Thu lệ phí hq

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thu lệ phí hq
  • Tham khảo tài liệu 'quy chế phối hợp số 617/qcph/hq-ct-vks-ta', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf9p ngu_mieu 26-10-2012 39 4   Download

  • Tham khảo tài liệu 'quy chế phối hợp số 619/qcph/hq-ctnhnn.đth', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf18p ngu_mieu 26-10-2012 39 3   Download

  • CỤC HẢI QUAN - CỤC THUẾ CỔNG AN - BCH BIỂN PHÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP -------Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Đồng Tháp, ngày 15 tháng 06 năm 2012 QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN HẢI QUAN VÀ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ Căn cứ Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thu...

    pdf9p ngu_mieu 26-10-2012 41 3   Download

Đồng bộ tài khoản