Tiến trình phân phối

Xem 1-20 trên 937 kết quả Tiến trình phân phối
 • Kênh phân phối sản phẩm là tập hợp các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ trung chuyển đưa sp từ nhà sx đến người tiêu dùng cuối cùng. Kênh phân phối tập hợp tất cả các các thành viên tham gia vào tiến trình phân phối gồm nhà sx, nhà cung cấp dịch vụ, nhà buôn sỉ, nhà buôn lẻ, đại lý và người tiêu dùng. Kênh phân phối làm cung và cầu ăn khớp với nhau, giúp DN đưa sp đến người tiêu dùng ....

  doc12p grain_bon 13-08-2012 82 20   Download

 • Hoạch định một kênh hiệu quả : Định rõ cần vươn tới thị trường nào với muc tiêu nào. Mỗi nhà sản xuất triển khai những mục tiêu của mình trong tình hình những ràng buộc nhất định

  ppt40p doilan 26-01-2013 22 5   Download

 • Bài giảng môn học "Hệ điều hành: Quản lý tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt tiến trình và tiểu trình, so sánh các thuật toán điều phối tiến trình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf48p tamtranduongtam 13-03-2016 66 17   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam trình bày lí luận cơ bản về phân phối thu nhập và phương pháp nghiên cứu thống kê phân phối thu nhập trong doanh nghiệp, nghiên cứu thống kê tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Việt Nam, quan điểm va giải pháp hoàn thiện chế độ phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành Công nghiệp Vi...

  pdf0p cuong300 24-05-2014 53 12   Download

 • •Phân phối là tiến trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, thể hiện qua nhiều phương thức và hoạt động khác nhau •Vai trò phân phối là đưa sản phẩm đến thị trường mục tiêu qua các hệ thống kênh phân phối

  ppt17p member7 12-05-2010 1022 509   Download

 • Phân phối là tiến trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua các thành viên trung gian bằng nhiều phương thức và hoạt động khác nhau....Tài liệu dành cho các bạn tham khảo để nâng cao kiến thức

  pdf20p ngoanthoa 22-01-2010 890 439   Download

 • Một xã hội muốn ổn định và phát triển thì cần đảm bảo được những lợi ích của cá nhân trong xã hội, trong đó phân phối đảm nhận vai trò phân chia lợ ích cho từng cá nhân. Giải quyết vấn đề phân phối thu nhập có ý nghĩa to lớn đối với sự ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.Thực tiễn ở Việt Nam đã chỉ rõ, trong quá trình đi tới ổn định và tăng trưởng nền kinh tế, trước hết chúng ta phải cải cách lưu thông, phân phối.

  pdf26p minhtam 14-07-2009 1453 352   Download

 • Để hoạt động sản xuất kinh doanh của mình được ổn định và bền vững thì doanh nghiệp cần phải thường xuyên tiến hành kiểm tra và đánh giá hoạt động các trung gian phân phối của mình để từ đó có thể phát hiện ra những điểm mạnh hay thiếu sót của trung gian và đưa ra các giải pháp hợp lý cho các vấn đề còn tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh phân phối....

  doc37p phamthianhly 13-10-2011 575 232   Download

 • Khung phân phối chương trình (KPPCT) áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT. KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kỳ tương ứng với các phần đó. ...

  pdf8p ngoclanh 10-06-2009 1617 180   Download

 • .Khái niệm •Phân phối là tiến trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, thể hiện qua nhiều phương thức và hoạt động khác

  ppt17p tuyetminh101089 22-11-2010 350 165   Download

 • Phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuát và là một trong ba mặt của hệ thống quan hệ sản xuất, có liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của các tổ chức, các chủ thể và cá nhân trong xã hội. Phân phối thu nhập vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, vừa là thước đo mức độ phát triển giữa sản xuất và tiêu dùng....

  doc14p caothuy312 14-04-2010 331 133   Download

 • Trong môi trường hệ điều hành đa nhiệm, bộ phận điều phối tiến trình có nhiệm vụ xem xét và quyết định khi nào thì dừng tiến trình hiện tại để thu hồi processor và chuyển processor cho tiến trình khác, và khi đã có được processor thì chọn tiến trình nào trong số các tiến trình ở trạng thái ready để cấp processor cho nó.

  ppt38p tinhyeuchuanoi 19-01-2010 529 130   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ” ( fpt)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p carnation89 15-02-2012 237 108   Download

 • Đề cương sơ bộ đề tài: Phân tích kênh phân phối sản phẩm tại gạch Tuynel tại công ty TNHH Coxano Trường Sơn trình bày những nội dung chính sẽ được đề cập trong đề tài như cơ sở lý luận và thực tiễn về kênh phân phối; khái quát về công ty TNHH Coxano Trường Sơn; phân tích kênh phân phối của công ty TNHH Coxano-Trường Sơn; giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty TNHH Coxano-Trường Sơn.

  doc14p lethaok1 02-03-2015 371 88   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam trình bày lí luận về quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép, thực trạng quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam, giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối thép xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 159 81   Download

 • Phân phối là tiến trình chuyền đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng thông qua các thành viên trung gian bằng nhiều phương thức hoạt động khác nhau. Cùng với thương hiệu, hệ thống phân phối chính là tài sản của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của công ty đến khách hàng một cách nhanh nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất.

  doc56p 05042004 15-03-2013 184 73   Download

 • Tài chính phản ánh hệ thống các quan hệ, kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính bằng việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu tích lũy hoặc tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội

  pdf8p ntgioi120404 10-11-2009 216 69   Download

 • Tiểu luận quản lý chất lượng: Tiến trình DMAIC nhằm trình bày tổng quan về tiến trình DMAIC, tổng hợp các bài báo nói về tiến trình DMAIC, hướng nghiên cứu tiến trình DMAIC, triển khai định hướng thứ 3 tại công ty xi măng Holcim Việt Nam - bộ phận geocycle, cải tiến quy trình kiểm tra chất thải để đưa ra đề xuất cho khách hàng, cải thiện cách thức thực hiện công việc của nhân viên điều phối xe và nhân viên chăm sóc khách hàng nhận đặt xe thu gom từ khách hàng.

  pdf32p orange_12 05-06-2014 164 54   Download

 • Một xã hội phát triển là niềm mơ ước và mong muốn của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển là sự nảy sinh và tồn tại các vấn đề kinh tế - xã hội như: phân phối thu nhập và nghèo đói, dân số và sự gia tăng dân số, việc làm và thất nghiệp... . Trước tình hình đó nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu chuyên đề "Phân phối thu nhập, nghèo đói và bất bình đẳng"....

  doc43p hailedangbs 25-04-2013 155 52   Download

 • Đất nước ta đang trên tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mở ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Vì vậy để tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp bắt kịp với trình độ sản xuất, công nghệ trên thế giới, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực dồi dào trong nước… Đó là những mục tiêu hàng đầu mà Nhà nước ta đã đề ra ngay từ những ngày đầu hội nhập.

  pdf69p notonline1122 24-02-2013 51 29   Download

Đồng bộ tài khoản