intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp biến văn hóa Pháp

Xem 1-20 trên 430 kết quả Tiếp biến văn hóa Pháp
 • Tiếp biến văn hóa mô tả quá trình biến đổi của một nền văn hóa khi tiếp xúc với những nền văn hóa khác, ở đây là sự biến đổi của nền văn hóa Việt Nam khi tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây mà đại diện là nền văn hóa Pháp. Cùng tham khảo đề tài "Tiếp biến văn hóa Pháp - Việt: Một không gian chuyển tiếp…" để tìm hiểu thêm về khái niệm văn hóa và tiếp biến văn hóa.

  pdf8p nganga_05 27-09-2015 130 13   Download

 • Bài viết thông qua việc tìm hiểu, phân tích các thông tin, một số cơ sở lý luận đã có, từ đó đưa ra một số nhận định nhằm mục đích nêu rõ quá trình tiếp biến văn hóa thể hiện trên nghệ thuật tranh kính từ khi du nhập đến giai đoạn phát triển như ngày nay ở xã hội Việt Nam.

  pdf10p viputrajaya2711 18-06-2020 35 1   Download

 • Sự tiếp xúc giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, đặc biệt là với văn hóa phương Tây đã diễn ra mạnh mẽ vào những thập niên đầu thế kỉ XX, trong điều kiện thực dân Pháp xâm lược thống trị và khai thác thuộc địa Việt Nam. Do đó, nhân dân ta tuỳ nơi tuỳ lúc có thể tiếp nhận hoặc chống đối. Nhưng cuối cùng là sự lựa chọn những tinh hoa văn hóa nhân loại rồi cải biến cho phù hợp với tâm thức và mỹ cảm văn hóa của người Việt Nam.

  pdf14p hongdiep 12-06-2009 2451 629   Download

 • Ẩn sau mỗi ngôn ngữ là cả một nền văn minh. Chính vì vậy, học một ngôn ngữ là khám phá một nền văn minh mới. Ngày nay, sự giao lưu văn hóa được đẩy mạnh, những kiến thức văn hóa – văn minh ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với người học ngoại ngữ. Nước Pháp là trung tâm văn hóa của thế giới. Tiếng Pháp được mệnh danh là ngôn ngữ của tình yêu, nó được sử dụng khá phổ biến. Văn hóa Pháp là nền văn hóa lâu đời, có nhiều điều cho chúng...

  pdf12p chieu_mua 22-08-2012 102 9   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu của những người đi trước, tập trung tìm hiểu và phân tích những mô hình giảng dạy ngoại ngữ đào tạo năng lực giao tiếp liên văn hóa đang được áp dụng hiệu quả và phổ biến hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học ngoại ngữ.

  pdf13p viamsterdam2711 09-01-2020 40 2   Download

 • Bài viết Dấu ấn văn hóa Pháp trong kiến trúc ở An Giang cuối thế kỷ XIX - Nữa đầu thế kỷ XX chỉ rõ dấu ấn văn hóa pháp trong các công trình kiến trúc ở An Giang thời kỳ xâm lược (1867 đến 1900) vùng đất này thể hiện qua 2 giai đoạn: Từ khi thực dân pháp bắt đầu xâm lược, giai đoạn có sự áp đặt văn hóa pháp thông qua các phong cách kiến trúc du nhập; Giai đoạn từ 1900 đến 1945, do dự khác biệt về đặc điểm hai nền văn hóa Đông - Tây, An Giang đã tạo ra sự giao lưu, tiếp biến cho quá trình biến đổi kiến trúc pháp ở đây,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p anankary 03-04-2018 44 0   Download

 • Bài viết này chúng tôi tập trung đi sâu vào việc nghiên cứu để đưa ra các biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường mầm non.

  pdf9p angicungduoc10 05-03-2021 22 0   Download

 • Đề tài: Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) được nghiên cứu với mục tiêu thực trạng để tìm ra một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo lớn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  pdf135p elib_dhsphue 29-11-2016 1561 102   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu di sản văn hóa pháp lý của các dân tộc Việt Nam, làm cơ sở cho việc biên soạn và ban hành các hương ước, quy ước mới phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa phương theo cơ chế làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản. Ngoài ra, tác giả đã sưu tầm khá đầy đủ các sử liệu từ những bản hương ước, hương liên, hương lệ, cựu khoản, khoán lệ của các vùng cư dân thời cổ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf366p muathu102 20-03-2013 176 70   Download

 • Bài viết trình bày một số khái niệm: hành vi, hành vi giao tiếp, hành vi giao tiếp có văn hóa. Qua đó phân tích và làm sáng tỏ các nội dung cơ bản như: Đặc điểm hành vi giao tiếp có văn hóa của trẻ từ 5 đến 6 tuổi, 03 giải pháp cơ bản trong việc giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ ở lứa tuổi này.

  pdf10p vimoskva2711 02-01-2020 56 2   Download

 • Bài viết là kết quả của hai chuyến khảo sát điền dã mà mà tác giả tham gia với vai trò cố vấn chuyên môn để nghiên cứu diện mạo văn hóa đa tộc người, đa tôn giáo ở An Giang bằng phương pháp điền dã. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf16p anthachluu 20-07-2019 17 0   Download

