intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuế công thương

Xem 1-20 trên 2320 kết quả Thuế công thương
 • Giáo trình Kinh tế quốc tế gồm các nội dung chính như: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; thương mại quốc tế; liên kết kinh tế quốc tế và sự di chuyển quốc tế về các nguồn lực; án cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p viastonmartin 15-08-2022 12 1   Download

 • Giáo trình Thuế cung cấp cho người học những kiến thức như: khái quát chung về thuế; thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p canhdongco25 02-08-2022 5 2   Download

 • Bài viết Một số giải pháp phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định đánh giá về công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại sẽ góp phần đưa ra các giải pháp tăng cường công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định.

  pdf12p viaudi 04-08-2022 7 1   Download

 • Mẫu Bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và trúng thưởng (Mẫu số: 05-1/PBT-KK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nội dung biểu mẫu nêu rõ tên người nộp thuế, mã số thuế, địa bàn kinh doanh, cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ,... Mời bạn tham khảo.

  doc2p thanhthanh191 23-06-2022 13 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thương mại quốc tế" do PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên chủ biên có nội dung gồm 5 chương tiếp tục trình bày về: thuế quan - một công cụ hạn chế thương mại quốc tế, các hàng rào thương mại phi thuế quan và các khía cạnh kinh tế của chính sách thương mại, thương mại quốc tế và sự phát triển kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p andromedashun 16-05-2022 27 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu quy trình và phản ảnh thực tế hoạt động cho vay và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Thuế. Từ kết quả nghiên cứu, rút ra những ưu điểm, thành tựu đã đạt được bên cạnh đó chỉ ra những măt còn tồn tại, hạn chế cần được giải quyết theo yêu cầu của thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho chi nhánh đang thực tập.

  pdf81p bakerboys02 10-05-2022 32 9   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu cơ bản về kinh tế học, cung và cầu I - Thị trường hoạt động như thế nào, cung và cầu II - Thị trường và phúc lợi, kinh tế học về khu vực công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf245p bakerboys01 07-04-2022 12 2   Download

 • Bài viết phân tích các vấn đề thương mại điện tử, xác định trị giá thuế quan đối với các sản phẩm được in 3D có thiết kế từ nước ngoài hoặc dịch vụ trong ngành công nghiệp sản xuất ở ba lĩnh vực thương mại dịch vụ, thương mại hàng hoá, thương mại liên quan đến khía cạnh quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf15p viplato 05-04-2022 16 3   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày một số vấn đề chung về thuế và thuế GTGT; tình hình thực hiện Luật thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại – Vận Tải – Du Lịch; một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện việc thi hành Luật thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại – Vận tải – Du Lịch.

  pdf47p badbuddy10 02-04-2022 21 4   Download

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

  pdf44p cucngoainhan8 14-03-2022 44 7   Download

 • Ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, kinh doanh thông qua internet, các trang mạng xã hội là loại hình kinh doanh phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những lợi ích mang lại như: Làm giảm chi phí bán hàng, tiếp thị, giảm lượng hàng lưu kho, tăng khả năng cạnh tranh, chăm sóc khách hàng… mô hình này cũng tạo ra một áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý thuế, nhất là việc thanh tra, kiểm tra thuế.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 21 6   Download

 • Mục đích đề tài là làm rõ một số vấn đề về nguyên tắc xác định trị giá tính thuế theo Hiệp định thực hiện điều VII Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại 1994 của WTO. Nghiên cứu pháp luật và thực tiễn áp dụng của Trung Quốc để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, góp phần hoàn thiện những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động XNK, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

  pdf151p badbuddy08 16-03-2022 25 4   Download

 • Quyết định số 786/2021/QĐ-BCT ban hành về việc Kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn dân quốc (Mã vụ việc: NR01.AD04). Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 1719/2021/QĐ-BCT ban hành về việc Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-Đô-Nê-Xi-A. Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 1892/2021/QĐ-BCT ban hành về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

  doc7p hoadaquy852 16-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 2080/2021/QĐ-BCT ban hành về việc áp dụng thuế Chống Bán Phá Giá Tạm Thời Đối Với Một Số Sản Phẩm Sợi Dài Làm Từ Polyester Có Xuất Xứ Từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Cộng Hòa Ấn Độ, Cộng Hòa In-Đô-Nê-Xi-A Và Ma-Lai-Xi-A. Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc9p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 2302/2021/QĐ-BCT ban hành về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ Polyester Có Xuất Xứ Từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Cộng Hòa Ấn Độ, Cộng Hòa In-Đô-Nê-Xi-A Và Ma-Lai-Xi-A. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc14p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Quyết định số 2644/2021/QĐ-BCT ban hành về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức Đối Với Một Số Sản Phẩm Sorbitol Có Xuất Xứ Từ Cộng Hòa Ấn Độ, Cộng Hòa In-Đô-Nê-Xi-A Và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 3390/2021/QĐ-BCT ban hành về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Thép Cán Nguội (Ép Nguội) Dạng Cuộn Hoặc Tấm Có Xuất Xứ Từ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

  pdf44p cucngoainhan6 07-02-2022 30 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuế công thương
p_strCode=thuecongthuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2