intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiềm lực tài chính

Xem 1-20 trên 371 kết quả Tiềm lực tài chính
 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích tài chính doanh nghiệp", phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp, dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích khả năng sinh lời, tăng trưởng và định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf244p doinhugiobay_09 06-01-2016 533 259   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 5 Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệm nằm trong Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nhằm phân tích kết quả kinh doanh, phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.

  ppt29p idol_12 28-04-2014 137 16   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng mô hình CALMS để đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV với các yếu tố: Hệ thống kinh doanh lõi và công nghệ, quy mô và mô hình tổ chức kinh doanh, tiềm lực tài chính, khả năng sinh lời, chất lượng nguồn nhân lực, thương hiệu, thị phần, dịch vụ ngân hàng và đã khái quát được 6 điểm mạnh, lợi thế và 6 điểm yếu, hạn chế của BIDV.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 44 5   Download

 • Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trường phải luôn vận động, biến đổi để tạo cho mình một vị trí và chiếm lĩnh những phần thị trường nhất định. Sự cạnh tranh gắt đòi hỏi họ phải xây dựng cho được một chiến lược cạnh tranh có hiệu quả để đứng vững, và cạnh tranh không chỉ với công ty trong nước mà cả với các hãng tư bản nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Trong nền kinh tế thị trưòng của một quốc gia nói riêng và trên toàn thề giới nói chung,...

  pdf100p thu_nguyet 23-07-2010 389 217   Download

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có một tiềm lực tài chính mạnh mẽ để tiến hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Mặt khác, theo đà phát triển của nền kinh tế, các mối quan hệ kinh tế tài chính ngày càng trở nên mới mẻ, phong phú và đa dạng.

  pdf58p vaio1111 03-09-2012 181 70   Download

 • Bài Thảo Luận: Chính sách tài chính quốc gia nhằm trình bày mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia. Tăng cường tiềm lực tài chính của đất nước, kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả và sức mua cuả đồng tiền đồng thời tạo công ăn việc làm.

  pdf16p blue_12 09-05-2014 307 61   Download

 • Cổ phần hóa một số dịch vụ tại Cảng Hàng không nhằm thu hút nguồn lực tài chính, tăng quy mô Cảng Hàng không, gắng kết quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên tham gia vào doanh nghiệp, tìm ra những biện pháp hữu hiệu giúp Cảng hàng không hoạt động có hiệu quả hơn, không ngừng nâng cao chất lượng dich vụ tại Cảng hàng không; giải pháp quả ng bá, tiếp thị, khuyến mãi Cảng Hàng không cũng là giải pháp góp phầ n không nhỏ vào quá trình thu hút các Hãng...

  pdf73p tukhuyen123 19-07-2012 149 53   Download

 • Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan sẽ thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, sẽ tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự...

  pdf79p tuanloccuoi 02-01-2013 140 36   Download

 • Nhằm khẳng định tiềm lực tài chính cho việc thực hiện dự án. Phân tích những kết quả hạch toán kinh tế của dự án.Để đạt được mục đích trên, trong quá trình phân tích tài chính cần áp dụng những phương pháp phân tích phù hợp và sử dụng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết. thiết.

  pdf37p linhlan1903 04-11-2013 126 30   Download

 • Vốn theo nghĩa rộng được hiểu là toàn bộ những yếu tố đầu vào của sản xuất xã hội (con người, của cải, tài nguyên, …). Theo nghĩa hẹp là khoản tiền, của cải tích luỹ của xã hội được sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội, duy trì tiềm lực và tạo ra tiềm lực mới cho sản xuất xã hội. Như vậy, theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp vốn luôn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của nền KTXH, là cơ sở quan trọng để đầu tư hình thành lên cơ sở hạ tầng, tài sản, máy...

  pdf90p nhanma1311 28-12-2012 106 27   Download

 • Giai đoạn 2006 - 2010 toàn ngành tài chính phải tập trung triển khai thực hiện tám nhóm giải pháp quan trọng

  doc2p baodiv 01-03-2009 199 23   Download

 • Tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường, chuyển từ thế bị động,phụ thuộc từ b ên ngoài, sang một nền tài chính chủ động, có tích luỹ để đầu tư phát triển . Tổng thu NSNN dự kiến thực hiện tháng 5 năm 2001 đến 2005 đạt khoảng 715 nghìn tỷ đồng, vượt so với mục tiêu đại hội IX(620 nghìn tỷ đồng)

  pdf21p yenhoangbank321 25-06-2013 47 2   Download

 • Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết, tất yếu đối với mọi quốc gia. Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình.

  doc29p nongdanpro 30-03-2010 1030 523   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Sau khi chính thức trở thành thành viên của WTO, các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã không ngừng nâng cao năng lực tài chính trƣớc một thực trạng tiềm năng tài chính còn mỏng và trình độ chuyên môn còn thấp. Trong bối cảnh toàn cầu hoá - hội nhập kinh tế quốc tế, song song với cơ hội mang lại, các ngân hàng phải đối mặt với ngày càng nhiều những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng nói riêng...

  pdf94p bluesky_12 19-12-2012 104 25   Download

 • Ngày nay, thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa. Muốn tồn tại và phát triển chúng ta phải hội nhập chung với nền kinh tế khu vực và thế giới. Trước các thách thức của quá trình hội nhập buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều không có đủ tiềm lực tài chính để tự đầu tư mới mà hầu hết đều phải nhờ nguồn vốn hỗ trợ...

  pdf74p nhanma1311 28-12-2012 74 19   Download

 • Bài viết Kết quả tài chính và cơ cấu thu nhập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy kết quả tài chính của các NH phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động tín dụng vì vậy lợi nhuận tiềm ẩn rủi ro cao; từ đó đề xuất giải pháp cho vấn đề này.

  pdf15p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 128 12   Download

 • Nội dung chính của bài viết là tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp; nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng.

  pdf11p thithi300610 09-03-2018 53 4   Download

 • Trong gần 2 thập niên qua, thể chế tài chính – ngân sách nhà nước của Việt Nam liên tục được đổi mới và hoàn thiện, nhờ đó, tiềm lực tài chính quốc gia được tăng cường và mở rộng, an ninh, an toàn nền tài chính công được đảm bảo. Tuy nhiên, những năm gần đây, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là khi nhìn nhận từ giác độ bền vững tài khóa.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 18 1   Download

 • Đề tài giúp người học tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (cách trồng, lịch mùa vụ, cách xử lý khi gặp sâu bệnh); học được cách tiếp cận khách hàng, khách hàng tiềm năng nhằm giải quyết vấn đề đầu ra của sản phẩm; biết cách quản lý các nguồn lực và xử lý các nguồn lực tài chính – đất đai – con người; áp dụng triệt để khoa học – kỹ thuật vào sản xuất.

  pdf37p sonhalenh04 09-04-2021 8 2   Download

 • Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.

  doc17p zemeta 15-11-2009 13065 4550   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiềm lực tài chính
p_strCode=tiemluctaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2