intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn về đất xây dựng

Xem 1-20 trên 350 kết quả Tiêu chuẩn về đất xây dựng
 • Tài liệu " Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - Từ 14 TCN 123-2002 đến 14 TCN 129-2002 " được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn về đất xây dựng trong và ngoài nước có liên quan, kinh nghiệm tổng kết thực tế đất xây dựng công trình thủy lợi do Viện khoa học Thủy lợi biên soạn

  pdf9p dibovaodoi03 18-10-2011 300 95   Download

 • Tham khảo tài liệu '.....tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - từ 14 tcn 123-2002 đến 14 tcn 129-2002 part 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p dibovaodoi03 18-10-2011 158 31   Download

 • Ebook Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi: Tập 1 bao gồm từ tiêu chuẩn 14 TCN 123-2002 đế 14 TCN 129-2002. Các tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn về đất xây dựng trong và ngoài nước có liên quan, kinh nghiệm tổng kết thực tế đất xây dựng công trình thủy lợi.

  pdf88p augi19 11-04-2012 296 81   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9351:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định sức kháng xuyên của đất tại đáy hố xuyên ống mẫu bằng cách đóng búa theo tiêu chuẩn và lấy mẫu phá hủy để làm thí nghiệm phân loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p readthe1303 15-12-2015 169 15   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4196:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn quy định phương pháp độ ẩm và độ hút ẩm của loại đất sét và loại đất cát trong phòng thí nghiệm dùng trong xây dựng.

  pdf10p vanhieuctb 11-03-2016 133 15   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4200:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định tính nén lún của đất loại cát và loại đất sét có kết cấu nguyên trạng hoặc không nguyên trạng, ở độ ẩm tự nhiên hoặc bão hòa nước trong phòng thí nghiệm dùng trong xây dựng.

  pdf23p vanhieuctb 11-03-2016 118 18   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4197:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn do viện Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p vanhieuctb 11-03-2016 121 12   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9352:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh và các kiến nghị sử dụng kết quả trong khảo sát địa chất công trình và phục vụ thiết kế nền móng.

  doc20p peheo273 25-11-2015 75 12   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4195:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm. Nội dung tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng riêng của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm dùng trong xây dựng. Với các bạn chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf11p vanhieuctb 11-03-2016 98 9   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4201:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. Nội dung tiêu chuẩn quy định phương pháp thử xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm phục vụ công trình thi công đất.

  pdf15p vanhieuctb 11-03-2016 68 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4202:2012" dưới đây. Nội dung tiêu chuẩn trình bày về tiêu chuẩn về đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn.

  pdf17p vanhieuctb 11-03-2016 66 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8725:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  doc8p peheo273 26-11-2015 41 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  doc17p peheo273 26-11-2015 86 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8728:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi, phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho đất tự nhiên hoặc đất đầm chặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p thuyhuynh1702 16-12-2015 51 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9350:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng - phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p peheo273 25-11-2015 33 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8731:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường.

  doc19p peheo273 26-11-2015 49 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8726:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi, phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf10p thuyhuynh1702 16-12-2015 76 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8732:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này quy định sử dụng thống nhất các thuật ngữ Địa chất Công trình, áp dụng cho tất cả các loại đất thiên nhiên, sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Mời các bạn tham khảo.

  doc17p peheo273 26-11-2015 46 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8721:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p peheo273 26-11-2015 29 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành: Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát đại chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi do Trung tâm tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước biên soạn dựa trên cơ sở tài liệu trong và ngoài nước có liên quan, với sự tham gia của các cơ quan

  pdf60p augi19 11-04-2012 219 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn về đất xây dựng
p_strCode=tieuchuanvedatxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản