Thông báo hủy hóa đơn

Xem 1-20 trên 27 kết quả Thông báo hủy hóa đơn
 • Hóa đơn và việc sử dụng Hóa đơn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng đó, phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn trong MISA SME.NET cho phép lập Quyết định áp dụng hóa đơn tự in; Khởi tạo hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn; Thông báo hủy hóa đơn, mất cháy hỏng hóa đơn, xóa hóa đơn theo đúng nghị định 51/2010/ND-CP ban hành ngày 14/05/2010 và TT 153...

  ppt28p dkngoc1991 22-12-2012 56 16   Download

 • Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn quản lý hóa đơn trên MISA SME.NET 2015" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chọn quản lý hóa đơn trên phần mềm, khởi tạo mẫu hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, hủy hóa đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt16p doinhugiobay_10 08-01-2016 28 7   Download

 • Nỗi lo của các doanh nghiệp là làm sao thiết kế mẫu hóa đơn đúng theo tiêu chí đặt ra của ngành thuế, tránh trường hợp đã in lại phải hủy vì sai một vài chi tiết, gây lãng phí. Phóng viên Báo SGGP chuyển tải những thắc mắc của bạn đọc đến bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên tuyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế TPHCM để được hướng dẫn.

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 42 6   Download

 • Marketing ngày nay đã trở thành một công cụ rất quan trọng cho các công ty kinh doanh hiện đại. Tuy nhiên để hiểu cho được và đúng bản chất của Marketing thì không phải đơn giản, thậm chí ngay cả những người đứng đầu của các công ty lớn và nhất là các công ty Nhà nước cũng cho rằng Marketing là huy động lực lượng bán hàng của mình vào thị trường để bán tất cả những thứ gì mà công ty làm ra. Quan niệm như vậy sẽ dẫn đến thảm hoạ cho công ty. Qua quá...

  pdf66p demtichlieu 15-07-2010 451 264   Download

 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quyền Đình Hà (2004), Kinh tế phát triển nông thôn, Trường Đại học nông nghiệp I, Hà Nội. 2. PGS. TS. Phạm Ngọc Hải, GS. TS. Tống Đức Khang, GS. TS. Bùi Hiếu, TS. Phạm Việt Hoà (2007), Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống huỷ lợi, Nxb Xây dựng, Hà Nội. 3. Hội khoa học kinh tế nông – lâm nghiệp (2000), Giáo trình kinh tế và chính sách đất đai ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 4.

  pdf9p iiduongii7 18-04-2011 107 20   Download

 • Marketing ngày nay đã trở thành một công cụ rất quan trọng cho các công ty kinh doanh hiện đại. Tuy nhiên để hiểu cho được và đúng bản chất của Marketing thì không phải đơn giản, thậm chí ngay cả những người đứng đầu của các công ty lớn và nhất là các công ty Nhà nước cũng cho rằng Marketing là huy động lực lượng bán hàng của mình vào thị trường để bán tất cả những thứ gì mà công ty làm ra. Quan niệm như vậy sẽ dẫn đến thảm hoạ cho công ty....

  pdf65p haiqtkdtm09 21-06-2011 95 17   Download

 • Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN hiện nay, vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc được đặt ra như một tất yếu khách quan và mang tính cấp thiết. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế của thời đại toàn cầu hóa đòi hỏi Việt Nam phải “đi tắt, đón đầu” trên cơ sở phát huy tối đa nội lực. Một trong những cơ sở làm nên......

  pdf6p phalinh17 14-08-2011 51 13   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/vhttdl số huy chương trong các kỳ thi', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p pretty2 23-07-2010 45 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 75/2006/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; ban chỉ huy quân sự xã,phường, thị trấn; ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawvhxh8 16-11-2009 59 5   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/vhttdl số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p pretty2 23-07-2010 52 5   Download

 • Mùa Xuân đang đến với chúng ta theo quy luật tuần hoàn của tạo hóa: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Sự sống của chúng ta cũng nằm trong vòng tuần hoàn: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Trong các ngành khoa học, bộ môn sinh học thường được biết có những quy luật từ thiên nhiên.

  pdf6p buddy2 21-04-2011 40 4   Download

 • (Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày...... tháng....... năm............ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Kính gửi: .(1) Tên doanh nghiệp: ...: Địa chỉ trụ sở chính: ..; Điện thoại:.... Fax:......

