intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng

Xem 1-1 trên 1 kết quả Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng
  • Vấn đề cơ bản về HT lưu ký, bù trừ, TT và đăng ký CK. Vai trò, chức năng của hệ thống. Mối quan hệ của HT lưu ký, bù trừ, TT và đăng ký CK với HTGD CK.Chỉ số về cách tạo vốn phân tích các thành phần vốn dài hạn của công ty còn gọi là cấu trúc vốn của công ty bao gồm: Chỉ số trài phiếu chỉ ra số phần trăm trong vốn dài hạn có thể huy động bằng trái phiếu. Chỉ số này nói lên tình trạng nợ nần của các công ty,......

    ppt78p namhung49 18-10-2010 285 97   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng
p_strCode=thongbaohuydangkycongtydaichung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2