intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật toán ngẫu nhiên

Xem 1-20 trên 225 kết quả Thuật toán ngẫu nhiên
 • Luận án với mục tiêu đề xuất bốn thuật toán tối ưu ngẫu nhiên OPE1, OPE2, OPE3 và OPE4 giải bài toán suy diễn hậu nghiệm trong mô hình chủ đề có bản chất là bài toán tối ưu không lồi thông qua việc sử dụng phân phối xác suất đều kết hợp với dùng hai chuỗi biên ngẫu nhiên xấp xỉ cho hàm mục tiêu ban đầu, trong đó các đề xuất có đảm bảo về cơ sở lý thuyết và thực nghiệm. Thuật toán tối ưu ngẫu nhiên GOPE giải bài toán MAP không lồi trong mô hình chủ đề thông qua sử dụng phân phối Bernoulli với tham số p ∈ (0, 1) thích hợp.

  pdf27p gaocaolon6 30-07-2020 41 2   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất một mô hình ngưỡng tuyến tính cho bài toán cực tiểu hóa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra, đồng thời chứng mình bài toán này thuộc lớp bài toán NP-khó; đề xuất hai thuật toán tham lam nhằm giải quyết bài toán đặt ra; kết quả thực nghiệm cho thấy ưu điểm nổi trội của hai thuật toán đề xuất so với các thuật toán thông dụng khác như thuật toán bậc cực đại (Max Degree) và thuật toán ngẫu nhiên (Random) trong việc hạn chế thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

  pdf37p hanh_tv25 02-04-2019 15 1   Download

 • Từ những nhận định trên, người ta thấy rằng cần phải có những đổi mới cho khái niệm thuật toán. Người ta đã mở rộng hai tiêu chuẩn của thuật toán: tính xác định và tính đúng đắn. Việc mở rộng tính xác định đối với thuật toán đã được thể hiện qua các giải thuật đệ quy và ngẫu nhiên

  pdf103p womanhood911_06 02-11-2009 891 302   Download

 • Bài giảng Tìm kiếm heuristic-leo đồi, các thuật toán tìm kiếm cục bộ và thuật giải di truyền (Tô Hoài Việt) nhằm giới thiệu đến các bạn những nội dung về thuật giải leo đồi, vấn đề của thuật giải leo đồi, thuật giải leo đồi ngẫu nhiên, bài toán tối ưu hoá và các thuật toán tìm kiếm cục bộ, thuật giải di truyền, một số vấn đề lựa chọn của thuật giải di truyền, một ví dụ đơn giản.

  ppt37p anhgau456 23-11-2015 348 58   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng Thiết kế công trình theo lý thuyết ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy ( Mai Văn Công - Trường ĐH Thủy lợi ) bộ kỹ thuật công trình biển - Chương 8 Ứng dụng phương pháp thiết kế ngẫu nhiên đánh giá an toàn hệ thống công trình bảo vệ bờ biển

  pdf21p thachthaoxanh 24-08-2011 177 42   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng Thiết kế công trình theo lý thuyết ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy ( Mai Văn Công - Trường ĐH Thủy lợi ) bộ kỹ thuật công trình biển - Chương 4 Cơ sở toán học của phương pháp ngẫu nhiên

  pdf20p thachthaoxanh 24-08-2011 140 38   Download

 • SINH DỮ LIỆU VÀO VÀ RA Hầu hết các bài toán tin đều đòi hỏi dữ liệu vào và ra. Người ta thường dùng ba phương thức sinh và nạp dữ liệu sau đây: 1. Nạp dữ liệu trực tiếp từ bàn phím. Phương thức này được dùng khi dữ liệu không nhiều. 2. Sinh dữ liệu nhờ hàm random (xem chương 1). Phương thức này nhanh chóng và tiện lợi, nếu khéo tổ chức có thể sinh ngẫu nhiên được các dữ liệu đáp ứng được một số điều kiện định trước. ...

  pdf40p hoathietmoclan 09-10-2011 149 38   Download

 • Biến ngẫu nhiên là một thuật ngữ được dùng trong toán học và thống kê. Trong một phép thử ngẫu nhiên (random experiment), đầu ra (outcome) của nó có thể là giá trị số hoặc không phải.

  pdf14p bk224k57 18-12-2013 203 33   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng Thiết kế công trình theo lý thuyết ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy ( Mai Văn Công - Trường ĐH Thủy lợi ) bộ kỹ thuật công trình biển - Chương 9 Mô hình trợ giúp trong tính toán thiết kế

  pdf2p thachthaoxanh 24-08-2011 127 30   Download

 • Một mở rộng thuật toán phân cụm k-means cho dữ liệu hỗn hợp. Để mô tả sự tương tự về mặt tổ chức (cấu trúc) của 2 hệ thống, điều khiển học đã xây dựng ra ngôn ngữ hình thức với các khái niệm như tổ chức, cấu trúc, trật tự, sự đa dạng, sự ràng buộc, ngẫu nhiên, tự do, sự phức tạp...

  pdf8p butmaucam 28-08-2013 77 19   Download

 • Từ những nhận định trên, người ta thấy rằng cần phải có những đổi mới cho khái niệm thuật toán. Người ta đã mở rộng hai tiêu chuẩn của thuật toán: tính xác định và tính đúng đắn. Việc mở rộng tính xác định đối với thuật toán đã được thể hiện qua các giải thuật đệ quy và ngẫu nhiên. Tính đúng của thuật toán bây giờ không còn bắt buộc đối với một số cách giải bài toán, nhất là các cách giải gần đúng. ...