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 54 4   Download

 • Mùa Xuân đang đến với chúng ta theo quy luật tuần hoàn của tạo hóa: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Sự sống của chúng ta cũng nằm trong vòng tuần hoàn: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Trong các ngành khoa học, bộ môn sinh học thường được biết có những quy luật từ thiên nhiên.

  pdf7p sinhtobo111 25-04-2011 24 3   Download

 • Mẫu số 05/MSGD TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… Số: /VSD-NCPT V/v: hồ sơ đăng ký/thay đổi/hủy bỏ MSGD của nhà đầu tư nước ngoài Kính gửi: ……………………………………. Trả lời Đơn đăng ký/thay đổi/hủy bỏ MSGD ngày…/…/…của Quý TVLK và nhà đầu tư, cụ thể: - Tên nhà đầu tư: - Địa chỉ: - Quốc tịch: - Số đăng ký NSH: - Khách hàng của: Công ty…..

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 24 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Hình thức Chứng chỉ: - Bìa cứng, một mặt, có kích thước 200 x 140 mm, có nền hoa văn chìm hình quốc huy. - Số Chứng chỉ bao gồm 02 nhóm số được phân chia bởi dấu “ - ”: - Nhóm 1: Có 02 chữ số ghi 02 số cuối của năm cấp Chứng chỉ; - Nhóm 2: Có 05 chữ số ghi số thứ tự Chứng chỉ. ...

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 33 1   Download

 • Với tiềm năng phong phú, Thừa Thiên Huế chú trọng phát triển nhiều loại hình du lịch văn hóa chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển… Sự phát triển du lịch trong những năm qua vận hành theo hướng bền vững, trên cơ sở giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

  pdf4p luan89tn 22-04-2011 197 98   Download

 • Xét công ty cổ phần Hoa Hồng với thông tin về vốn huy động và tài sản đầu tư được mô tả qua bảng cân đối tài sản của đơn vị vào cuối năm 1993 và 1994 như sau: Số cổ phiếu thường đã phát hành là 10.000 cp. Giá trị cổ phiếu khi phát hành là 50.000đ/cp

  pdf36p dinhlan0501 08-04-2011 175 68   Download

 • Giá trị nhiều mặt của rừng đã được đề cập một cách rõràng trong một vài thập kỷ qua, rừng không đơn thuần là cung cấp gỗ mà còn lâm sản ngoài gỗ và đặc biệt là các dịch vụ từ rừng như bảo vệ đầu nguồn, các nguồn nước, bảo vệ khí hậu thông qua hấp thụ CO2 Do vậy quy hoạch, quản lý tài nguyên rừ ng đòi hỏi phải xuất phát từ việc quản lý tổng hợp và phát huy một cách hài hòa giá trị to lớn, nhiều mặt...

  pdf80p peheo_3 18-08-2012 97 42   Download

 • Việc cảI thiện hệ thống thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàI theo hướng: đơn giản hoá, dễ tính, đảm bảo lợi ích quốc gia, có tác dụng khuyến khích đầu tư và phù hợp với thông lệ quốc tế. 2.13) Thực hiện chiến lược khoa học công nghệ. Một trong nhữn vai trò quan trọng của FDI là chuyển giao công nghệ.

  pdf6p caott10 22-07-2011 55 23   Download

 • Việc chuyển từ cơ chế tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đòi hỏi hoạt động ngân hàng phải là đòn bẩy kinh tế, là công cụ kiềm chế và đẩy lùi lạm phát nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng đã được cải tổ và hoạt động có hiệu quả ,đóng vai trò nòng cốt trên thị trường tiền tệ .

  pdf14p muaythai2 18-10-2011 57 23   Download

Đồng bộ tài khoản