intTypePromotion=3

Tình dục trong xã hội Việt Nam

Xem 1-20 trên 327 kết quả Tình dục trong xã hội Việt Nam
 • Tình dục trong xã hội Việt Nam đương đại: Chuyện dễ đùa mà khó nói là một trong những Tài liệu đầu tiên nói về tình dục một cách nghiêm túc ở Việt Nam. Trong Tài liệu này, nhóm tác giả đã bước đầu tìm hiểu về quá trình và cơ chế kiến tạo xã hội của tính dục ở Việt Nam từ quan điểm xã hội học.

  pdf198p nganga_00 28-08-2015 199 79   Download

 • Cùng tiếp tục tham khảo phần 2 của Tài liệu “Tình dục trong xã hội Việt Nam đương đại: Chuyện dễ đùa mà khó nói” sau đây với các nội dung như: Quan hệ tình dục trong hôn nhân, tình dục ngoài hôn nhân – Đạo đức hay khẩu vị?, tình dục đồng giới, giáo dục về tình dục. Hy vọng Tài liệu sẽ mang lại cho bạn đọc một cái nhìn mới đối với vấn đề tế nhị này trong xã hội Việt Nam đương đại.

  pdf218p nganga_00 28-08-2015 104 57   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến môt số vấn đề mà người đồng tính gặp phải, đó là: Vấn đề thay đổi xu hướng tính dục đồng tính, hội chứng sợ đồng tính luyến ái, công khai xu hướng tình dục của người đồng tính. Qua đó tác giả cũng trình bày về sự biến chuyển thái độ đối với người đồng tính trong xã hội Việt Nam hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 148 38   Download

 • Đi tìm nguồn gốc của tình hình suy thoái đạo đức trong xã hội đề ra một giả thuyết để trả lời cho câu hỏi này bằng cách dựa trên khái niệm hệ thống và khái niệm “tự trị” của Immanuel Kant. Giả thuyết này bao gồm hai vế chính, đó là tính chất “ngoại trị” của nền đạo đức xã hội, và tình trạng “nhà nước hóa” xã hội dân sự trong xã hội Việt Nam hiện nay.

  pdf30p vuthingabay 25-06-2016 47 9   Download

 • Diễn ngôn - Giới và tính dục trong cuộc sống muôn màu ra đời như một hình thức thể hiện vật chất của những ý tưởng và góc nhìn đã được lưu chuyển trên không gian sôi động, mong muốn trở thành nơi đối thoại về tri thức, ý tưởng và sự trải nghiệm của những người tâm huyết với việc xây dựng một xã hội Việt Nam đa dạng, công bằng và tràn đầy tình yêu thương.

  pdf101p dattandan 22-09-2017 42 13   Download

 • Việt Nam những tư tưởng triết học Phật giáo, đặc biệt nhân sinh quan Phật giáo, là một trong những nhân tố cấu thành nền văn hóa dân tộc cũng như nhân cách, đạo đức của mỗi người dân. Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo luôn tỏ rõ vai trò quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện trong đời sống xã hội Việt Nam. Những ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo luôn biến đổi trải qua những bước thăng trầm trong lịch sử. ...

  pdf84p dellvietnam 24-08-2012 611 272   Download

 • Trong tư tưởng đạo đức của mình, Hồ Chí Minh đã phát triển các giá trị đạo đức dân tộc, tiếp biến tinh hoa đạo đức của nhân loại, xác lập nhiều chuẩn mực đạo đức mới trong văn hoá Việt Nam.

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 134 35   Download

 • Hơn nửa thế kỷ qua, hệ thống giáo dục của Việt Nam nói chung và hệ thống giáo dục phổ thông nói riêng đã có những thay đổi to lớn nhờ những tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Sự tác động này đã tạo ra những tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục ở nước ta trong những năm gần đây.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 66 14   Download

 • Khái niệm ép buộc tình dục trong hôn nhân, hành vi của nam giới và nữ giới đã có gia đình về vấn đề ép buộc tình dục trong hôn nhân là những nội dung chính trong bài viết "Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới - Vũ Hồng Phong". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 52 5   Download

 • Bài viết "Cưỡng ép tình dục trong hôn nhân" trình bày về nhận thức và mức độ về cưỡng ép tình dục trong hôn nhân, vấn đề cưỡng ép tình dục trong hôn nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 26 3   Download

