intTypePromotion=3

Tìm hiểu môi trường đầu tư

Xem 1-20 trên 511 kết quả Tìm hiểu môi trường đầu tư
 • Đề tài: Tìm hiểu môi trường đầu tư Việt Nam - ĐH Ngoại thương giúp các bạn tìm hiểu nội dung các vấn đề liên quan đến việc tìm hiểu môi trường đầu tư Việt Nam, các bạn nắm kiến thức và dễ dàng hơn trong việc làm bài luận cùng chủ đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc23p khanhlinhvu94 24-01-2014 218 72   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá môi trường đầu tư tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, từ đó thu hút hơn nữa vốn đầu tư từ các thành phần vào khu kinh tế, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về đầu tư và môi trường đầu tư, phân tích, đánh giá thực trạng môi trường đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đề xuất giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư...

  doc93p lexuanloi84 12-04-2013 117 21   Download

 • Bài thuyết trình: Môi trường đầu tư quốc tế trình bày khái quát môi trường đầu tư quốc tế, môi trường đầu tư, môi trường đầu tư quốc tế ở quốc gia chủ đầu tư, môi trường đầu tư quốc tế.

  ppt46p phuongnhitran318 23-05-2014 122 19   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu môi trường đầu tư ở tỉnh Gia Lai nhằm đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Với dữ liệu điều tra thực tế 730 doanh nghiệp (DN) tại tỉnh vào năm 2014, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, kết quả nghiên cứu cho thấy DN của tỉnh đánh giá cao các yếu tố của môi trường đầu tư.

  pdf19p sieunhansoibac5 18-04-2018 23 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam" chính là nghiên cứu và đánh giá các khía cạnh trong môi trường đầu tư của Việt Nam, tìm hiểu những bài học kinh nghiệm về đầu tư quốc tế của nước ngoài. Từ đó rút ra bài học và những giải pháp cần phải thực hiện tiến tới hòan thiện môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

  pdf207p thanhthienhoang23 14-05-2014 582 198   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của các yếu tố môi trường đầu tư (ĐT) tác động đến quyến định ĐT của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf24p hanh_tv22 22-03-2019 9 2   Download

 • Bài viết sẽ tìm hiểu kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư thu hút FDI vào R&D của Singapore, trong đó tập trung vào sử dụng chính sách tài chính và chính sách sở hữu trí tuệ trong thu hút FDI vào R&D.

  pdf7p visatori2711 17-04-2019 22 4   Download

 • Tài liệu Tìm hiểu Phân tích đầu tư chứng khoán trình bày các nội dung: phân tích nhân tố vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán, môi trường chính sách và pháp luật, phân tích ngành Phân tích tài chính công ty, đánh giá thu nhập. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

  pdf5p lkhlkh57 16-04-2014 77 14   Download

 • Là mô hình kinh tế thí điểm với những tính chất và đặc điểm rất riêng, rất mới mẽ ở khu vực miền Trung – một khu vực còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy mới thành lập vừa tròn 10 năm còn rất non trẻ đối với các khu công nghiệp, kinh tế trên toàn quốc nhưng bước đầu đã gặt hái được những thành tích và đã góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

  pdf88p thangnamvoiva29 02-11-2016 18 2   Download

 • Bài thuyết trình thảo luận môn Thị trường bất động sản: Tìm hiểu thị trường BĐS công nghiệp nghiên cứu về thị trường BĐS công nghiệp hiện nay; công nghệ cao trong BĐS công nghiệp; cơ hội và thách thức khi đầu tư bất động sản Công nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  ppt12p tuan9xhg 05-04-2015 59 9   Download

 • Giáo trình gồm các chương: Một số cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư; Các phương pháp tính toán lựa chọn phương án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Phân tích môi trường đầu tư, thị trường và kỹ thuật của dự án; Tổ chức nhân sự vận hành dự án; Nghiên cứu khả thi về tài chính dự án đầu tư; Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội các dự án đầu tư; Quản lý dự án đầu tư; Thẩm định các dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf169p 951847623 09-04-2012 334 182   Download

 • Vài năm trở lại đây, tuy chưa chiêḿ liñ h thi ̣ phâǹ nhưng thưc̣ phâm̉ chê ́ biêń băt́ đâù xuất hiêṇ sự đa daṇ g san̉ phâm̉ vơí nhiêù thương hiêụ caṇ h tranh. Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, Cơ cấu kinh tế đã đạt được sự chuyển dịch đúng hướng; cơ chế, chính sách mới đã có tác dụng huy động tiềm năng và thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển....

