Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế

Xem 1-9 trên 9 kết quả Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế
 • Nghị định 79/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 của Chính phủ

  doc1p anhphuong 17-08-2009 78 10   Download

 • Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

  doc4p anhphuong 17-08-2009 60 5   Download

 • Thông tư số 845-TCHQ/GQ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất, nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 59 5   Download

 • Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

  doc2p ngoctrang 17-08-2009 72 4   Download

 • Nghị định số 79/1998/NĐ-CP về việc sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawxnk7 11-11-2009 66 4   Download

 • Nghị định số 9-CP về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawxnk8 11-11-2009 51 3   Download

 • Thông tư 07/1998/TT-TCHQ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

  pdf4p lawgtvt10 26-11-2009 59 3   Download

 • Nghị định 9-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh

  doc1p ngoctrang 17-08-2009 54 1   Download

 • Thông tư số 22-TTLB/TC/NT về việc hướng dẫn việc thu thuế hàng hoá vào hành lý, tặng phẩm, quà biếu nhập cảnh vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế do Bộ tài chính- Ngoại thương ban hành

  pdf3p lawxnk8 11-11-2009 27 5   Download

Đồng bộ tài khoản