intTypePromotion=1
ADSENSE

Tin ứng dụng matlab

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tin ứng dụng matlab
 • Đề tài "Nhận dạng vết nứt của bánh răng bằng phương pháp đo dao động và phép biến đổi Wavelet rời rạc" trình bày ứng dụng của việc phân tích số tín hiệu dao động cơ học và mạng neural để phát hiện hƣ hỏng, vết nứt bánh răng trong hộp số. Phép phân tích tín hiệu đƣợc sử dụng là phép biến đổi Wavelet rời rạc, mạng nơron đƣợc sử dụng là mạng nơron truyền thẳng đa lớp MLP, chƣơng trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm Matlab với công cụ Signal Processing Toolbox, Neural Networks Toolbox.

  pdf83p bakerboys08 15-07-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển" nghiên cứu các phương pháp điều khiển dựa trên cơ sở mạng nơ-ron. tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp điều khiển dự báo MPC dựa trên mạng nơ-ron, mô phỏng và kiểm chứng cho cánh tay máy trong Matlab, viết chương trình, nhận dạng dùng mạng nơ-ron, tuyến tính hóa mạng nơron và tìm tín hiệu điều khiển tối ưu cho MPC.

  pdf72p bakerboys08 15-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng bộ lọc kalman xử lý tín hiệu cân động nghiên cứu ứng dụng thuật toán Kalman vào xử lý tín hiệu cân động điện tử hoạt động dưới băng tải hoạt động liên tục. Tín hiệu cân động sẽ được đọc từ cảm biến trọng lực lên phần mềm Matlab.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 4 1   Download

 • Trong bài viết này trình bày nghiên cứu ứng dụng phần mềm Matlab viết chương trình tính toán chọn công suất máy biến áp cấp điện cho một phân xưởng sửa chữa cơ khí. Việc ứng dụng phần mềm Matlab trong thiết kế cung cấp điện là rất cần thiết vì đã rút ngắn được thời gian tính toán, đảm bảo được độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo tính kinh tế.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 35 2   Download

 • Đề tài là nghiên cứu các giải thuật chuyển giao giữa các trạm trên phương diện lý thuyết, sau đó mô phỏng bằng Matlab để thấy được ưu điểm của từng giải thuật. Trong tham luận này, tác giả giới thiệu về 2 giải thuật là giải thuật nhận biết mẫu và giải thuật dựa vào ứng dụng của mạng Neural.

  pdf7p vibigates 31-10-2021 24 0   Download

 • Bài báo trình bày ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) trong phân tích nội lực cho kết cấu. Các bài toán được lập trình trong môi trường Matlab cho một số kết cấu thông dụng trong ngành xây dựng như dàn, dầm, khung được khảo sát. Độ tin cậy của phương pháp được kiểm chứng thông qua các ví dụ số, trong đó các kết quả được so sánh với phần mềm SAP 2000. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p wuyuetian 29-06-2021 23 3   Download

 • "Bài giảng Ứng dụng tin học thiết kế - điều khiển – ThS. Nguyễn Tấn Phúc" được biên cung cấp cho người học về mô phỏng hệ thống liên tục đơn giản; mô phỏng hệ phương trình vi phân bậc cao; phương trình vi phân cấp cao- hệ tuyến tính; mô hình hóa hệ phương trình vi phân; mô phỏng mạch điện R,L,C mắc nối tiếp; mô hình hệ thống điều khiển tự động ứng dụng matlab...

  pdf29p kethamoi12 13-05-2021 15 1   Download

 • Bài viết thực hiện nhận dạng mô hình nhiệt độ “CE103-Thermal Process Control” của hãng TecQuipment về cả dạng quán tính bậc 1 có trễ và quán tính bậc 2, dựa trên đáp ứng quá độ nhiệt thu thập được sử dụng card PCIe-6321 của NI (National Instruments) và tiến hành lựa chọn mô hình phù hợp để điều khiển thời gian thực quá trình nhiệt độ trên nền máy tính sử dụng toolbox “Simulink Desktop Real-Time” của Matlab/Simulink.

  pdf5p kequaidan7 04-09-2020 39 3   Download

 • Bài viết này trình bày về một phương pháp lặp để tính toán ứng suất trong bê tông và cốt thép của các cấu kiện chịu nén uốn phức tạp ở Trạng Thái Giới Hạn Sử Dụng (TTGH SD) có xét đến khả năng chịu kéo của bê tông. Phương pháp này dựa trên phương pháp trọng tâm (Gravity Method – GM) cho các mặt cắt có vật liệu đồng nhất được mở rộng và phát triển cho các kết cấu có mặt cắt bê tông cốt thép chịu tải trọng nén uốn đồng thời. Các thuật toán của phương pháp này được xây dựng thành chương trình tính toán có tên “FSBiax” dựa trên nền phần mềm MATLAB.

  pdf12p thayboitinhyeu 02-03-2020 58 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phát triển giải thuật điều khiển hệ thống đèn giao thông cho một giao lộ, với chu kỳ đèn tín hiệu tùy thuộc vào tình trạng xe lưu thông trên hai tuyến đường quan sát được bởi 2 camera. Giải thuật đếm số lưu lượng xe trên đường được xây dựng để quyết định thời gian của chu kỳ đèn xanh kế tiếp cho tuyến đường tương ứng. Hình ảnh thu được từ camera sẽ được phần mềm mô phỏng giả lập để kiểm chứng giải thuật điều khiển. Kết quả mô phỏng cho thấy tuyến đường nào có lưu lương xe lớn hơn thì chu kỳ đèn xanh của tuyến đường đó dài hơn và ngược lại.

  pdf116p xylitollimemint 08-11-2019 128 26   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2: Ô tô - Kỹ thuật chẩn đoán tiếp tục giới thiệu về các nội dung: Xác định trạng thái kỹ thuật ôtô, lý thuyết thông tin trong chẩn đoán, logic và chẩn đoán kỹ thuật, logic mờ trong chẩn đoán, ứng dụng FUZZY-LOGIC trong phần mềm Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf47p viconandoyle2711 26-08-2019 73 16   Download

 • Nội dung nghiên cứu của báo cáo khoa học là nghiên cứu lý thuyết xử lý tín hiệu số, tìm hiểu ngôn ngữ MATLAB và xây dựng các bài thí nghiệm trực quan, hệ thống từ cơ sở đến ứng dụng trên MATLAB. Mời các bạn tham khảo!

  pdf42p queencongchua 21-08-2019 98 15   Download

 • Bài báo trình bày về lọc thích nghi sử dụng thuật toán toán bình phương cực tiểu đệ quy (RLS) và ứng dụng của nó để khử tạp trắng. Đây là một phương pháp mới để thu được tín hiệu sạch thay thế cho phương pháp ước lượng tín hiệu. Bộ lọc thích nghi RLS tự động cập nhật hệ số lọc để thích ứng với các tính chất thay đổi ngẫu nhiên và không biết trước của tín hiệu. Các kết quả mô phỏng trên Matlab chứng tỏ bộ lọc được xây dựng có khả năng khử tạp trắng rất tốt.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 100 6   Download

 • Để rèn luyện đặc tính nghiên cứu và phát huy khả năng sáng tạo, để vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao về công nghệ số của sinh viên và học viên cao học của các trường đại học và cao đẳng, lần xuất bản này, chúng tôi cho ra mắt hai tập tài liệu về Xử lý số tín hiệu bằng phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn. Dưới đây là phần 1 của tài liệu Xử lý số tín hiệu bằng phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn (Tập 1), mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf173p thuongdanguyetan05 15-07-2019 134 26   Download

 • Tài liệu Xử lý số tín hiệu bằng phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab - 559 bài tập giải sẵn (Tập 1): Phần 2 đề cập đến những vấn đề cơ bản, những ứng dụng tiêu biết và cập nhật những kiến thức mới nhất, đa dạng về tín hiệu và các hệ thống xử lý số hiện đại. Mỗi bài tập, bài toán có ít nhất vài ba câu hỏi đề cập tới các tính chất khác nhau của tín hiệu thời gian rời rạc và của các hệ thống xử lý số hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf226p thuongdanguyetan05 15-07-2019 74 15   Download

 • Trong bài báo này, phát triển một ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network) tích hợp trong hệ thống tổ hợp giản đồ phát xạ của an ten mạng pha. Mạng nơ ron này chứa những tổ hợp điều chỉnh được lưu tĩnh trên phần cứng nhằm tự động sửa chữa về mặt tín hiệu đối với những hưởng phần tử phát xạ của an ten mà không cần biết vị trí hư hỏng. Bài báo đưa ra những cơ sở lý thuyết, quá trình xây dựng hệ thống và những kết quả đạt được dựa trên công cụ mô phỏng Matlab.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 50 0   Download

 • Bài báo phân tích giải thuật chức năng PWS, thông số chỉnh định của hãng SEL, tiến hành thử nghiệm chức năng khóa PSW của rơle kỹ thuật số SEL 421 bằng công cụ Distance trong phần mềm TU 3.0 dùng để điều khiển hợp bộ thí nghiệm Omicron CMC 256. Ngoài ra, bài báo xây dựng mô hình đường dây 220kV bằng phần mềm Matlab/Simulink để phân tích dao động. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng, chức năng này có độ tin cậy cao và thời gian đáp ứng làm việc của rơle nhanh chóng.

  pdf5p trangcham1896 10-12-2018 53 3   Download

 • Chương 5 "Bộ lọc số có đáp ứng xung hữu hạn và vô hạn" gồm có những nội dung cơ bản sau: Các mạch lọc đơn giản, mạch lọc FIR, mạch lọc FIR thông thấp, mạch lọc FIR thông cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p dien_vi02 07-10-2018 93 5   Download

 • Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt dựa trên kỹ thuật sử dụng mạng nơron MLP (trên môi trường Matlab). Hệ thống có thể vừa nhận dạng trực tuyến (thu âm trực tiếp và nhận dạng) hoặc nhận dạng từ tệp âm thanh có sẵn. Ứng dụng của hệ thống là đọc điểm và kết quả là điểm số sẽ được xuất sang bảng điểm trên Excel.

  pdf81p vietha1976 24-08-2017 137 41   Download

 • Bài báo đưa ra kết quả việc ứng dụng phần mềm MatLab để giải quyết một số bài toán vật lý. Các bài toán chia thành ba nhóm đối tượng nghiên cứu tương ứng với các dạng chuyển động khác nhau bao gồm dao động cơ của con lắc đơn, chuyển động của hạt điện trong điện từ trường và quá trình phân hủy hạt nhân.

  pdf0p ndvquang 24-08-2017 223 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tin ứng dụng matlab
p_strCode=tinungdungmatlab

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2