intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu nhập của doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 3016 kết quả Thu nhập của doanh nghiệp
 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp, trình bày các nội dung chính: chi phí của doanh nghiệp, thu nhập của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

  ppt28p bienyeulan 18-04-2014 394 74   Download

 • Bài viết đưa ra một cách tiếp cận tương đối đơn giản giúp chúng ta hiểu “lòng trung thành” của khách hàng đối với một thương hiệu, nhờ đó giải quyết việc tách phần thu nhập do thương hiệu mang lại từ tổng thu nhập của doanh nghiệp.

  pdf8p cothumenhmong 01-11-2019 28 3   Download

 • Bài tập về thuế tổng hợp giới thiệu tới các bạn những câu hỏi về: Thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập của doanh nghiệp. Đây là tìa liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  pdf20p cobetocxul9 03-06-2015 445 62   Download

 • Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản trong quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp • Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên khả năng làm việc độc lập; Có thể đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua việc vận dụng các phương pháp tính, xác định các chỉ tiêu tài chính cụ thể bằng số liệu trong thực tế.

  ppt14p dinhanh248 19-06-2012 302 53   Download

 • Bài viết này nghiên cứu các yếu tố bị ảnh hưởng bởi thực thi Hiệp định trị giá WTO có tác động tới hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam bằng việc sử dụng phương pháp định lượng có kết hợp định tính được sử dụng. Thang đo và dữ liệu thu thập được kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội để kiểm định sự tác động của từng nhân tố đến sự tuân thủ thuế.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 59 5   Download

 • Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam được Nhà nước ban hành năm 1994 và bổ sung sửa đổi vào năm 2002, 2007 là cơ sở pháp lý điều chỉnh các quan hệ lao động của các đối tác xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Trong các năm đến 2020, với sự phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tái cơ cấu nền kinh tế hướng vào kinh tế tri thức, đòi hỏi các nội dung của Bộ Luật Lao động cần phải tiếp tục bổ sung sửa đổi phù hợp với yêu cầu mới.

  pdf16p trinhthamhodang6 08-07-2020 32 1   Download

 • Đặc trưng của tài chính doanh nghiệp. Trong tài chính doanh nghiệp một bên tham gia quan hệ phân phối phải là doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính. Tài chinh doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính.

  pdf34p newbievnx 17-03-2011 1100 507   Download

 • Chương VI THU NHẬP - CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP I. THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm và nội dung chủ yếu các khoản thu nhập Thu nhập của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của các khoản thu nhập của doanh nghiệp xây lắp cũng như doanh nghiệp sản xuất nói chung bao gồm: (1) Thu nhập bán hàng (hay còn gọi là doanh thu tiêu thụ về...

  pdf11p meoconlylom 04-07-2011 181 67   Download

 • Bài giảng Chương 5: Doanh thu, thu nhập, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, đòn bẩy tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp trình bày về doanh thu, thu nhập; các loại thuế chủ yếu đối với HĐSXKD của doanh nghiệp; lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; điểm hòa vốn của doanh nghiệp; các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp; hệ thống các đòn bẩy của doanh nghiệp.

  ppt103p cocacola_07 09-11-2015 129 19   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài: Từ những khe hở nghiên cứu đã đề cập, mục tiêu nghiên cứu của luận án là kết luận các yếu tố ảnh hưởng đến không tuân thủ thuế của doanh nghiệp liên quan đến việc khai báo thu nhập chịu thuế, phản ánh những vi phạm pháp luật thuế Việt Nam về nghĩa vụ thuế TNDN. Kết hợp với việc phân tích thực trạng, đề tài sẽ đề xuất giải pháp góp phần hạn chế sự không tuân thủ thuế của doanh nghiệp trong môi trường pháp luật thuế Việt Nam.

  pdf258p sohucninh321 09-07-2019 117 20   Download

 • Tài liệu cung cấp với 24 bài tập về chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp giúp các bạn sinh viên củng cố kiến thức và vận dụng vào giải các bài toán thực tế. Để nắm chi tiết hơn nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc15p vuanh8789 29-08-2020 45 3   Download

 • Dưới đây là bài viết 30 năm đổi mới hội nhập kinh tế của doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết nêu lên doanh nghiệp Việt Nam trong biểu đồ phát triển doanh nghiệp nói chung; thành tựu của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 27 2   Download

 • Bài viết đi sâu phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đến nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam; tác động tích cực của chính sách, bất cập của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, một số giải pháp đề xuất.

  pdf8p cothumenhmong 01-11-2019 32 2   Download

 • Bài viết cung cấp một đánh giá tổng quát về vốn nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) mới thành lập, sự ảnh hưởng của vốn nhân lực đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua lợi nhuận của DNNVV. Xuất phát từ thực tiễn chất lượng nguồn nhân lực và mức thu nhập của người lao động trong DNNVV, sự ảnh hưởng của nó tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường vốn nhân lực cho các DNNVV mới thành lập tại Việt Nam.

  pdf25p tociitocii 24-04-2020 29 1   Download

 • Nghiên cứu cũng khuyến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện kết cấu tiền lương, thu nhập của người lao động phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng phát triển các phương pháp trả lương linh hoạt cho người lao động gắn với mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf9p trinhthamhodang8 02-11-2020 22 1   Download

 • Thu nhập đóng vai trò quan trọng để duy trì cuộc sống hàng ngày của người lao động. Bài viết chỉ ra 4 nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp dệt may tỉnh Hưng Yên gồm yếu tố ngoài doanh nghiệp, yếu tố trong doanh nghiệp, người lao động và giá trị công việc.

  pdf7p quenchua11 23-03-2021 16 0   Download

 • MỤC TIÊU Nghiên cứu biến động của doanh thu trong doanh nghiệp Chúng ta sẽ nắm được kỹ thuật cơ bản để phân tích kết cấu doanh thu Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngoại thương Chỉ ra nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động của doanh thu Đưa ra giải pháp để làm tăng trưởng doanh thu Nắm bắt một số chỉ tiêu cụ thể để phân tích hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu...

  ppt33p bongsenbac04 31-03-2010 713 718   Download

 • - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh theo luật doanh nghiệp nhà nước; - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Luật doanh nghiệp nhà nước ( kể cả các tổ chứ, đơn vị hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 56/ CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ và thông tư số 01- BKH/ DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa có quyết định là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích;...

  pdf20p tuongvan 20-07-2009 842 129   Download

 • Thuế Thu nhập cá nhân và cơ chế phân chia cổ tức của doanh nghiệp Công ty cổ phần (CTCP) là một loại hình doanh nghiệp (DN) điển hình, chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số các DN được thành lập ở tất cả các quốc gia phát triển trên thế giới. Một trong ba quyết định quan trọng của Ban điều hành CTCP là cơ chế phân chia cổ tức được thực hiện trên nguyên tắc phải đảm bảo và gia tăng lợi ích cho cổ đông. Lợi ích của cổ đông được đo lường trên cơ sở các...

  pdf4p thanh_trieu 30-12-2009 257 104   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời...

  doc3p batrinh 19-08-2009 329 82   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thu nhập của doanh nghiệp
p_strCode=thunhapcuadoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2