intTypePromotion=1
ADSENSE

Thi hành luật cầu mây

Xem 1-20 trên 98 kết quả Thi hành luật cầu mây
 • Bài viết Nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường đã chỉ ra phương pháp tiếp cận thị trường điện của nhà máy nhiệt điện bằng Block Order và các điều kiện cho nhà máy nhiệt điện (MIC, SSC, LGC) có ở Châu Âu. Bài viết cũng đã phát triển thành công mô hình toán, đưa ra cách chào giá của nhà máy nhiệt điện liên quan đến các yếu tố kinh tế và kỹ thuật.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 15 0   Download

 • Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức là thiết chế trung tâm trong bộ máy chính quyền thành phố thuộc thành phố, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một đô thị hiện đại và năng động. Bài viết trình bày việc xem xét các yêu cầu đặt ra đối với nó nhằm đề xuất một số cơ chế đặc thù mà cơ quan hành chính nhà nước trong chính quyền thành phố thuộc thành phố cần phải có.

  pdf6p vilichae2711 15-06-2021 30 0   Download

 • Bài giảng Giới thiệu nền tảng giải pháp hệ thống chẩn đoán hình ảnh EXA trình bày các nội dung chính sau: Thị trường hệ thống chẩn đoán hình ảnh ở US, kích thước thị trường Enterprise imaging ở US, yêu cầu của khách hành về giá trị dự luật, các mô‐đun chức năng trong exa Suite.

  pdf8p vimichigan2711 22-03-2021 32 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thi hành án dân sự; thực trạng về tổ chức bộ máy và hoạt động thi hành án dân sự (trong đó tập trung là đánh giá những ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân), luận văn đề xuất quan điểm, các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự ở Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ trước những yêu cầu mới của công tác thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay.

  pdf26p tomhum999 07-03-2021 14 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự; thực trạng về tổ chức bộ máy và hoạt động thi hành án dân sự, luận văn đề xuất quan điểm, các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự ở Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ trước những yêu cầu mới của công tác thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay.

  pdf88p tomhum999 07-03-2021 26 2   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước về địa giới hành chính cấp huyện ở Việt Nam. Cụ thể, dưới góc độ các bộ phận cấu thành pháp luật, đề tài sẽ nghiên cứu về hình thức pháp luật, nội dung pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong quản lý nhà nước về địa giới hành chính cấp huyện. Tức là, đề tài không đi sâu nghiên cứu về bộ máy nhà nước ở chính quyền trung ương hay chính quyền cấp tỉnh; cũng không nghiên cứu các đươn vị hành chính cấp huyện ở góc độ tự nhiên, địa lý, xã hội...

  pdf157p camtucau99 08-12-2019 123 22   Download

 • Tiếp nối phần 1, Tài liệu Luật cầu mây: Phần 2 trình bày luật thi đấu cầu mây đối với thi đấu vòng tròn, các điều khoản chung, cách tiến hành thi đấu vòng tròn và phần phụ lục. Đây là Tài liệu tham khảo hữu ích những ai quan tâm đến bộ môn cầu mây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p uocvongxua03 17-06-2015 81 5   Download

 • Tài liệu Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành: Phần 2 trình bày về nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và một số văn bản pháp luật về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tôn giáo chính phủ và một số văn bản có liên quan tới hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng.

  pdf55p thuytrang_1 11-01-2015 111 17   Download

 • Nhận thức về tổ chức chính quyền trung ương theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực Về cơ bản, tổ chức chính quyền không phải là mục đích mà là “ phương tiện, biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu của quốc gia” và bộ cơ quan hành pháp thực hiện việc cưỡng chế và thực thi hàng ngày các đạo luật do Quốc hội ban hành.

  pdf12p eight_12 06-03-2014 99 14   Download

 • Điện năng là một trong những nhu cầu không thể thiếu được cho sự tồn tại và phát triển của toàn bộ nền kinh tế xã hội của đất nước. Với việc các nguồn năng lượng sơ cấp như than, dầu, khí đốt ngày càng cạn kiệt thì giải pháp tiết kiệm năng lượng là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế này, Quốc hội đã ban hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và luật này đang được đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc hiện nay, đặc biệt là đối với các...

  pdf26p and_12 08-08-2013 127 24   Download

 • Các yếu tố cấu thành nền hành chính Có nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.

  pdf16p yenhoangbank321 26-06-2013 110 19   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  pdf8p luatsuminhtri 25-06-2013 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong...

  pdf5p minhtri2205 04-06-2013 67 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định...

  pdf6p minhtri2205 04-06-2013 42 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BXD ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam và Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về kiện toàn Ban...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 43 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 58 1   Download

 • Đánh giá việc thực hiện Bộ luật lao động thông qua kết quả thanh tra 1.1. Kết quả thanh tra Ngay sau khi Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành, thanh tra ngành lao độngthương binh và xã hội đã rất quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn. Mặc dù số lượng cán bộ thanh tra còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế (hiện tại, thanh tra toàn ngành chỉ có 471 người thực hiện ở tất cả các lĩnh...

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 87 5   Download

 • Cơ cấu tổ chức của ASEAN - từ Tuyên bố Băng Cốc đến Hiến chương Vì vậy, quy định pháp luật này của Đức dường như yêu cầu công ti phát hành phải dự đoán sự phản ứng của nhà đầu tư đối với từng thông tin và làm cho công ti khó xác định được một cách chính xác thông tin nào cần được công bố rộng rãi ra công chúng. Khi đó, quy định pháp luật có tính khả thi thấp và trở nên hết sức hình thức....

  pdf9p chaydesong 09-05-2013 54 3   Download

 • Bảo vệ quyền sở hữu bằng phương thức kiện đòi tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam và pháp luật dân sự của một số nước Mục tiêu của Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ hai là nhằm tái cơ cấu thị trường tài chính của Đức, kiểm soát giao dịch nội gián và cải tổ bộ máy giám sát giao dịch chứng khoán. Đạo luật thành lập ra Cơ quan giám sát Liên bang đối với giao dịch chứng khoán (Federal Securities Trading Oversight Authority)...

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 88 8   Download

 • Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế ở Việt Nam hiện nay Hành vi hạn chế cạnh tranh luôn hướng đến việc hình thành sức mạnh thị trường hoặc lợi dụng sức mạnh thị trường để làm cho tình trạng cạnh tranh trên thị trường bị biến dạng. Điều này có thể dẫn đến làm thay đổi cấu trúc thị trường, thay đổi tương quan cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường. Hành vi hạn chế cạnh tranh gây tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh và cần phải kiểm soát nó bằng...

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 118 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thi hành luật cầu mây
p_strCode=thihanhluatcaumay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2