Thông tư cam

Xem 1-20 trên 5937 kết quả Thông tư cam
 • Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL về cấm quảng cáo thuốc lá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

  pdf2p lawvhxh3 16-11-2009 277 208   Download

 • Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf55p lawttnh14 13-11-2009 280 99   Download

 • Mục tiêu của bài học này giúp học sinh có kiến thức phát biểu được từ thông riêng của mạch kín là gì?Phát biểu được khái niệm hiện tượng tự cảm? Viết được công thứ tính suất điện động tự cảm? Viết công thức tính Năng lượng từ trường của ông dây tự cảm.

  doc5p chaungocnguyen123 14-11-2013 366 71   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2: thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt104p truong44 08-04-2011 227 69   Download

 • Xây dựng nhiệm vụ thiết kế của hệ thống tự động hóa nhận dạng và phân loại gạch ốp lát; xây dựng bản vẽ tổng thể của hệ thống và các chi tiết chủ yếu của hệ thống tự động hóa nhận dạng và phân loại gạch ốp lát; xây dựng các phân hệ phần mềm chung..

  pdf224p la_lan23 15-04-2013 116 52   Download

 • tài liệu về các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động...

  ppt26p truong44 09-04-2011 161 46   Download

 • Thông tư 03/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

  pdf15p lythong 18-08-2009 161 42   Download

 • Thông tư hướng dẫn về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao

  doc6p quynhson 19-08-2009 158 33   Download

 • Hệ thống những bài giảng đặc sắc nhất về bài Tự cảm môn Vật lý 11 giúp các bạn học sinh học tốt hơn, giáo viên lấy làm tư liệu tham khảo. Nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho các em học sinh cũng như giúp cho quý thầy cô có tư liệu hay, bổ ích và phù hợp cho quá trình giảng dạy, chúng tôi đã hệ thống tuyển chọn những bài giảng hay về Tự cảm môn vật lý lớp 11.

  ppt19p ngocloannguyenthi 14-11-2013 77 31   Download

 • Thông tư 80/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

  pdf7p mychau 18-08-2009 194 21   Download

 • Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

  doc6p nguyetnga 19-08-2009 143 20   Download

 • Thông tư 11/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2009/TT-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

  doc1p lythong 18-08-2009 98 19   Download

 • Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại tham gia nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

  pdf15p daumeoduoicop 29-03-2010 194 19   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM

  pdf19p chubebandiem 17-12-2010 102 19   Download

 • Thông tư 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  pdf17p mychau 18-08-2009 229 16   Download

 • Thông tư 42/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

  doc5p thienthan 19-08-2009 135 16   Download

 • Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng...

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 103 15   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 24/2010/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

  pdf3p cucaibanhchung 25-05-2010 146 15   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-BNN NGÀY 17/3/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG.

  pdf2p cavienchien5k 20-07-2010 145 14   Download

 • Thông tư số 15/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

  pdf5p lawttnh10 12-11-2009 135 13   Download

Đồng bộ tài khoản