Thủ pháp tương phản

Xem 1-20 trên 1841 kết quả Thủ pháp tương phản
 • Có nội dung trình bày về: thi pháp, thi pháp học và các trường phái nghiên cứu thi pháp, đối tượng, phạm trù và phương pháp nghiên cứu thi pháp, quan niệm nghệ thuật về con người, thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật, tác giả và các kiểu thư pháp,... phần 1 của cuốn giáo trình Dẫn luận thi pháp học sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức tổng hợp về môn học này.

  pdf89p couple 10-06-2014 125 41   Download

 • Ấn Độ là đất nước có nền văn học phát triển rực rỡ từ thời cổ đại. Nó đã gây ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều nền văn học trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam. Nền văn học Việt Nam đã tiếp thu nhiều thành tựu của nền văn học Ấn Độ để sáng tạo ra những cái riêng cho dân tộc mình. Vì vậy, việc học tập nghiên cứu văn học Ấn Độ là rất cần thiết, góp phần phổ biến rộng rãi văn học Ấn Độ vào Việt Nam....

  pdf66p conchokon 26-11-2012 120 36   Download

 • Thuật ngữ “thư pháp chữ Việt” ở đây nhằm chỉ nghệ thuật viết chữ quốc ngữ (ký tự Latinh) để phân biệt với thư pháp chữ Hán ở Việt Nam trước đây. .

  pdf11p noel_noel 12-01-2013 89 21   Download

 • Các thế hệ người dân Việt Nam đang không ngừng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh qua thơ văn của Người, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hoá lớn của dân tộc ta và thế giới. Vốn xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, am thông Hán học từ thuở thiếu thời, trong di sản tinh thần vô giá mà Người đã để lại cho nền văn học nước nhà, thơ chữ Hán chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

  pdf97p lalala7 07-12-2015 54 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu nhằm đề xuất một số biện pháp sư phạm bồi dưỡng các thủ pháp hoạt động nhận thức theo tư tưởng sư phạm của G. Polya cho HS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường THCS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf232p cogacoga 01-03-2017 20 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu nhằm đề xuất một số biện pháp sư phạm bồi dưỡng các thủ pháp hoạt động nhận thức theo tư tưởng sư phạm của G. Polya cho HS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường THCS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p cogacoga 01-03-2017 8 1   Download

 • Phản ánh nghệ thuật là một vấn đề quan trọng của mĩ học nói chung và lí luận văn học nói riêng. Sự phát triển của văn học nghệ thuật cho thấy sự vận động của tư duy nghệ thuật được thể hiện qua những quan niệm của nhà văn về hiện thực và phương thức phản ánh hiện thực.

  pdf110p orchid_1 06-09-2012 236 98   Download

 • Lối thông tin mang tính áp đặt một chiều ngày càng trở nên lạc lõng trong sinh hoạt tư tưởng, học thuật của thời hiện đại. Trong khi phổ biến nơi trường học lại là phương pháp thuyết trình đơn điệu, không chú ý tới đối thoại, tranh biện, phản hồi mà gốc gác sâu xa là ở chỗ không đoái hoài tới người nghe - nhận thức, phản ứng, sự tiếp thu của họ. Thời dân chủ rất kỵ lối sinh hoạt văn hóa kiểu ấy....

  pdf3p ngoclanh 10-06-2009 493 80   Download

 • Về cách thức tổ chức, phân công và phối hợp hoạt động giữa các nhánh của quyền lực nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 ( năm 1986 ) đề ra con đường Đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 (năm 1991) thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự sụp đổ của các nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ... những sự kiện đó trở...

  pdf46p thiuyen2 12-08-2011 115 47   Download

 • Phương pháp Quang-phản xạ (Photoreflectance - PR) là một phương pháp thực nghiệm mạnh trong việc nghiên cứu trạng thái bề mặt cũng như tại các mặt tiếp xúc bán dẫn. Phương pháp này có những đặc tính nổi bật: độ phân giải cao, không tiếp xúc mẫu, chỉ tương tác bức xạ lên mẫu.

  doc21p yeuthuong 09-12-2010 107 24   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hàn Phi Tử - Sự phát triển của tư tưởng Pháp gia", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 3 - Lý luận về dùng thuật của Hàn Phi Tử, chương 4 - Học thuyết về nhiệm thế của Hàn Phi Tử, chương 5 - Sự thăm dò của Hàn Phi Tử đối với kỹ xảo gián tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf147p tsmttc_010 28-08-2015 50 22   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Khai thác điều kiện phản ứng và hiện tượng phản ứng hóa học để tạo hứng thú học chương Halogen" làm cơ sở định hướng cho việc giới thiệu các phản ứng trong giảng dạy các bài học, giúp học sinh hứng thú hơn trong quá trình học tập, bước đầu cho học sinh tiếp cận làm quen với thực tế các phản ứng không có điều kiện tiến hành thí nghiệm trên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p lovivivi000 23-12-2016 30 9   Download