 • Sa Đéc từ xưa đã sớm là nơi thị tứ của vùng Tây Nam Bộ, nơi diễn ra sự giao thoa văn hóa Việt, Hoa, Khmer với kết quả tiêu biểu là tín ngưỡng nữ thần. Bằng thủ pháp phân tích, tổng hợp tài liệu thành văn kết hợp với điền dã, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu trên nền tảng nhóm lý thuyết giao lưu - tiếp biến văn hóa.

  pdf13p vichaeng2711 04-05-2021 2 0   Download

 • Đề cương bài giảng Văn hóa học những phương pháp tiếp cận cơ bản do TS. Phan Quốc Anh biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về phương pháp tiếp cận từ dân tộc chí, dân tộc học, nhân học; tiếp cận từ tâm lý học trong nghiên cứu văn hóa và một số nội dung khác.

  pdf20p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 113 18   Download

 • Thông qua phân tích các góc tiếp cận văn hóa tộc người cũng như diễn ngôn và chính sách đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam, nghiên cứu chỉ ra rằng những quan niệm nhận thức luận và ngôn thuyết chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đơn tuyến và triết lý phát triển kinh tế xã hội theo mô hình phương Tây, là một trong những lý do dẫn đến những thực hành chưa thể hiện quan điểm tôn trọng sự đa dạng văn hóa đã được đề ra trong Hiến pháp Việt Nam.

  pdf84p nganga_09 18-10-2015 94 16   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày định nghĩa về giao tiếp, phân tích dòng giao tiếp xuôi và giao tiếp ngược phổ biến trong giao tiếp quốc tế, kiểm tra chi tiết về ngôn ngữ, nhận thức, văn hóa giao tiếp, trình bày các bước khắc phục các vấn đề trong giao tiếp quốc tế, các phương pháp tiếp cận trong đàm phán quốc tế nhằm đáp ứng với sự khác biệt về văn hóa, các hành vi đàm phán và thương lượng có thể cải thiện cuộc đàm phán và kết quả đàm phán.

  pdf30p kloiroong10 21-08-2017 63 7   Download

 • Giáo dục thói quen văn hoá vệ sinh (TQVHVS) là một trong những nhiệm vụ của giáo dục con người toàn diện. Đối với trẻ mẫu giáo cần giáo dục những TQVHVS như: Thói quen văn hóa vệ sinh cá nhân; ăn uống; tiến hành hoạt động; giao tiếp có văn hóa. Quá trình hình thành thói quen cho trẻ được diễn ra theo các giai đoạn: Hiểu cách làm; Hình thành kỹ năng; Hình thành kỹ xảo. Để giáo dục TQVHVS cho trẻ mẫu giáo, có thể sử dụng các nhóm phương pháp: giáo dục thái độ đối với hành vi văn hóa: tổ chức luyện tập hành vi; giáo dục ý thức thực hiện hành vi.

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 148 4   Download

 • Các quy tắc văn hoá giao tiếp với nhân viên cấp dưới: a) Mục đích và cách thức tiến hành: • Kiểm tra sự thực hiện quyết định quản trị; • Đánh giá tiến độ công việc trong doanh nghiệp để kịp thời uốn nắn những sai sót và động viên kịp thời những người tốt, việc tốt; • Đánh giá nhân viên về năng lực làm việc, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức công việc; • Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng người để có biện pháp giáo dục, nâng đỡ...

  pdf4p dathao 16-10-2009 385 187   Download

 • Cuốn sách "Văn hóa các dân tộc Tây Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra" của tập thể tác giả đề tài nhóm Đề tài khoa học cấp nhà nước KX05 - 04 giai đoạn 2001 - 2005, do GS.TS. Trần Văn Bính chủ biên đã đánh giá, phân tích tương đối toàn diện, khách quan về thực trạng đời sống văn hóa của một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trong công cuộc đổi mới, đồng thời dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp cơ bản vừa cấp bách nhằm tiếp tục phát triển đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn dưới tác động của quá trình thực hiện sự nghiệp CNH -HĐH đất nước, định hướng XHCN.

  pdf528p la_lan1 22-03-2013 317 90   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết tiếp cận và phương pháp nghiên cứu biến đổi Văn hóa Quan họ; vận dụng khảo sát, đánh giá thực trạng biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, luận giải nguyên nhân và quy luật tác động tới quá trình biến đổi, khẳng định các giá trị của di sản văn hóa này trong đời sống văn hóa của người dân ở Bắc Ninh, làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Quan họ trong giai đoạn hiện nay.

  pdf181p kimngan29092009 15-10-2018 74 27   Download

 • Mục đích của đề tài là xác định mức độ văn hóa an toàn của Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn ở hiện tại. Từ đó đề xuất giải pháp để tiếp tục phát triển, hoàn thiện văn hóa an toàn của Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn trên cơ sở phòng ngừa để giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động trong tương lai.

  pdf108p thangchodien12345678 22-05-2017 59 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
995 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếp biến văn hóa Pháp
p_strCode=tiepbienvanhoaphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2