intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư chính phủ

Xem 1-20 trên 8674 kết quả Thông tư chính phủ
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ

  doc17p hoainam2108 12-09-2010 331 20   Download

 • Biểu mẫu " Thông tư" Dùng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để giải thích, hướng dẫn chi tiết thực hiện văn bản của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị); hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách.

  pdf1p bachdiemmy 11-12-2009 176 12   Download

 • Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

  doc18p trientpt 01-09-2009 165 10   Download

 • Thông tư Số 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ giáo dục vào Đào tạo ban hành.

  pdf25p hoa_cuc91 28-06-2014 97 8   Download

 • Thông tư Số 59/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước nhằm giúp các bạn hiểu hơn về những quy định chung, phân cấp quản lý ngân sách, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, chấp hành ngân sách nhà nước, tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  doc45p kimcang111 31-03-2014 114 6   Download

 • Thông tư Số: 01/VBHN-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

  pdf10p hoa_cuc91 28-06-2014 121 5   Download

 • Thông tư Số: 01/2014/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  pdf36p hoa_cuc91 28-06-2014 134 3   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2011, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  pdf14p camdodoisinhvien 27-06-2013 93 2   Download

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng qui định tại quyết định số 57/Qđ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng chính phủ. Căn cứ luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

  pdf8p camdodoisinhvien 27-06-2013 112 2   Download

 • Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

  pdf18p hoa_cuc91 28-06-2014 104 2   Download

 • Thông tư Số: 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2012 được sửa đổi, bổ sung.

  pdf54p hoa_cuc91 28-06-2014 53 1   Download

 • Nội dung bản tin bao gồm Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan xử lý, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp; sắp khai trương hệ thống Ecabinet Chính phủ không giấy tờ; Bộ Nội vụ hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường kinh doanh, mục tiêu báo cáo thành tích hơn là cải cách thực chất cho doanh nghiệp; tốc độ cải cách thể chế vẫn còn chậm và chưa đạt như kỳ vọng; cần tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện luật đầu tư, luật doanh nghiệp; Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn nguồn chi thực hiện mức lương cơ sở mới...

  pdf49p cuongcuncon 29-08-2019 16 1   Download

 • Thông tư Số: 09/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

  pdf3p hoa_cuc91 28-06-2014 53 0   Download

 • Thông tư Số: 16/2009/TT-BGĐT quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

  pdf18p hoa_cuc91 28-06-2014 28 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu với mục đích nhằm thấy được sự tiếp thu và vận dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình trong các khúc ngâm và truyện thơ Nôm, cụ thể qua hai tác phẩm tiêu biểu là Chinh phụ ngâm khúc và Truyện Kiều, thấy được bút pháp tả cảnh ngụ tình trong truyện thơ Nôm là kết quả của việc tiếp thu thành tựu từ thể ngâm khúc và một số thể loại truyền thống khác, nhận thức rõ được cơ sở hình thành và quá trình phát triển, quá trình chuyển tiếp từ thể loại này sang thể loại khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p sutihana 12-12-2016 225 42   Download

 • Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 1 Tổng quan về bộ máy nhà nước và chính phủ điện tử gồm các nội dung chính là: Sơ lược về bộ máy nhà nước, khái niệm, các cấp độ phát triển và mô hình chính phủ điện tử, sự cần thiết, lợi ích và trở ngại đối với chính phủ điện tử,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 198 34   Download

 • Chương 3 TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH NỘI ÐỊA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2. ÁP CHẾ TÀI CHÍNH (a) Quan điểm về áp chế tài chính Nhiều nước đang phát triển không có các thị trường vốn tự do. Thay vào đó các nước này mang một đặc điểm được biết đến như là “sự áp chế tài chính”. Nhìn chung áp chế tài chính tương đương với những kiểm soát về lãi suất, và đặc biệt là những kiểm soát đưa đến kết quả lãi suất tiền thực tiền gửi âm. Thông thường chính phủ đề ra những...

  pdf14p phamtungneu 02-04-2013 86 13   Download

 • Bài 7: Chính phủ điện tử (E-government). Mục tiêu của bài này là xác định rõ các vấn đề chủ yếu xung quanh chính phủ điện tử cũng như cung cấp cho người đọc những thông tin cập nhật về việc quản lý điều hành của chính phủ bằng điện tử tại các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p nhanmotchut_4 01-11-2016 70 11   Download

 • Trong phạm vi bài báo này, eGov có thể được định nghĩa như sau: chính phủ điện tử là sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong Chính phủ để cung cấp các dịch vụ công nhằm cải thiện hiệu quả quản lý và thúc đẩy các giá trị, cơ chế dân chủ cũng như một khuôn khổ quản lý nhà nước tạo thuận lợi cho các sáng khiến phổ biến thông tin và thúc đẩy phát triển xã hội tri thức.

  pdf5p uocvong07 14-10-2015 56 7   Download

 • Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 1 trình bày tổng quan về bộ máy nhà nước và chính phủ điện tử. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: bộ máy nhà nước, cấp độ phát triển và mô hình chính phủ điện tử; sự cần thiết, lợi ích và trở ngại đối với chính phủ điện tử; chính phủ điện tử một cửa, yêu cầu đối với chính phủ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p kimngan29092009 15-10-2018 44 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư chính phủ
p_strCode=thongtuchinhphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2