intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 243 kết quả Tiêu chí phân loại doanh nghiệp
 • Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: cần điều chỉnh tiêu chí phân loại doanh nghiệp và chính sách trợ giúp

  pdf7p banhbeonhantom 29-07-2013 62 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng Bộ tiêu chí phân loại và đánh giá các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

  pdf107p thangchodien12345678 22-05-2017 30 2   Download

 • Quyết định số: 58/2016/QĐ-TTg năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf30p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 37 0   Download

 • Ai nói doanh nghiệp nhỏ thì không thể bì được với các thương hiệu lớn? Doanh nghiệp nhỏ cũng có những lợi thế cạnh tranh mà các "anh lớn" không sao so bì được. Rất nhiều người cảm thấy thiếu tự tin vì mình chỉ là chủ doanh nghiệp nhỏ. Bạn nhìn thấy những chiến lược quảng cáo mà các đối thủ khổng lồ của mình đang thực hiện và bạn thấy run sợ. Bạn biết mình không có ngân sách marketing như họ, và thật khó để bạn có thể vừa ra ngoài đó chạy chương trình vừa tập...

  pdf4p bibocumi6 26-09-2012 69 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " doanh nghiệp vừa và nhỏ "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p tieutaydoc 06-08-2010 634 207   Download

 • Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật của Việt Nam cho rằng khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ và sau đó khái niệm doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ được du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Vấn đề tiêu chí doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về sự phát triển của khu vực này trong nhiều năm qua.

  pdf55p cq511225 23-09-2010 407 176   Download

 • Tiêu chí phân loại doanh nghiệp là vừa và nhỏở các nước là không giống nhau. Một số nước chỉ dựa trên tiêu chí duy nhất là số lao động (nhỏ hơn hoặc bằng 250 người). Có nước lại căn cứ vào mức doanh thu hàng năm. Một số khác đặt ra các tiêu chí khác nhau cho các ngành công nghiệp khác nhau. Ở Việt Nam, một doanh nghiệp SME là một đơn vị kinh doanh có đăng ký với số công nhân nhỏ hơn hoặc bằng 300 người và/hoặc có vốn đăng ký không lớn hơn 10 tỷđồng....

  pdf70p 951847623 09-04-2012 168 63   Download

 • Bài viết nghiên cứu tổng quan tài liệu trong và ngoài nước, tiến hành nghiên cứu định tính, tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp và xây dựng nên mô hình nhân tố tác động đến sự thành công của DNNVV trong đó có 7 nhân tố được đánh giá là có nhiều tác động nhất gồm năng lực của chủ doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh, khách hàng và thị trường, mối liên kết trong kinh doanh và các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.

  pdf8p vinobita2711 28-05-2019 27 1   Download

 • Phần 1 Tài liệu Cơ chế quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Ý nghĩa và nội dung của doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế độ sở hữu tài sản của doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế độ tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf137p doinhugiobay_02 12-11-2015 65 12   Download

 • Sẽ là thảm họa nếu những giả định trên xảy ra. Nhưng nếu phân tích kỹ, những vấn đề trên mang tính bị động rất nhiều. Bị động ở chỗ DN nhỏ không thể kiểm soát việc gói kích cầu có đến tay mình hay không. Họ cũng không thể đề ra chính sách vĩ mô để điều tiết kinh tế, qua đó tác động đến lãi suất cho vay. Họ không thể “ép” gia đình, bà con, bạn bè cho vay tiền mãi. Và họ cũng không thể dự đoán tương lai. Nhưng DN nhỏ có thể chủ động...

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 45 2   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm thiết kế mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam ở DNNV Tiểu vùng Tây Bắc; Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam;...

  pdf12p sohucninh321 09-07-2019 6 0   Download

 • TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ( DNNVV) 1. Định nghĩa: tiêu chí phân loại DNNVV 1.1 Tiêu chí của một số nước trên thế giới Trên thế giới, định nghĩa về DN vừa và nhỏ được hiểu và quy định khác nhau tùy theo từng nơi. Các tiêu chí để phân loại doanh nghiệp có hai nhóm: tiêu chí định tính và tiêu chí định lượng. Nhóm tiêu chí định tính dựa trên những đặc trưng cơ bản của DN như chuyên môn hóa thấp, số đầu mối quản lý ít, mức độ phức tạp của quản...

  pdf37p longzina1 26-03-2011 524 204   Download

 • Căn cứ vào kết quả phân loại doanh nghiệp nhà n¬ớc (DNNN) của các bộ, các địa ph¬ơng, các tổng công ty 91 theo Chỉ thị số 20/1998/CT - TTg của Thủ t¬ớng Chính phủ, và qua việc đánh giá, phân loại DNNN theo các tiêu chí tài chính nh¬: vốn sản xuất kinh doanh, vốn chủ sở hữu, tổng nợ, nợ ngân hàng, lãi, lỗ, hiệu quả sử dụng vốn, tính khả thi và trên cơ sở kinh nghiệm tiến hành sắp xếp, cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể, phá sản DNNN trong thời gian qua và những...

  doc4p anvietcanh 15-10-2009 142 35   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH TIÊU CHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC...

  doc5p qanhy09 08-06-2011 139 25   Download

 • Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn3 31-10-2009 113 8   Download

 • Bài viết Nhìn lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước so với các loại doanh nghiệp khác tập trung phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước so với loại doanh nghiệp khác(DN tân doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài,...) qua một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả tài chính.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 36 2   Download

 • Đề tài Một doanh doanh nghiệp nên vay bao nhiêu nhằm trình bày về các nội dung: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, chi phí kiệt quệ tài chính và trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ, lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn, chi phí kiệt quệ thay đổi tùy theo loại tài sản.

  ppt40p big_12 06-06-2014 57 4   Download

 • Từ một nước nông nghiệp lạc hậu sản xuất không đủ tiêu dùng, qua gần 15 năm đổi mới Việt Nam đã và đang từng bước vươn lên, bước đầu khẳng định được uy tín, chinh phục được mọi thị trường, chiếm lĩnh thị trường lớn, ổn định góp phần nâng cao vị thế của mình trên chính trường quốc tế. Hiện nay với cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo pháp luật. Nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời và phát triển mạnh mẽ. Cùng với nó là sự cạnh...

  pdf63p minhtam 08-07-2009 1808 1051   Download

 • Xuất phát từ thực trạng kinh doanh kém hiệu quả của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước và để kinh tế quốc doanh giữ được vai trò chủ đạo, cần phải đổi mới một cách căn bản hoạt động của loại hình doan nghiệp này. Mục tiêu của quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước là từng bước phát huy có hiệu quả vai trò của doanh nghiệp Nhà nước như một công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước chi phối điều tiết sự phát triển của nền kinh tế theo định hướng đã vạch ra. Cổ...

  pdf42p nhattruong 14-07-2009 1209 586   Download

 • Chương 2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Như đã trình bày ở chương 1, vai trò của kế toán quản trị ngày càng được khẳng định và nó được xem như là một trong những công cụ phục vụ hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý, từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó, đến việc kiểm tra, phân tích và ra các quyết định, các...

  pdf0p thanh_trieu 25-12-2009 999 370   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1232 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chí phân loại doanh nghiệp
p_strCode=tieuchiphanloaidoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản