intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết minh khoa học

Xem 1-20 trên 1112 kết quả Thuyết minh khoa học
 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1 trình bày các nội dung về đại cương về nghiên cứu khoa học; lý thuyết khoa học; lựa chọn và đặt tên đề tài; xây dựng luận điểm khoa học; chứng minh luận điểm khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p baphap06 31-01-2023 6 1   Download

 • Luận án tiến hành nghiên cứu, phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề dưới góc độ khoa học pháp lý về lý luận một cách toàn diện và chuyên sâu liên quan đến hoạt động góp vốn bằng nhãn hiệu; phân tích các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn vận hành của khung pháp luật điều chỉnh vấn đề góp vốn bằng nhãn hiệu ở Việt Nam dựa trên các khung lý thuyết về tự do kinh doanh, tự do hợp đồng, lý thuyết về thương mại cân bằng và hợp lý, lý thuyết về quyền sở hữu và lý thuyết về minh bạch, công khai trong hoạt động kinh doanh.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 15 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Vận dụng lý thuyết kiến tạo để nâng cao hiệu quả dạy học chương Từ trường Vật lý 11 nâng cao tại Trường THPT Lê Lợi" nhằm giúp học sinh tự xây dựng được kiến thức khoa học cho bản thân từ những sự trải nghiệm của chính mình dưới sự giúp đỡ của GV và sự hợp tác với bạn học. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tinh thần hợp tác trong học tập của học sinh. Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, năng lực thực hành của học sinh. Mời quý thầy cô giáo cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf20p phuongthao0020 29-12-2022 30 3   Download

 • Bài viết "Phát triển chương trình đào tạo tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh" trình bày cơ sở lý thuyết về chương trình đào tạo tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra; thực tiễn công tác phát triển chương trình đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM và kết luận, kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng mô hình VESTED trong giảng dạy lý thuyết và thực hành môn học Khai thác đội tàu" đề xuất áp dụng mô hình VESTED vào công tác giảng dạy môn học Khai thác đội tàu thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải biển với ví dụ minh họa ở một số nội dung trong học phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Lý luận và thực tiễn" phân tích lý thuyết về đánh giá, đề xuất mô hình lý luận về đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra và cách thức triển khai đánh giá theo chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình dạy học tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Người kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975" tìm hiểu diện mạo người kể chuyện với tư cách người kể chuyện khách quan và người kể chuyện chủ quan trong truyện ngắn sau 1975 của Nguyễn Minh Châu, dựa trên phương pháp tiếp cận lý thuyết tự sự học kết hợp với thi pháp học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Sử dụng các phương thức dạy học nhằm phát triển trí thông minh đa dạng của học sinh tiểu học trong dạy học nội dung Lịch sử" nhằm giới thiệu một số phương thức dạy học phù hợp với các kiểu trí thông minh khác nhau và minh họa các cách thức, nhiệm vụ học tập cụ thể cho từng trí thông minh trong dạy học nội dung Lịch sử ở cấp tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Tổ chức học tập qua dự án để hình thành năng lực Lịch sử và Địa lí, cho học sinh lớp 4" trình bày việc vận dụng lý thuyết phương pháp dạy học dự án dùng trong dạy học các nội dung tự nhiên và xã hội, đồng thời thiết kế minh họa một kế hoạch bài dạy bằng hình thức dự án học tập ở bậc tiểu học, mạch nội dung “địa phương và các vùng miền của Việt Nam”, thuộc Chương trình 2018, lớp 4, môn Lịch sử và Địa lí bậc tiểu học.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa – Thành tố thúc đẩy sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên" trình bày cơ sở lý thuyết về văn hóa, mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội, đi đến khẳng định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nguyên là một thành tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Đồng thời đưa ra các phương hướng, giải pháp cơ bản để thực hiện nội dung này.

  pdf10p chutieubang 06-12-2022 4 0   Download

 • Các bài học chính trong Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 Tập 1 (Bộ sách Cánh diều) được thiết kế theo hướng tích hợp nội dung thông qua bốn hoạt động: đọc, viết, nói và nghe. Mỗi bài học gồm các phần: yêu cầu cần đạt, kiến thức ngữ văn, đọc hiểu văn bản theo một thể loại hoặc kiểu văn bản; thực hành rèn luyện tiếng Việt; viết, nói và nghe về văn bản hoặc các vấn đề đặt ra trong văn bản; tự đánh giá và hướng dẫn tự học.

