intTypePromotion=4
ADSENSE

Thông tư số 45

Xem 1-20 trên 321 kết quả Thông tư số 45
 • Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Bộ Công an hành

  pdf18p lawttnh4 11-11-2009 244 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 45/2009/tt-blđtbxh của bộ lao động-thương binh và xã hội', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p inoneyear 06-04-2010 105 8   Download

 • Thông tư Số: 45/2013/TT-BTC năm 2013 có nội dung ban hành về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  doc21p hungyen2013 07-10-2014 76 8   Download

 • Thông tư Số 45/2013/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI. Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11, căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP.

  doc4p pechi1412 25-11-2015 116 7   Download

 • Thông tư số 45/TC-CĐKT về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

  pdf22p ngankhanh 10-10-2009 63 5   Download

 • Thông tư số 45/1998/TT-BGD&ĐT về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước CHXHXNVN do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, để hướng dẫn bổ sung Điều 5 TT 03/TT ngày 24/4/1994 của BGD&ĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 90/CP ngày 24/11/1993 của CP về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước CHXHXNVN...

  pdf2p lawgd8 22-11-2009 76 5   Download

 • Thông tư số: 45/2015/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  pdf1p codon_05 15-12-2015 68 5   Download

 • Thông tư số 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan do Bộ tài chính - Tổng cục hải quan ban hành

  pdf10p chuongtudi 23-10-2009 65 4   Download

 • Thông tư số 45/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawxnk1 10-11-2009 105 4   Download

 • Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf5p lawttnh4 11-11-2009 112 4   Download

 • Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  pdf14p hovantoai 21-01-2015 111 4   Download

 • Thông tư số 45/2001/TT-BKHCNMT về việc kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 16 - Nghị định 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá

  pdf5p lawtm7 29-10-2009 70 3   Download

 • Thông tư số 45-TT-MN về việc xét trợ cấp cho học sinh miền Nam trong niên khóa 1962-1963 do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf3p lawgd10 22-11-2009 70 3   Download

 • Thông tư số 45-TC/TCT về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế doanh thu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf22p lawgtvt11 26-11-2009 60 3   Download

 • Thông tư số 45/TC/QLCS về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawbds7 06-11-2009 53 2   Download

 • Thông tư số 45/2005/TT-BTC về ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của các nứơc ASEAN do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN...

  pdf6p lawxnk2 10-11-2009 72 2   Download

 • Thông tư số 45-NV/TC về việc phân phối và quản lý đất bãi sa bồi do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf4p lawbds8 22-11-2009 46 2   Download

 • Thông tư số 45/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawdn1 31-10-2009 74 1   Download

 • Thông tư số 45-TC/TCĐN về cơ chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Pháp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawdt12 02-12-2009 49 1   Download

 • Thông tư số: 45/2016/TT-BGTVT năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

  pdf2p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 36 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư số 45
p_strCode=thongtuso45

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2