  doc12p vanthanhtran 09-06-2011 301 133   Download

 • Tăng trưởng phát triển luôn là một trong những mục tiêuy hàng đầu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một cơ cấu kinh tế hợp lý là một trong ba chỉ tiêu thể hiện trình độ phát triển của một đất nước bên cạnh hai chỉ tiêu: tăng trưởng kinh tế và các vấn đề xã hội. Cơ cấu kinh tế chịu ảnh hưởng phần lớn từ cơ cấu đầu tư. Định hướng cơ cấu đầu tư để đổi mới cơ cấu kinh tế trên cơ sở sự tác động của các...

  doc44p duong_dung 01-04-2010 318 118   Download

 • Khái niệm: Nghiên cứu kỹ thuật dự án là việc phân tích, lựa chọn phương pháp sản xuất, công nghệ và thiết bị, nguyên vật liệu, địa điểm… phù hợp với những ràng buộc về vốn, trình độ quản lý và kỹ thuật, quy mô thị trường, yêu cầu của cầu của xã hội về việc làm và giới hạn cho phép về mức độ ô nhiễm môi trường do dự án tạo ra.

  ppt28p ocsen_2015 23-06-2013 94 27   Download

 • 1. Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng đến sự ra đời và thực hiện dư án đầu tư Môi trường kinh tế vĩ mô. Môi trường chính trị, luật pháp. Môi trường văn hóa, xã hội. Môi trường tự nhiên và nguồn tài nguyên có thể khai thác để thực hiện dự án.

  ppt4p ocsen_2015 23-06-2013 101 24   Download

 • Báo cáo thực tập nghề nghiệp: Tham gia hoạt động trồng và chăm sóc cây ớt tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương mại Papaarch cơ sở tại tỉnh Quảng Bình với mục tiêu giúp sinh viên có thể thâm nhập vào môi trường thực tế; tìm hiểu môi trường làm việc trong tương lai; đánh giá và nâng cao năng lực bản thân;...

  doc30p khatinh 12-05-2016 107 24   Download

 • PFS là giai đoạn nghiên cứu tiếp theo đối với các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng Mục tiêu. Tiếp tục lựa chọn, sàng lọc để khẳng định lại tính khả thi của cơ hội đầu tư đã được lựa chọn. Nghiên cứu cơ hội đầu tư nhằm loại bỏ những dự kiến không khả thi. Nghiên cứu tiền khả thi nhằm loại bỏ những dự án bấp bênh (về thị trường, về kỹ thuật…).

  ppt16p ocsen_2015 23-06-2013 89 18   Download

 • A. ĐẶT VẤN ĐỀ. Thị trường chứng khoán được coi là môi trường đầu tư kinh doanh phức tạp và nhạy cảm, số lượng người tham gia đông đảo, giá trị đầu tư lớn cùng với độ rủi ro cao, kéo theo sự cạnh tranh gay gắt trong các mối quan hệ lợi ích được thiết lập trên thị trường. Do vậy tranh chấp là hiện tượng tất yếu xảy ra.

  doc17p tailieu060695 27-03-2013 77 17   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định vai trò của chính quyền địa phương trong việc tạo lập môi trường đầu tư để thu hút một cách có hiệu quả đầu tư tư nhân, góp phần phát triển kinh tes xã hội của địa phương.

  pdf160p lamtamnha_01 01-02-2018 36 8   Download

 • Để đảm bảo một môi trường đầu tư lành mạnh, thị trường chứng khoán cần được xây dựng trên nền tảng thi hành trung thực và công bằng. Nhà đầu tư phải được bảo vệ tối đa. Sự an toàn chính là nhân tố thuyết phục cho thị trường tồn tại và được duy trì bởi: một hành lang pháp luật, một hệ thống quy chuẩn và nghiệp vụ được chuẩn hoá chi li và những điều cấm kỵ có tính nguyên tắc. ...

  pdf9p thoaimy91 13-12-2010 50 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1025 lượt tải
180 tài liệu
1206 lượt tải

p_strKeyword=Tìm hiểu môi trường đầu tư
p_strCode=timhieumoitruongdautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản