intTypePromotion=1
ADSENSE

Thương nhân việt nam

Xem 1-20 trên 5324 kết quả Thương nhân việt nam
 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế của các thương nhân Việt Nam nhằm giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế. Những rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế của các doanh nghiệp Việt nam. Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế.

  pdf88p pink_12 26-05-2014 225 50   Download

 • Như chúng ta đã biết, các ngành kinh tế của Việt Nam đã có rất nhiều những thành tựu lớn trong đó có ngành Thương Mại, ngành này đã có những đột phá và đạt được những kết quả rất quan trọng từ khi thực hiện đường lối đổi mới. Quan hệ kinh tế đối ngoại không ngừng được mở rộng. Hội nhập kinh tế Quốc Tế được tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả: ký hiệp định Thương Mại với 80 nước. Điểm lại các mốc lịch sử đã qua, chúng ta thấy ngành Thương Mại...

  pdf20p hotmoingay6 21-01-2013 94 25   Download

 • Đề tài Các giải pháp thực thi có hiệu quả Luật thương mại Việt Nam 2005 trình bày về hoạt động thương mại trong thời kì đổi mới doanh thuộc các thành phần kinh tế. Luật Thương Mại không chi qui định các hoạt động thương mại của thương nhân Việt Nam mà còn qui định về hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam vực kinh doanh.

  pdf97p three_12 26-03-2014 73 26   Download

 • Truyện Danh Nhân Việt Nam sẽ đưa người đọc về quá khứ, khơi gợi và làm sống dậy những truyền thuyết, kỷ niệm, ký ức về đất nước - con người Việt Nam từ thủa cha ông dựng nước, mở mang bờ cõi cho đến nay. Cuốn sách thường chớp lấy những khoảnh khắc, những thời điểm biểu hiện tập trung nhất phẩm chất cao đẹp của những con người mà tên tuổi của họ đã được ghi vào lịch sử, vào văn học. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf349p muaha_102 03-03-2013 200 103   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc và định hướng đến năm 2015 nhằm khái quát về quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc và thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Những nhân tố tác động, quan điểm và giải pháp phát triển hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2015.

  pdf114p violet_12 23-05-2014 576 82   Download

 • Đề tài làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Thương Mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Làm rõ thực trạng về năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này. Phân tích năng lực cạnh tranh, đánh giá những điểm mạnh và những tồn tại trong năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, đồng thời phân tích một số nguyên nhân...

  pdf123p lanlan38 03-04-2013 231 80   Download

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm tập trung nghiên cứu đánh giá năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam và các nhân tố tác động đến năng lực tài chính Ngân hàng thương mại Việt Nam, hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, phân tích thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam so với khung an toàn CAMEL.

  pdf181p nganhangvietnam123 20-06-2014 202 78   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thạc sĩ kinh tế "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam" Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đền lợi nhuận các ngân hàng thương mại để từ đó đưa ra các giải pháp góp phần củng cố và gia tăng lợi nhuận của các ngân hàng.

  pdf106p tienhungvan 08-01-2018 517 84   Download

 • nhằm hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf24p luanan014 17-07-2014 198 56   Download

 • Phần 1 Tài liệu Truyện danh nhân Việt Nam thời Lê Tây Sơn giới thiệu tới người đọc các câu truyện vê các danh nhân thời Lê như: Thành hoàng họ Phạm (Phạm Khiêm Ích), tấm bia nhắn gửi (Nguyên Doanh Nho), duyên văn (Đoàn Thị Điểm), Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác), lòng mẹ (Võ Thái Phi), ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf184p tsmttc_002 03-06-2015 104 40   Download

 • Luận án "Nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam" được nghiên cứu với các mục tiêu chính như đánh giá các nguyên nhân gây ra nợ xấu của các NHTM Việt Nam, phân tích tác động của nợ xấu đến hiệu quả chi phí, hiệu quả lợi nhuận, an toàn vốn và tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam.

  pdf280p chumeorocky 10-01-2018 100 41   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 Tài liệu Truyện danh nhân Việt Nam thời dựng nước và tự chủ thời Lý Trần giới thiệu tới người đọc những câu truyện về các danh nhân thời Lý Trần như: Thăng Long (Lý Công Uẩn), Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt), Lý Đạo Thành, Hoàng hậu du xuân (Ỷ Lan), trái tim trong nắng (Tô Hiến Thành), ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf183p tsmttc_002 03-06-2015 84 31   Download

 • Luận án hướng đến giải quyết một số mục tiêu: xác định được các nhân tố trong hệ thống quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, đề xuất những quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hệ thống quản lý rủi ro hoạt động cho các ngân hàng thương mại dựa trên các nhân tố đã nghiên cứu ở trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p dangthingocthuy96 12-01-2017 128 31   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày nội dung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của NHTM và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 229 31   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 Tài liệu Truyện danh nhân Việt Nam thời Nguyễn giới thiệu tới người đọc những câu truyện về các danh nhân như: Ngõ trúc (Nguyễn Khuyến), chậu trà núi đầu xuân (Chu Mạnh Trinh), thầy Tú Vị Xuyên (Trần Tế Xương), ông đốc Nguyễn (Nguyễn Thượng Hiền), ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf217p tsmttc_002 03-06-2015 62 27   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Thực trạng và triển vọng phát triển nhằn khái quát về các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, quan hệ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với các quốc gia khác, thực trạng quan hệ thương mại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với Việt Nam.

  pdf103p fast_12 23-06-2014 94 22   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam do EU tài trợ nêu một số vấn đề lý luận về vườn ươm doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò, kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp. Thực trạng xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam. Định hướng và kiến nghị xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf87p pink_12 26-05-2014 136 28   Download

 • Đề tài Phát triển dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại Việt Nam nêu hạn chế của ủy nhiệm thu, điều kiện phát hành sec, quy trình thanh toán sec, nhận dạng các rủi ro và xu hướng rủi ro, những vấn đề đang đối mặt của các Ngân hàng Việt, dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT), lợi ích của ngân hàng điện tử. Thuận lợi và khó khăn khi phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng, hạn chế rủi ro cho khách hàng trong hoạt động ngân hàng điện tử ở các ngân hàng Việt Nam.

  pdf32p wave_12 08-04-2014 96 20   Download

 • Luận án nhằm hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf165p change05 14-06-2016 59 20   Download

 • Tài liệu Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam tập hợp các bài nói, bài viết của Bác Hồ từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến năm 1969 liên quan đến sự phát triển của công nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 sau đây.

  pdf186p uocvongxua04 22-07-2015 51 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thương nhân việt nam
p_strCode=thuongnhanvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản