intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếng Nga hiện đại

Xem 1-20 trên 83 kết quả Tiếng Nga hiện đại
 • Từ vay mượn là một bộ phận không thể thiếu được trong vốn từ vựng của bất kì ngôn ngữ nào trên thế giới nói chung và tiếng Nga hiện đại nói riêng. Ngày nay, việc sử dụng từ vay mượn đã trở thành một trào lưu không chỉ đối với giới trẻ mà còn phổ biến rộng khắp trong mọi tầng lớp người dân Nga. Bài viết này sẽ chỉ ra một số nguồn gốc du nhập từ vay mượn vào tiếng Nga và một vài nét về cách thức sử dụng chúng trong đời sống xã hội Nga hiện nay.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 207 14   Download

 • Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, so sánh, tổng hợp và thống kê, bài viết tập trung khảo sát một số cấu trúc phủ định hàm ẩn trong tiếng Nga hiện đại, với hy vọng nội dung nghiên cứu này có thể cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho việc dạy học, nghiên cứu tiếng Nga như một ngoại ngữ.

  pdf9p vikakashi2711 21-05-2019 27 5   Download

 • Bài viết khảo sát và nghiên cứu những biến đổi và khuynh hướng biến đổi theo hướng "phi chuẩn" trong cụm từ Tiếng Nga hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf3p sansan4 30-05-2018 21 0   Download

 • Từ điển Nga - Việt (Tập I) có khoảng 43.000 từ trong ngôn ngữ văn học Nga hiện đại, bao gồm rất nhiều từ ngữ thuộc về lĩnh vực chính trị - xã hội. Các nghĩa của từ được phân tích và giải thích chi tiết, có kèm theo nhiều cụm từ, thành ngữ để minh họa. Tài liệu được chia làm 2 phần. Sau đây là phần 1 của từ điển.

  pdf320p talata_6 23-12-2014 300 75   Download

 • Bạn hãy nói cho tôi nghe về “truyền thống và hiện đại” khi đứng ở một ngã tư nào đó ở TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, Nha Trang hay Huế hoặc Ðà Nẵng, trước một cảnh tượng muôn màu hỗn loạn: một dòng thác người vô tận, - rất trẻ, ít thấy bộ dạng già nua - tiếng xe ầm ĩ khuấy động màng nhĩ không ngớt. Đường phố đông nghịt xe, khí thải mù mịt, hầu hết những người đi đường bịt mặt. Áo quần họ đang mặc, nhất là các phụ nữ, theo mốt Âu châu,...

  pdf124p nokia_12 09-05-2013 113 22   Download

 • Tìm hiểu về Hư từ Cứ trong tiếng Việt hiện đại Nói một cách quá đáng, cho dể hiểu, thì thơ là con chuột bạch cho nhiều bộ môn khoa học nhân văn hiện đại và đương đại. Người đi tiên phong, có những đóng góp phong phú và quyết định cho tư trào này là nhà ngữ học Roman Jakobson, 1896 -1982, gốc Nga định cư ở Mỹ và phạm vi hoạt động vòng quanh thế giới .

  pdf12p butmaudo 21-08-2013 59 6   Download

 • Bài viết dưới đây đề cập đến phương pháp dự án như một công cụ phát huy năng lực tự học, tự sáng tạo của học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự khi học tiếng Nga chuyên ngành, mô tả các giai đoạn chính, các hoạt động và kết quả ứng dụng thực tế của phương pháp dự án.

  pdf8p vicoachella2711 20-10-2020 20 0   Download

 • 1. Qǐngwèn nín guìxìng 請 請 請 請 請 (thỉnh vấn nâm quý tính 請 請 請 請 請)? = Xin hỏi ông họ chi? 2. Wǒ xìng wáng, jiào wángfāng (ngã tính Vương, khiếu Vương Phương 請 請 請 , 請 請 請). Nín jiào shénme míngzi 請 請 請 請 請 請 (nâm khiếu thập ma danh tự 請 請 請 請 請 請)? = Tôi họ Vương, tên là Vương Phương. Thưa ông tên chi ạ? 3. Wǒ jiào dīngyù; rènshì nín hěn gāoxìng. 請 請 請 請. 請 請 請 請 請 請 (ngã khiếu Đinh Ngọc; nhận thức nâm ngận cao...

