Tình hình khai thác khoán sản

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tình hình khai thác khoán sản
 • Ở Việt Nam hiện nay đã phát hiện và khoanh định được trên 216 vị trí có quặng sắt, có 13 mỏ trữ lượng trên 2 triệu tấn, phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc. Trong tất cả các mỏ quặng sắt của Việt Nam, đáng chú ý nhất là có hai mỏ lớn đó là mỏ sắt Quý Xa ở Lào Cai và mỏ sắt Thạch Khê ở Hà Tĩnh. Hàng năm, số lượng quặng sắt khai thác và chế biến ở Việt Nam đạt từ 300.000 – 450.000 tấn...

  doc11p duongphucthuong 07-07-2012 179 52   Download

 • Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Hệ thống mạng lưới của VietinBank trải rộng toàn quốc với 3 Sở Giao dịch, 141 chi nhánh và trên 700 điểm/phòng giao dịch.

  doc18p ntttrang2712 26-09-2010 1687 855   Download

 • Chức Năng Của Công Ty: Công ty dệt may Hoà Thọ là một doanh nghiệp Nhà nước được ghi rõ trong quyết định thành lập doanh nghiệp, thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh để khai thác có hiệu quả các nguồn lực được giao nhằm tạo ra hàng hoá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

  pdf10p ttcao1 29-07-2011 82 33   Download

 • Văn kiện Hội nghị lần thứ II BCHTW Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa VIII ngày 21/12/1996 qui định “Nhiệm vụ và mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020: Phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn, phấn đấu giảm chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng lãnh thổ [4].

  pdf129p carol123 19-07-2012 123 25   Download

 • Từ đó giúp ngân hàng khai thác triệt để nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, tạo tâm lý thoải mái cho người gửi tiền. Hơn nữa, chi nhánh có thể áp dụng các hình thức tiền gửi mang tính lưỡng tính để tạo tính thanh khoản cao hơn và đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của khách hàng gửi tiền như: Gửi tiền với kỳ hạn gửi một lần nhưng rút tiền nhiều lần hoặc gửi tiền nhiều lần nhưng rút tiền một lần.

  pdf7p ttcao6 23-08-2011 44 12   Download

 • Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro nên hầu hết các loại hợp đồng, các loại bảo hiểm khác nhau đều được tham gia chia lãi. Khách hàng của loại hình bảo hiểm này là đông nhất và có thể ở mọi lứa tuổi. 4.4.Các điều khoản bổ sung Các điều khoản bổ sung cho BHNT là rất cần thiết để tiến hành đa dạng hoá sản phẩm vì nếu tách riêng các điều khoản bổ sung thì mức phí rất thấp, không đáng kể. Vì vậy nếu triển khai...

  pdf9p ttcao1 01-08-2011 29 3   Download

 • Kiểm tra tính đầy đủ của khoản nợ: Là việc đánh giá nhằm xác định xem giá trị ghi sổ của một khoản nợ bảo hiểm có cần phải được tăng lên hay không (hoặc giá trị ghi sổ của những chi phí khai thác chờ phân bổ hoặc những tài sản vô hình có liên quan có cần phải được giảm đi hay không) dựa trên việc xem xét các dòng tiền trong tương lai. NỘI DUNG CHUẨN MỰC Công cụ phái sinh 06.

  pdf5p phuoctam48 05-08-2011 25 2   Download

Đồng bộ tài khoản