 • Bài viết này phân tích một vấn đề - L. Tôn xtôi sử dụng các biện pháp tu từ: tương phản, phản ngữ và nghịch ngữ trong độc thoại dưới hai dạng là độc thoại thành lời riêng và độc thoại được dẫn trong lời người kể chuyện, như là một thủ pháp rất đặc trưng trong tác phẩm Chiến tranh và hòa bình.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 2 0   Download

 • Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam do Nguyễn Đăng Dung làm chủ biên được chia ra làm hai phần tương ứng với hai học phần hiện nay của chương trình giáo dục đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo: Phần thứ nhất - Những vấn đề chung về Hiến pháp và Phần thứ hai - Những chế định cơ bản của Hiến pháp.

  pdf335p hng1635 30-04-2012 1129 383   Download

 • Phân tích thống kê là nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể của cá hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội trong điều kiện lịch sử nhất định qua biểu hiện bằng số lượng. Nói cụ thể phân tích thống kê là xác định mức độ nêu lên sự biến động biểu hiện tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ hiẹn tượng. Phân tích thống kê phải lấy con số thống kê làm tư liệu, lấy các phương pháp thống kê làm công cụ nghiên cứu....

  pdf26p lananh 09-07-2009 1226 379   Download

 • Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện: Thủ thư gọi sách là đầu sách (dausach). Mỗi đầu sách có một ISBN để phân biệt với các đầu sách khác. Các đầu sách có cùng tựa (tuasach) sẽ có ISBN khác nhau nếu chúng được dịch ra nhiều thứ tiếng (ngonngu) khác nhau và được đóng thành bìa (bia) khác nhau.

  pdf42p quanvokiem 10-03-2010 558 211   Download

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt là một khoản thuế gián thu đánh vào một số lạo hàng hóa , dịch vụ đặc biệt với mức thuế suất rất cao. Với tốc độ tăng trưởng bình quân từ số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt từ 12- 14% thuế tiêu thụ đặc biệt đã và đang khẳng định được vai trò to lớn của mình.

  doc17p vituonglan 09-09-2011 569 205   Download

 • Thú vị và sống động vật liệu mới tập thể dục ngắn hơn đơn vị cho các lớp học dễ dàng sử dụng các thành phần chương trình bao gồm sách học sinh, Workbook, Chartbook, hướng dẫn của Sư Phụ, và Website Companion. Cũng có sẵn: Sự hiểu biết và sử dụng tiếng Anh Ngữ pháp tương tác (đa phương tiện CD-ROM).

  pdf10p myngoc10 18-10-2011 198 87   Download

 • A/ ĐỊNH LUẬT ĐỒNG TÍNH: KHI LAI HAI CƠ THỂ BỐ MẸ THUẦN CHỦNG KHÁC NHAU VỀ MỘT CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN THÌ CÁC CƠ THỂ LAI Ở THẾ HỆ THỨ NHẤT (F1) ĐỀU ĐỒNG TÍNH VỀ TÍNH TRẠNG CỦA BỐ HOẶC MẸ (NGHĨA LÀ ĐỒNG LOẠT MANG TÍNH TRẠNG GIỐNG BỐ HAY GIỐNG MẸ) B/ ĐỊNH LUẬT PHÂN TÍNH (ĐỊNH LUẬT PHÂN LY): KHI LAI HAI CƠ THỂ BỐ MẸ THUẦN CHỦNG KHÁC NHAU VỀ MỘT CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN THÌ CÁC CƠ THỂ LAI Ở THẾ HỆ THỨ HAI (F2) CÓ SỰ PHÂN LI KIỂU HÌNH VỚI...

  doc17p phamlan 20-12-2010 265 86   Download

 • Kế hoạch dạy học; kế hoạch bài học LG và một số ví dụ cụ thể về kế hoạch dạy học; kế hoạch bài học LG theo Chương trình tiểu học mới. Tiểu môđun này bao gồm 12 hoạt động, sau mỗi hoạt động có thông tin tham khảo cho hoạt động đó. Thông qua các hoạt động như: đọc tài liệu, suy nghĩ cá nhân, hồi tưởng, phân tích, so sánh, trao đổi, ghi chép, thực hành..., HV thu nhận những nội dung lập kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học LG. Trên cơ sở đó HV...

  pdf22p sonyt707 29-09-2010 213 62   Download

Đồng bộ tài khoản