intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu hút đầu tư nước ngoài

Xem 1-20 trên 1009 kết quả Thu hút đầu tư nước ngoài
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " những bất cập trong thu hút đầu tư nước ngoài tại việt nam trong quá trình gia nhập wto "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p bongbongcam 10-08-2010 306 135   Download

 • Bài viết Cơ hội và thách thức đối với thu hút đầu tư nước ngoài vào công nghiệp điện tử Việt Nam khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN phân tích cơ hội và thách thức đối với thu hút đầu tư nước ngoài của VN trong bối cảnh hiện nay, từ đó đưa ra một số chính sách thu hút FDI.

  pdf6p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 65 8   Download

 • MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở HÀ NỘI và vấn đề cải cách thủ tục hành chính VÕ THỊ THANH HÀ (*) NGUYỄN VĂN HÙNG (**) (*) Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (**) Ban Đối ngoại Trung ương Theo một khảo sát về môi trường đầu tư vừa được Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới công bố gần đây thì Hà Nội là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kém thân thiện nhất. Hà Nội đứng thứ 50 về môi trường đầu tư trong tổng...

  pdf5p linhdan05016 14-01-2011 326 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số bất cập trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của việt nam trong quỏ trỡnh gia nhập wto.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p narcissus89 16-02-2012 96 11   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài, nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô trong thời gian vừa qua; đề xuất phương hướng và giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào kinh tế Chân Mây – Lăng Cô trong thời gian tới.

  pdf109p thangnamvoiva30 02-11-2016 52 8   Download

 • Bài viết này tập trung vào kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên các khía cạnh sau: (1) Chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút ĐTNN; (2) Chính sách hỗ trợ khác, trong đó chủ yếu là tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, bình đẳng, cải cách các thủ tục hành chính, đặc biệt là về điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

  pdf6p vivientiane2711 01-07-2020 26 5   Download

 • Xác định rõ đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua, tỉnh Phú Yên đã từng bước đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 52 4   Download

 • Với định hướng áp dụng các kiến thức khoa học, lý luận kinh tế vào giải quyết vấn đề thực tiễn thu hút đầu tư nước ngoài tại Hà Giang nên mục đích cơ bản của luận văn là làm rõ, phân tích và đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh một cách khoa học, toàn diện và hệ thống. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quan trọng này ở Hà Giang trong thời gian tới.

  pdf116p sonhalenh04 09-04-2021 18 8   Download

 • Mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn nhưng kết thúc năm 2015, tỉnh Bắc Ninh vẫn là điểm sáng nhất của cả nước về thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đạt gần 3,5 tỷ USD. Bên cạnh nguồn vốn trong tỉnh đóng vai trò quyết định, vốn đầu tư nước ngoài là một trong những nguồn vốn quan trọng và được coi là nguồn vốn thích hợp đối với Bắc Ninh. Vai trò của FDI trong những năm qua đã được khẳng định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh.

  pdf8p nguathienthan2 25-12-2019 40 0   Download

 • Hiện nay, việc thu hút đầu tư nước ngoài đang trở thành bộ phận chủ yếu của quan hệ kinh tế thế giới. Nó là nhân tố quan trọng hàng đầu của nhiều nước nhằm hỗ trợ và phát huy lợi thế của mỗi quốc gia phát triển và là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước. Đối với các nước đang phát triển, đầu tư nước ngoài là nột trong số những nhân tố chủ yếu cho sự tăng trưởng kinh tế, là một trong những chỉ số căn bản đánh giá khả năng...

  doc17p uocmongotngao09 04-12-2010 565 261   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm nghiên cứu tình hình thu hút FDI của Singapore nhằm rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu chính sách và thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài của Singapore trong thời gian qua, khái quát tình hình thu hút FDI của Việt Nam và rút ra một số bài học, đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam.

  pdf97p pink_12 28-05-2014 482 146   Download

 • Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ 2001-2005" và các Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 và số 13/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ; môi trường đầu tư của nước ta không ngừng được cải thiện và càng trở lên hấp dẫn hơn...

  doc9p angola 08-06-2009 311 142   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001-2010 trình bày lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; thực trạng quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đến kết quả thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở Hà Nội; phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội đến năm 2010.

  pdf232p cuong300 23-05-2014 153 71   Download

 • Bố cục bài tiểu luận: I. LÝ THUYẾT CHUNG 1. Khái niệm đầu tư quốc tế 3. Khái niệm đầu tư quốc tế trực tiếp (FDI) 3. Nguồn gốc và động lực của đầu tư trực tiếp nước ngoài II. VAI TRÒ CỦA FDI 1. Với nước nhận đầu tư 2. Với nước đi đầu tư III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TRỰC TIẾP IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM V. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY THU HÚT FDI...

  pdf30p mikvolam 09-04-2013 204 69   Download

 • Bên cạnh vốn trong nước thì vốn đầu tư nước ngoài là nguồn vốn quan trọng với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhận thức được điều này, trong những năm gần đây thu hút đầu tư nước ngoài đã được các cấp lãnh đạo Cao Bằng quan tâm đặc biệt. Đầu tư nước ngoài vào Cao Bằng chủ yếu gồm hai loại: ODA, FDI. Vốn ODA đã được tỉnh sử dụng cho phát triển cơ sở hạ tầng, các chương trình xoá đói giảm nghèo, cung cấp điện nước… Do vị trí địa lý, điều kiện...

  pdf41p intel1212 05-12-2012 170 47   Download

 • Trong thu hút đầu tư nước ngoài, cùng với những thuận lợi từ bên ngoài như triển vọng gia nhập tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm nay, hay xu hướng tìm đến Việt Nam như một sự phân tán rủi ro

  doc4p phongktqd 22-09-2009 186 42   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế với đề tài "Thuận lợi, khó khăn của nguồn nhân lực Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài" nhằm trình bày về những thuận lợi cũng như khó khăn của Việt Nam về nguồn nhân lực trong việc thu hút đầu tư nước ngoài để từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm đáp ứng những điều kiện đó.

  doc18p xuantriu1 26-08-2014 197 41   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về xu hướng và đặc điểm cơ bản mới của đầu tư quốc tế; khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn của đầu tư nước ngoài đối với ngành Da giày Việt Nam. Trên cơ sở đó luận án tìm ra những giải pháp vận dụng cho sự phát triển của ngành.

  pdf199p ponds_12 30-12-2013 147 29   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội nhằm trình bày lLý luận chung về bất động sản và khái quát hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam; Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngòai vào lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội.

  pdf106p pink_12 26-05-2014 109 29   Download

 • Trong công cuộc CNH - HĐH đất nước hiện nay, Nhà nước ta khẳng định phải dựa vào nội lực là chính, tuy nhiên xuất phát từ điều kiện của nước ta là một nước có nền kinh tế yếu kém, điểm xuất phát thấp cơ sở hạ tầng lạc hậu, thu nhập quốc dân và thu nhập dân cư thấp. Vì vậy nguồn vốn để CNHHĐH trước mắt phụ thuộc nhiều từ nước ngoài mà chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để thu hút đầu tư nước ngoài cho công cuộc phát triển của quốc gia,...

  pdf27p cugiai1311 01-11-2012 95 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thu hút đầu tư nước ngoài
p_strCode=thuhutdautunuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2