intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật toán phân lớp

Xem 1-20 trên 652 kết quả Thuật toán phân lớp
 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, bài thu hoạch "Nghiên cứu và cài đặt các thuật toán phân lớp dữ liệu với Maple" giới thiệu đến các bạn những nội dung về thuật toán Find-s, thuật toán Id3, thuật toán Candidate Elimination. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thu hoạch để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc47p ngochunghcm 06-11-2015 121 24   Download

 • Phân lớp dữ liệu là một trong những hướng nghiên cứu chính của khai phá dữ liệu. Công nghệ này đã, đang và sẽ có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực thương mại, ngân hàng, y tế, giáo dục…Trong các mô hình phân lớp đã được đề xuất, cây quyết định

  pdf67p bluesky_12 26-12-2012 310 93   Download

 • Phân lớp (classification) là một tiến trình xử lý nhằm xếp các mẫu dữ liệu hay các đối tượng vào một trong các lớp đã được định nghĩa trước. Các mẫu dữ liệu hay các đối tượng được xếp về các lớp dựa vào giá trị của các thuộc tính (attributes) cho một mẫu dữ liệu hay đối tượng. Sau khi đã xếp tất cả các đối tượng đã biết trước vào các lớp tương ứng, lúc này mỗi lớp được đặc trưng bởi tập các thuộc tính của các đối tượng chứa trong lớp đó....

  pdf0p cancer23 27-08-2012 102 27   Download

 • Thuật toán phân lớp Bayes và vấn đề xác định ngưỡng phân lớp trong máy tìm kiếm. Từ vựng này dùng với nghĩa ban đầu là Người lái tàu, tay lái, thuyền trưởng, phi công, thống đốc hay chính phủ. Nó được sử dụng cho nhiều chủ đề quan trọng và ngày một chuyên biệt hóa dưới các khái niệm mới như hệ thích nghi, hệ phức tạp, lý thuyết hệ phức tạp, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ năng động, lý thuyết thông tin, tổ chức học, lý thuyết hệ thống toán học, vận trù học, mô phỏng,...

  pdf11p butmaucam 28-08-2013 72 9   Download

 • Bài viết đánh giá học lực là vấn đề quan trọng trong việc đánh giá học sinh phổ thông. Việc đánh giá dựa trên điểm các môn học của học sinh trong suốt quá trình học. Từ lâu, các thuật toán học máy nói chung, thuật toán phân lớp Bayes nói riêng đã được ứng dụng để giải quyết các bài toán phân lớp, dự báo một cách hiệu quả. Bài báo này ứng dụng thuật toán Bayes trong việc dự báo học lực của học sinh để hỗ trợ cho việc quản lý cũng như đánh giá học sinh trong trường phổ thông.

  pdf4p kequaidan8 02-11-2020 25 2   Download

 • Nội dung của khóa luận được tổ chức thành ba chương như sau: Chương 1: Trình bày bài toán phân lớp quan điểm, nhiệm vụ của bài toán phân lớp quan điểm. Chương 2: Trình bày về mô hình và thuật toán Entropy cực đại cho bài toán phân lớp quan điểm. Chương 3: Trình bày những kết quả đánh giá thử nghiệm của khóa luận áp dụng cho bài toán phân lớp quan điểm.

  pdf32p chieuwindows23 01-06-2013 144 32   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 nêu khái quát chung về nhận dạng, bao gồm khái niệm về dạng, lớp dạng và khái niệm nhận dạng, cùng với những ứng dụng của nhận dạng. Chương 2 trình bày một số các thuật toán phân cụm dữ liệu trong 2 trường hợp: chưa biết trước số lớp và đã biết trước số lớp. Chương 3 xây dựng chương trình ứng dụng minh họa cho thuật toán ISODATA, trong đó có ứng dụng thuật toán ISODATA để phân cụm dữ liệu với số liệu đầu vào cho trước.

  pdf64p change15 08-07-2016 69 16   Download

 • Bài báo này đề xuất thuật toán phân cụm k-MI (thuật toán phân cụm dựa vào thông tin tương tác (MI - Mutural Information) là một thuật toán phân cụm dữ liệu hỗn hợp theo cách của thuật toán k-mean nhưng là phân cụm có giám sát. Độ đo MI về mức độ quan trọng của từng thuộc tính (đối với các lớp output mang đợi) sẽ được đánh giá như là trọng số của các thuộc tính của các đối tượng cần phân cụm.

  pdf17p uocvong07 14-10-2015 66 7   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm: Tìm hiểu và xây dựng thành công một mô hình dự đoán tương tác protein-protein dựa trên thuật toán phân lớp tổng hợp, là phương pháp đã được chứng minh là tốt hơn thuật toán phân lớp đơn lẻ truyền thống, từ đó làm tiền đề áp dụng vào thực tế triển khai nghiên cứu dự đoán tương tác protein – protein một cách hiệu quả nhất.

  pdf53p hanh_tv25 02-04-2019 25 3   Download

 • Trong bài báo này đưa ra cấu trúc cây tam nguyên n-chiều với thông tin chứa ở lá cùng với hàm kết quả, các quy tắc dẫn xuất, hệ tiên đề, các hiệu quả, các định lý và đặc biệt là thuật toán phân rã lớp các thông tin có cấu trúc dạng cây tam nguyên n-chiều trên cơ sở hai thuật toán: thuật toán chuyền cây tam nguyên n-chiều về cây chuẩn tắc tương đương và thuật toán chuyền về cây tam nguyên n-chiều tối ưu nhằm mục đích giảm thời gian xây dựng cây tam nguyên n-chiều tối ưu khi tập khóa rất lớn.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 50 2   Download

 • Luận án cung cấp một khảo sát khái quát về phân lớp đa nhãn, đề xuất các phương pháp biểu diễn dữ liệu và lựa chọn đặc trưng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của giải pháp phân lớp đa nhãn văn bản tiếng Việt. Nghiên cứu, đề xuất các thuật toán phân lớp đa nhãn dựa trên các thuật toán phân lớp hiện đại.

  pdf152p tamynhan0 04-07-2020 11 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng Chăn, đồng thời xây dựng được bản đồ lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng Chăn năm 2018. Để xây dựng được bản đồ lớp phủ đô thị, luận văn đã áp dụng phương pháp xử lý kết hợp ảnh Landsat 8 và sử dụng thuật toán phân lớp để phân loại lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng Chăn - Lào.

  pdf66p tamynhan0 04-07-2020 18 1   Download

 • Bài viết so sánh sự ảnh hưởng của các phương pháp tách từ lên hiệu quả phân lớp văn bản tiếng Việt, để từ đó chọn ra phương pháp hiệu quả nhất. Thực nghiệm trên tập dữ liệu 6,000 văn bản thuộc 10 chủ đề và tập dữ liệu 105,293 quyển sách thuộc 166 chủ đề với giải thuật máy học SVM cho thấy rằng kết quả phân lớp với các phương pháp tách từ khác nhau tuy có sự khác biệt nhưng không có ý nghĩa thống kê trong bài toán phân lớp văn bản tiếng Việt.

  pdf10p quenchua9 20-11-2020 8 0   Download

 • Thuật toán ID3 Thuật toán ID3 được phát biểu bởi Quinlan (trường đại học Syney, Australia) và được công bố vào cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Sau đó, thuật toán ID3 được giới thiệu và trình bày trong mục Induction on decision trees, machine learning năm 1986.

  pdf9p herotb91 26-11-2013 340 46   Download

 • Mục đích của đồ án nhằm nghiên cứu bài toán phân lớp nhị phân để khi ta đưa một bức ảnh vào thì ta có thể dùng thuật toán trong bài toán phân lớp nhị phân để đưa ra giới tính của một bức ảnh là nam hay nữ. Để nắm rõ các nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo đồ án.

  doc47p photokimlien 18-07-2019 218 41   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số thuật toán phân hạng ảnh phổ biến và áp dụng trong hệ thống tìm kiếm ảnh lớp trên thử nghiệm', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf75p chieu_mua 25-08-2012 90 18   Download

 • Phân lớp dữ liệu là vấn đề lớn và quan trọng của khai phá dữ liệu. Cây quyết định là giải pháp hữu hiệu của bài toán phân lớp, nó bao gồm từ mô hình cho quá trình học đến các thuật toán huấn luyện cụ thể để xây dựng cây. Luận án tập trung nghiên cứu mô hình linh hoạt cho quá trình huấn luyện cây từ tập mẫu huấn luyện, nghiên cứu phương pháp xử lý giá trị ngôn ngữ và xây dựng các thuật toán học phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ đạt nhằm đạt hiệu quả trong dự đoán và đơn giản đối với người dùng. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf120p dtphuongg 10-09-2018 44 7   Download

 • Chúng ta sẽ sử dụng một mạng nơron-mờ dùng để phân lớp dữ liệu (NEFCLASS). Mô hình này được dùng để tìm các luật suy diễn mờ từ một tập dữ liệu được phân tách thành các lớp khác nhau. Công việc xây dựng cấu trúc mạng NEFCLASS được thực hiện bởi thuật toán luyện cấu trúc. Trong thông báo này trình bày một thuật toán luyện cấu trúc được cải tiến và giới thiệu những cài đặt bước đầu.

  pdf8p uocvong07 14-10-2015 67 5   Download

 • Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. Nó có vai trò quan trọng trong lý thuyết mã hóa, mật mã và những hệ thống động. Entropi thống kê được đề xướng như cách đo cho một số khái niệm: tính tổ chức, sự phức tạp.

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 54 3   Download

 • Thuật toán phân rã lớp thông tin có cấu trúc dạng cây nhị phân chứa đỉnh trong trên tài khoản vô hạn. Có nghĩa rằng sự hỗn loạn từ bên ngoài, truyền sự đa dạng vào trong hệ thống, phải được điều chỉnh cho ảnh hưởng ít nhất tới việc hệ đạt mục đích của mình, vậy trong hệ phải có sẵn sàng các hoạt động cao hơn độ đa dạng của bên ngoài.

  pdf14p butmaucam 27-08-2013 43 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuật toán phân lớp
p_strCode=thuattoanphanlop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2