 • Mục đích của luận án làm sáng tỏ, sâu sắc và có hệ thống những vấn đề lý luận, thực tiễn về các tội XPTD, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự (PLHS) về các tội XPTD trong quá trình giải quyết vụ án, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống nhóm tội phạm này, bảo đảm quyền con người, bảo đảm sự ổn định, trật tự an toàn xã hội.

  doc26p hannguyetti 09-04-2017 25 2   Download

 • Tư tưởng nhân văn của Nguyễn Du không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam thời đại ông bởi tính vượt thời đại của nó mà còn có ý nghĩa trong việc giáo dục đảm bảo sự tiếp nối truyền thống với hiện đại và xây dựng đạo đức mới hiện nay. Bài viết tập trung phân tích nguồn gốc hình thành, nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng nhân văn của Nguyễn Du đối với xã hội Việt Nam hiện nay.

  pdf7p bautroibinhyen16 10-02-2017 21 1   Download

 • Nghiên cứu về đạo đức là một truyền thống lâu đời trong xã hội loài người, bắt nguồn từ những niềm tin về tôn giáo, văn hóa và tư tưởng triết học. Đạo đức liên quan tới những cam kết về luân lý, trách nhiệm và công bằng xã hội. Đạo đức trong tiếng Anh là ethics, từ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp ethiko và ethos, nghĩa là phong tục hoặc tập quán. Như Aristoteles đã nói, khái niệm trên bao gồm ý tưởng cả về tính chất và cách áp dụng.

  pdf32p ngocdung 19-06-2009 3239 972   Download

 • Trong xã hội hiện nay, do yêu cầu khách quan của xã hội vì vậy cần phải có pháp luật nhằm điều chỉnh các hành vi của con người trong xã hội theo một chuẩn mực nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đó là hoạt động giáo duc pháp luật để cho người dân có thể hiểu và làm đúng theo những quy định của pháp luật chánh tình trạng hiểu sai và thiếu các văn bản pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban...

  doc10p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 473 105   Download

 • LUẬN VĂN: Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay .Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong Văn kiện Đại hội Đảng IX Đảng ta khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

  pdf78p dellvietnam 24-08-2012 222 87   Download

 • Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 7. Nguyễn Công Thanh, Đề tài gia đình trong văn học Việt Nam sau 1975...Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, [1] quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Thực tế, gia đình có những ảnh hưởng và...

  pdf10p phalinh14 07-08-2011 308 67   Download

 • Tính đến thời điểm hiện nay (2008), đổi mới ở Việt Nam đã trải qua hơn 20 năm, hơn 1/5 thế kỷ. Trong khoảng thời gian đó, ở Việt Nam đã diễn ra rất nhiều biến đổi trên các lĩnh vực của đời sống. Trong những biến đổi đó, có biến đổi xã hội, tức là biến đổi về mặt xã hội, phương diện Xã hội của Xã hội tổng thể. Có thể nói, đã đủ thời gian cho việc tổng

  pdf7p truongnghen 24-01-2013 207 41   Download

 • Luận văn phân tích những nội dung cơ bản về đạo đức người quân tử trong Nho giáo và rút ra những giá trị tích cực của nó, tìm hiểu tình hình đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay, chỉ ra vai trò của việc giáo dục đạo đức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vận dụng những ưu điểm của Nho giáo về đạo đức người quân tử vào việc giáo dục đạo đức cho thanh niên và đề ra một số giải pháp giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam...

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 76 23   Download

 • Stress là gì, những biến đổi kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây và hiện tượng Stress, một vài nét tính chất xã hội lịch sử của Việt Nam và hiện tượng Stress là những nội dung chính trong bài viết "Stress, một hiện tượng xã hội cần được nghiên cứu". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 105 21   Download

 • Các chương trình chăm sóc trẻ trong trường mầm non đã được nghiên cứu từ những năm 80 của thế kỉ XX và được thực hiện trong phạm vi toàn quốc. Ngành giáo dục mầm non đã trải qua một thời kì dài xây dựng và phát triển. Qua mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, các loại chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non đã lần lượt ra đời, đáp ứng các yêu cầu đổi mới của đất nước.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 91 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tình dục trong xã hội Việt Nam
p_strCode=tinhductrongxahoivietnam

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản