intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thực hiện cơ chế khoán

Xem 1-20 trên 447 kết quả Thực hiện cơ chế khoán
 • Thi công giếng khoan là một công tác rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều quy trình kỹ thuật để đạt hiệu quả và an toàn trong quá trình thực hiện. Bài viết trình bày tổng hợp tài liệu để trình bày những vấn đề cơ bản cũng như các sự cố kỹ thuật và vật liệu pha chế vữa măng tiên tiến nhất liên quan đến công tác xi măng giếng khoan.

  pdf8p viellison 06-05-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Nguồn lực tài chính cho trường đại học nhìn từ cơ chế thu, chi" xem xét quyền quyết định các khoản thu, chi tài chính trong thực hiện quyền tự chủ của trường đại học, từ đó rút ra những bất cập trong việc bảo đảm nguồn lực cho hoạt động. Trên cơ sở kết quả phân tích thu được, bài viết đề xuất một số giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 4 0   Download

 • Luận văn "Pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh về cổ phiếu chào bán ra công chúng" nghiên cứu những chế định của pháp luật điều chỉnh về cổ phiếu chào bán bao gồm việc nghiên cứu khái quát chung đối với cổ phiếu chào bán và các quy định về cổ phiếu chào bán. Luận văn cũng đưa đến thông tin, kiến thức về cổ phiếu chào bán cho người đọc, làm rõ các vấn đề về cổ phiếu chào bán đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh trong thời gian gần đây.

  pdf110p canhphuongthanh0201 01-02-2024 9 4   Download

 • Đề tài "Thiết kế mô hình máy phay CNC" nhằm thiết kế máy phay CNC ứng dụng được vào các ngành nghề cơ khí gia công chế tạo, điêu khắc mỹ thuật,… Đáp ứng tốt về năng suất trong sản xuất, gia công chính xác, an toàn hơn so với các phương pháp gia công nguội trước đây. Cơ cấu chuyển động kết hợp nhịp nhàng của các trục XYZ để thực hiện gia công phay hoặc khoan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p modungvanthu 13-12-2023 12 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học những nội dung kiến thức sau đây: Những quy định chung; Chế độ chứng từ kế toán đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác (Gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác); Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf332p kimphuong1132 04-10-2023 7 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục cung cấp những kiến thức về: Chế độ sổ kế toán đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác (Gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác); Chế độ báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vi hành chính sự nghiệp khác (Gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị HCSN khác). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf191p kimphuong1132 04-10-2023 4 2   Download

 • Giáo trình "Thực tập nguội (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được cấu tạo và vật liệu chế tạo các loại dụng cụ vạch dấu, cưa, giũa, mũi khoan, tarô; nắm được trình tự các bước thự hiện vạch dấu, cưa, giũa, cắt ren; nêu được các dạng sai hỏng và có biện pháp đề phòng khi cưa, giũa kim loại, cắt ren.

  doc60p kimphuong1126 12-09-2023 5 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Đức (1946-2010): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ Tân Đức lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ và nhân dân Tân Đức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf196p hoahogxanh11 06-09-2023 8 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu của luận văn chính là đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về BTTH đối với KLTTĐLĐH trong pháp luật Việt Nam, trên cơ sở đối sánh với một số văn bản quốc tế nhằm góp phần làm rõ và phong phú thêm về mặt lý luận, thực tiễn và pháp lý của vấn đề pháp lý này, tiếp thu có chọn lọc những điểm tiến bộ trong hệ thống pháp luật quốc tế; đồng thời đưa ra được những kiến nghị cụ thể để sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, thiếu sót trong pháp luật hiện hành, hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh theo xu hướng hội nhập quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả pháp luật tr...

  pdf89p trankora05 31-07-2023 12 12   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng "Các nhân tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu xác định các nhân tố và đo lường mức độ tác độ tác động của chúng đến hệ số an toàn vốn của các NHTM cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, đề xuất những hàm ý chính sách cho các NHTM để duy trì sự ổn định của hệ số này trong hoạt động kinh doanh của mình.

  pdf98p phuong10693 19-06-2023 7 6   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu chi theo Luật ngân sách nhà nước và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước" phần 2 trình bày nội dung về quản lý tài chính nhà nước theo cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước; hướng dẫn hạch toán kế toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

  pdf179p dangnhuy09 11-04-2023 6 5   Download

 • Các văn bản hướng dẫn và kỹ năng quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày về Kỹ năng quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

  pdf284p dangnhuy09 11-04-2023 14 7   Download

 • Tiếp phần 1, Cuốn sách "Hướng dẫn lập hồ sơ thanh quyết toán ngân sách qua kho bạc nhà nước và định mức chi các khoản chi thường xuyên theo chế độ mới" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chế độ tự chủ tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu; hướng dẫn về đăng ký sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước; hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước.

  pdf290p dangnhuy09 10-04-2023 6 5   Download

 • Luận văn "Bảo vệ nhà đầu tư nhỏ trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày tổng kết lý luận và kinh nghiệm thực tiễn các nước về bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; đánh giá mức độ bảo vệ quyền lợi của những nhà đầu tư nhỏ trên TTCK Việt Nam hiện nay; đưa ra các giải pháp và cơ chế nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhà đầu tư nhỏ tại Việt Nam.

  pdf135p starandsky08 05-03-2023 7 5   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật nguội (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 742 ngày 01 tháng 12 năm 2017. Sau khi học xong mô đun này học viên có kiến thức và kỹ năng: thực hiện được cách vạch dấu sản phẩm trên mặt phẳng và vạch dấu khối chi tiết gia công đảm bảo đúng yêu cầu bản vẽ, biết cách phân bố lượng dư gia công phù hợp với phôi liệu; tự chế tạo, sửa chữa một số dụng cụ cho nghề như vạch dấu, compa, búa nguội, êke, cơ-lê;...

  pdf120p damtuyetha 30-01-2023 10 5   Download

 • Bài giảng môn "Kế toán xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo tài chỉnh (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" trình bày được phương pháp hạch toán các khoản doanh thu và chi phí; Hạch toán được kết quả kinh doanh trong DN thương mại và ghi được sổ kế toán có liên quan; Thực hiện theo đúng chế độ và nguyên tắc của kế toán... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf85p phuongthu205 22-12-2022 17 7   Download

 • Bài viết trình bày trình tự, nội dung giao khoán chi phí phân xưởng trong các doanh nghiệp đào lò; Phương pháp tính các chỉ tiêu giao khoán cho phân xưởng; Đánh giá kết quả thực hiện khoán chi phí và cơ chế khuyến khích.

  pdf4p viindranooyi 04-05-2022 24 2   Download

 • Bài viết đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành theo hướng quản lí chặt chẽ hơn nhóm hoạt động này như thiết lập cơ chế quản lí rủi ro chặt chẽ, siết chặt điều kiện góp vốn, mua cổ phần thành lập công ti chứng khoán, quy định về mô hình tập đoàn tài chính.

  pdf13p viottohahn 28-03-2022 52 3   Download

 • Bài viết nêu rõ hiện trạng duy trì và lạm dụng sức mạnh thị trường của chủ sở hữu sáng chế và xem đó là lí do chính để ghi nhận sự tham gia của luật cạnh tranh trong tình huống pháp lí này; phân tích cách thức sử dụng luật cạnh tranh trong việc điều chỉnh quyền đối với bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản theo điều khoản công bằng, hợp lí và không phân biệt đối xử;...

  pdf13p vinikolatesla 28-03-2022 14 1   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 32 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2