  doc106p sakuraphuong 28-05-2013 92 18   Download

 • Từ khái niệm về quá trình ngẫu nhiên Wiener kết hợp với các đa thức Hermite ta sẽ xây dựng được quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite.Điều đặc biệt là chúng sẽ trở thành cơ sở trực giao của không gian các quá trình ngẫu nhiên.Vì vậy trong bài báo này đã tập trung nghiên cứu và nêu được các tính chất đặc thù của vi, tích phân Itô đối với các quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite đó.

  pdf6p phalinh19 22-08-2011 72 10   Download

 • Ngày nay, sức mạnh máy tính đã có những bước phát triển vượt trội giúp con người đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực của cuộc sống. Sức mạnh tính toán của máy tính được phát triển dựa trên những thành tựu của khoa học – kỹ thuật để ngày càng thu nhỏ hơn và tích hợp nhiều hơn những bóng bán dẫn trên cùng một bộ vi xử lý để tăng khả năng xử lý.

  pdf17p online_12 07-11-2013 66 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đóng góp: Thứ nhất-đề xuất một mô hình ngưỡng tuyến tính cho bài toán Cực tiểu hóa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra, đồng thời chứng mình bài toán này thuộc lớp bài toán NP-khó, thứ hai-đề xuất hai thuật toán tham lam nhằm giải quyết bài toán đặt ra, thứ ba-kết quả thực nghiệm cho thấy ưu điểm nổi trội của hai thuật toán đề xuất so với các thuật toán thông dụng khác như thuật toán bậc cực đại (Max Degree) và thuật toán ngẫu nhiên (Random) trong việc hạn chế thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

  pdf69p hanh_tv25 02-04-2019 29 8   Download

 • Bài viết này giới thiệu một phương pháp xác định tổn thất điện năng trên cơ sở kết hợp các thuật toán mô hình hóa và giải tích mạng điện với các nguyên lí xác suất thống kê nhằm khắc phục những khó khăn thường gặp trong mạng điện thực tế.

  pdf8p uocvongxua08 04-09-2015 73 7   Download

 • Luận án trình bày một số kiến thức nền tảng; ngẫu nhiên hóa thuật toán tối ưu giải bài toán suy diễn hậu nghiệm trong mô hình chủ đề; tổng quát hóa thuật toán tối ưu giải bài toán MAP không lồi trong mô hình chủ đề; ngẫu nhiên bernoulli cho bài toán MAP không lồi và ứng dụng.

  pdf131p gaocaolon6 30-07-2020 19 7   Download

 • Trong bài này, chúng tôi giới thiệu một phương pháp mới phát hiện những ảnh khiêu dâm dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp biểu diễn ảnh bằng các nét đặc trưng không đổi với những biến đổi tỉ lệ (Scale-invariant feature transform – SIFT), mô hình túi từ trực quan (the bag-of-visual-words (BoVW) và giải thuật ArcX4 của Bayes thơ ngây ngẫu nhiên (the Arcx4 of random multinomial naive Bayes ( Arcx4-rMNB)). Ở bước tiền xử lý, chúng tôi sử dụng phương pháp biểu diễn ảnh bằng các nét đặc trưng không đổi được thực hiện dựa trên đặc trưng cục bộ, không bị thay...

  pdf9p sunshine_2 18-07-2013 120 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Phân tích cấu trúc của tín hiệu tác động vào các hệ thống vô tuyến có sự tác động của nhiễu, trú trọng đối với các tín hiệu radar khí tượng, từ đó xây dựng mô hình thuật toán và lựa chọn các tham số đặc trưng nhất để thực hiện mô phỏng tín hiệu tác động vào hệ thống, mà cụ thể là hệ thống radar khí tượng.

  pdf24p cotithanh999 05-05-2020 12 6   Download

 • Bài báo trình bày về lọc thích nghi sử dụng thuật toán toán bình phương cực tiểu đệ quy (RLS) và ứng dụng của nó để khử tạp trắng. Đây là một phương pháp mới để thu được tín hiệu sạch thay thế cho phương pháp ước lượng tín hiệu. Bộ lọc thích nghi RLS tự động cập nhật hệ số lọc để thích ứng với các tính chất thay đổi ngẫu nhiên và không biết trước của tín hiệu. Các kết quả mô phỏng trên Matlab chứng tỏ bộ lọc được xây dựng có khả năng khử tạp trắng rất tốt.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 39 5   Download

 • Mục tiêu của luận án là góp phần phát triển và hoàn thiện phương pháp tính toán thiết kế kết cấu CDV trong lĩnh vực phân tích dao động ngẫu nhiên do độ gồ ghề mặt cầu gây ra. Xây dựng công cụ phân tích số trên máy tính kết hợp với đo đạc thực nghiệm để phân tích bài toán tương tác cầu–xe theo quan điểm ngẫu nhiên nhằm nâng cao độ chính xác kết quả phân tích, phù hợp với trạng thái làm việc thực tế của CDV;

  pdf157p cotithanh000 07-10-2019 45 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuật toán ngẫu nhiên
p_strCode=thuattoanngaunhien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2