  pdf133p matroicon2510 02-12-2022 13 1   Download

 • Bài viết Tác động của truyền miệng điện tử (E-WOM) đến ý định mua hàng trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh kiểm định sự ảnh hưởng của truyền miệng điện tử (E-WOM) đối với ý định mua hàng thông qua thái độ đối với hành vi, chuẩn mực chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi, và yếu tố rủi ro cảm nhận của người mua hàng tại TP. Hồ Chí Minh. Công trình khoa học sử dụng lý thuyết kép, được kết hợp từ mô hình chấp nhận thông tin (IAM) và mô hình hành vi có kế hoạch (TPB).

  pdf19p vispyker 14-11-2022 19 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp điện máy trên địa bàn TP. Hà Nội" nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng phát triển văn hóa doanh nghiệp với đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp điện máy trên địa bàn TP. Hà Nội. Trên cơ sở đó giúp các nhà quản lý doanh nghiệp điện máy nói riêng và các nhà quản lý doanh nghiệp nói chung có thể vận dụng cơ sở lý thuyết và thực tế làm nền tảng cho hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp mình.

  pdf128p tieuduongchi 24-10-2022 8 3   Download

 • Giáo trình Thống kê sinh học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm vững được các phương pháp, thuật toán trong việc tổng hợp, phân tích và luận giải những dữ kiện. Áp dụng được các thuật toán để chứng minh tính đúng đắn của các dữ kiện, các biến cố. Xử lý được các số liệu sinh học thu thập qua các thí nghiệm, nghiên cứu khoa học bằng phương pháp thông kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p namkimcham25 03-10-2022 13 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 1)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: giải mã “Tây minh truyện” trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, từ đặc trưng tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc; tìm hiểu vấn đề trượng nghĩa trong truyện Lục Vân Tiên và giá trị của nó đối với xã hội hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf654p tieuvulinhhoa 22-09-2022 24 6   Download

 • Tủ sách bách khoa Phật giáo: Thiền Tông - Phần 2 gồm có một số nội dung: Tình hình kinh tế của Thiền Lâm đời Đường, Hoàng Long Tam Quan, điểm đặc sắc của phái Dương Kỳ, Công Án Thiền, Khán Thoại Thiền, Mặc Chiếu Thiền, tư tưởng đặc sắc của Minh Giáo Khế Tung, Đại Huệ Tông Cảo và Thuyết Tâm Trung Nghĩa, Niệm Phật Thiền, trào lưu tham thiền học phật của giới sĩ đại phu đời Tống, nguyên nhân tham thiền của giới đại phu đời Tống, sự ảnh hưởng của Thiền Tông đối với lý học, nguồn gốc thuyết Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ, giá trị của Tổ Đường Tập, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục,….

  pdf192p runordie8 05-09-2022 24 4   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu bí ẩn về nhân loại" trình bày các nội dung chính sau: Truyền thuyết về người ngoài hành tinh; Vén màn bí mật về trái đất; Bí ẩn về những vùng đất kỳ bí; Những nền văn minh biến mất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf145p viastonmartin 08-09-2022 12 1   Download

 • Đề tài "Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào thiết kế bài dạy môn Khoa học lớp 4" nghiên cứu nhằm đề xuất một số phương án, quy trình và cách thức vận dụng thuyết đa trí tuệ vào thiết kế bài dạy môn Khoa học lớp 4 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Khoa học và phát triển trí thông minh đa dạng cho HS tiểu học.

  pdf87p bakerboys10 07-09-2022 9 3   Download

 • Bài viết Khái luận về đo lường và vai trò của nó trong sự phát triển của khoa học cũng như nền kinh tế quốc dân đề cập đến Đo lường khoa học, bao gồm: Lý thuyết đo lường: Lý thuyết đo lường cơ sở (Đo lường toán học logic, Đo lường học: lý thuyết sai số; chuẩn và mẫu; tín hiệu và xử lý tín hiệu vv…) và Lý thuyết đo lường ứng dụng, gồm: Lý thuyết về cảm biến đo lường; thiết bị đo; hệ thống đo lường; Tự động hóa và thông minh hóa quá trình đo lường vv…...

  pdf11p vibugatti 29-08-2022 28 1   Download

 • Đề tài "Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Miền hoang của Sương Nguyệt Minh" nghiên cứu nhằm nhận diện các đặc điểm về nghệ thuật tiểu thuyết, phản ánh hiện thực và con người, quan điểm đánh giá các vấn đề đời sống trong tiểu thuyết Miền hoang; từ đó, khẳng định sự đóng góp của Sương Nguyệt Minh về đề tài người lính tình nguyện được biểu hiện trong tiểu thuyết này.

  pdf133p unforgottennight03 27-08-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1368 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thuyết minh khoa học
p_strCode=thuyetminhkhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2