  doc6p cochunhotn90 09-11-2012 171 75   Download

 • Câu mẫu: 1. Nǐ hǎo! 你 你 ! (nễ hảo) = Xin chào (ông / bà / anh / chị / bạn / ...) ! 2. Nǐ jiào shénme? 你 你 你 你 (nễ khiếu thập ma 你 你 你 你) = Nǐ jiào shénme míngzi? 你 你 你 你 你 你 (nễ khiếu thập ma danh tự 你 你 你 你 你 你) = Anh (chị) tên là gì? 3. Wǒ jiào wánghuá 你 你 你 你 (ngã khiếu Vương Hoa 你 你 你 你) = Tên tôi là Vương Hoa. 4. Nǐ xìng shénme? 你 你 你 你 (nễ tính thập ma 你 你 你 你) =...

  doc6p cochunhotn90 09-11-2012 157 63   Download

 • 1. nǐ hǎo. nǐ mǎi shénme? 你 你, 你 你 你 你? (nễ hảo, nễ mãi thập ma 你 你, 你 你 你 你?) = Chào chị, chị mua gì ạ? 2. nǐ hǎo. qíng bǎ nà jiàn yángmáoshān nǎlai gěi wǒ kànkan. 你 你, 你 你 你 你 你 你 你 你 你你 你 你 你 (nễ hảo, thỉnh bả ná kiện dương mao sam nã lai cấp ngã khán khán 你 你, 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你) = Chào cô, lấy cho tôi xem thử cái áo len kia nhé. 3. shì, zhè jiàn báide ma? 你,...

  doc12p cochunhotn90 09-11-2012 155 62   Download

 • Từ điển Nga - Việt mới bao gồm trên 50.000 từ văn học hiện đại, ngôn ngữ hội thoại cũng như quán từ thông dụng. Mỗi mục từ đều có những giải thích ngữ pháp cơ bản, một số lượng lớn các ví dụ, các tập hợp từ, được minh họa bằng các thành ngữ, tục ngữ, tổ từ, các trường hợp khó dịch. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf515p doinhugiobay_03 17-11-2015 190 61   Download

 • 1. wǒmen qù chī diǎnr dōngxi xíngbùxíng 我 我 我 我 我 我 我 我, 我 我 我? (ngã môn khứ ngật điểm nhi đông tây, hành bất hành 我 我 我我 我 我 我 我, 我 我 我?) = Bọn mình đi ăn chút gì đi, được không? 2. xíng a, qù nǎr chī ne 我 我, 我 我 我 我 我 (hành a, khứ ná nhi ngật ni 我 我, 我 我 我 我 我) = Được chứ. Đi đâu ăn vậy? 3. dào fàn guǎnr qù ba; zhèr fùjìn jiù yǒu yì jiā 我 我 我 我 我 我; 我 我 我...

  doc11p cochunhotn90 09-11-2012 154 56   Download

 • 1. dàifu, zhè jǐ tiān wǒ bú shūfu 大 大, 大 大 大 大 大 大 大. (đại phu, giá kỷ thiên ngã bất thư phục 大 大, 大 大 大 大 大 大 大.) = Bác sĩ ơi, mấy ngày nay tôi không khoẻ. 2. nǐ nǎr téng 大 大 大 大? (nễ ná nhi đông 大 大 大 大?) = Anh đau ở đâu? 3. wǒ juéde tóuténg hé tóuyūn 大 大 大 大 大 大 大 大. (ngã giác đắc đầu đông hoà đầu vựng 大 大 大 大 大 大 大 大.) = Tôi cảm thấy nhức đầu và chóng mặt. 4. nǐ shuì...

  doc11p cochunhotn90 09-11-2012 117 54   Download

 • 1. wǒ gāngcái cān guān le zhòngguó de shí gè chéngshì 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我. (ngã cương tài tham quan liễu Trung Quốc đích thập cá thành thị 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我.) = Tôi vừa tham quan 10 thành phố của Trung Quốc. 2. nǐ yǐjīng kàn dào xǔ duō míngshèng gǔjī ba 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我? (nễ dĩ kinh khán đáo hứa đa danh thắng cổ tích ba 我 我 我 我 我 我 我 我 我...

  doc8p cochunhotn90 09-11-2012 137 53   Download

 • C n nh ầ ớ: ● Chữ bǎ 把 (bả) báo hiệu từ sau nó là tân ngữ, theo cấu trúc: «chủ ngữ + 把 + tân ngữ + động từ». Nếu bỏ 把 thì cấu trúc là «chủ ngữ + động từ + tân ngữ». Thí dụ: – wǒ bǎ lǐ míng qǐng lái 把 把 把 把 把 把 (ngã bả Lý Minh thỉnh lai) = wǒ qǐng lǐ míng lái 把 把 把 把 把 (ngã thỉnh Lý Minh lai) = tôi mời Lý Minh tới. – wǒ bǎ xié chuān shàng 把 把 把 把 把 (ngã bả hài xuyên thượng) =...

  doc6p cochunhotn90 09-11-2012 166 51   Download

 • 1. Nǐ zhèngzài dǎsuàn zuò shénme? 你 你 你 你 你 你 你 你? (nễ chính tại đả toán tố thập ma 你 你 你 你 你 你 你 你?) = Anh đang dự tính làm gì thế? 2. Wó dǎsuàn míngnián dào zhōngguó qù. 你 你 你 你 你 你 你 你 你. (ngã đả toán minh niên đáo Trung Quốc khứ 你 你 你 你 你 你 你 你 你.) = Tôi dự tính sang năm đi Trung Quốc. 3. Zhēnde ma? qù zuò shēngyi ma? 你 你 你? 你 你 你 你 你? (chân đích ma? khứ tố sinh ý ma? 你 你...

  doc11p cochunhotn90 09-11-2012 108 43   Download

 • • Những biến đổi vị trí • Những biến đổi kết hợp 1. Những biến đổi vị trí Trong các ngôn ngữ Âu châu, những biến đổi vị trí của các âm tố thường bị quy định bởi vị trí đối với trọng âm, vị trí ở đầu hay ở cuối từ. Trong số các biến đổi vị trí, hiện tượng nhược hoá (reduction) được coi là phổ biến hơn cả. Nhược hoá là làm yếu âm tố đi về cường độ và trường độ. Hiện tượng nhược hoá nguyên âm thường do trọng âm quy định, trong tiếng Nga...

  pdf3p bibocumi21 21-12-2012 204 13   Download

 • Mặc dù có nhiều điểm giống nhau về nguyên tắc, nhưng cách xây dựng, tạo lập cụm từ cố định trong các ngôn ngữ khác nhau không hoàn toàn như nhau. Vì thế, cụm từ cố định trong các ngôn ngữ khác nhau có thể được phân loại khác nhau. Chẳng hạn, N.M. Shanskij (1985) đã phân loại các cụm từ cố định trong tiếng Nga hiện đại như sau: Phân loại theo mức độ tính chất về ngữ nghĩa: tách ra 5 loại; Phân loại theo đặc điểm các từ trong thành phần của cụm từ cố định: tác...

  pdf15p abcdef_38 20-10-2011 175 11   Download

 • A DISSCUSSION ON THE RUSSIAN TESTING STANDARD SYSTEM FOR SPEAKERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE APPLICATION OF THIS SYSTEM TO TRAINING RUSSIAN UNDERGRADUATES AT CFL’S Xác định các cấp độ năng lực sử dụng tiếng Nga như một ngoại ngữ và xây dựng hệ thống bài kiểm tra đánh giá tương ứng là một trong những nhiệm vụ cấp bách của lý luận cũng như thực tiễn giảng dạy tiếng Nga hiện nay.

  pdf7p phalinh18 18-08-2011 56 5   Download

 • Natalia Kraevskaia là tiến sĩ Ngôn ngữ học người Nga, hiện giảng dạy tại Phân viện Puskin Hà Nội. Bà là chủ phòng tranh Natasha, 30 Hàng Bông, Hà Nội. Đây là một địa chỉ uy tín về chất lượng nghệ thuật không chỉ đối với giới mỹ thuật trong nước mà còn đối với nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài thực sự quan tâm đến mỹ thuật đương đại Việt Nam. Việc hỗ trợ các hình thức nghệ thuật thử nghiệm tại salon này nói riêng cùng sự quan tâm sâu sắc đến đời sống mỹ thuật bên...

  pdf22p thix1minh 10-10-2012 127 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiếng Nga hiện đại
p_strCode=tiengngahiendai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2