intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình hình nghiên cứu

Xem 1-20 trên 9883 kết quả Tình hình nghiên cứu
 • Viết tổng quan về tình hình nghiên cứu trong xã hội học đưa ra định nghĩa tổng quan, lý do làm tổng quan, mục đích của tổng quan, những việc thường làm trong tổng quan, bố cục bài (phần) tổng quan về tình hình nghiên cứu trong xã hội học.

  pdf13p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 307 14   Download

 • Bài viết Tình hình nghiên cứu tôn giáo mới của các học giả Âu - Mỹ trình bày các giai đoạn: Giai đoạn 1 vào khoảng những năm sau Đại chiến Thế giới lần thứ nhất (1914-1917); Giai đoạn II Giai đoạn nghiên cứu tôn giáo mới tiếp theo vào những năm 80 của thế kỉ XX,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p hokhaikyky 17-04-2018 28 0   Download

 • Tài liệu "Tình hình nghiên cứu về các tộc người ở Việt Nam của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam" của tác giả Lưu Hùng giới thiệu tới người đọc danh mục các công trình nghiên cứu về các tộc người tại Việt Nam do Bảo tàng dân tộc học Việt Nam thực hiện trong gia đoạn từ 1996 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p tsmttc_007 11-09-2015 92 9   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một vài nhận xét về tình hình nghiên cứu người Thái ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những vấn đề lịch sử tộc người, bản sắc văn hóa tộc người,...

  pdf11p thuyhuynh02 04-03-2016 64 5   Download

 • Tình hình nghiên cứu về các nhà doanh nghiệp ở các nước Phương tây Bài tạp chí này viết về tình hình nghiên cứu về các nhà Doanh nghiệp ở các nước Phương tây. Cho đến những năm 1964 đã có rất nhiều nghiên cứu về các nhà doanh nghiệp được tiến hành trên thế giới từ nhiều góc khác nhau nội dung của những nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu khái niệm, xác định những phẩm chất cần thiết của nhà Doanh nghiệp trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 50 3   Download

 • Sau VICA5 những người hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa lại tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Nhiều kết quả nghiên cứu và ứng dụng đã chứng minh tính cấp thiết của tự động hóa trong điều kiện kinh tế hội nhập hiện nay, đồng thời chứng minh cho năng lực nội sinh ngày càng lớn mạnh của đội ngũ làm khoa học công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa ở Việt Nam. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã được đưa vào ứng dụng trong thực tế sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

  pdf6p uocvongxua10 18-09-2015 46 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tình hình nghiên cứu về các tộc người của Việt Nam của bảo tàng dân tộc học ở Việt Nam 1996-2012" dưới đây. Nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn tình hình nghiên cứu vùng, nghiên cứu tộc người của Việt Nam của bảo tàng dân tộc học ở Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2012,...

  pdf7p thuyhuynh02 04-03-2016 33 3   Download

 • Bài viết trình bày: Thuật ngữ hệ giá trị, hệ giá trị Việt Nam; Vấn đề nghiên cứu hệ giá trị Việt Nam; Đôi lời kết,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf7p hokhaikyky 13-04-2018 24 1   Download

 • Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan tình hình nghiên cứu về Sanyutei Encho, nhà văn hóa lớn, một đại diện của tầng lớp thị dân, đồng thời là đại diện của nền nghệ thuật đại chúng thời Minh Trị. Qua đó, bài viết cho thấy việc nghiên cứu về quá trình hiện đại hóa nghệ thuật đại chúng Nhật Bản thời Minh Trị.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 32 0   Download

 • Bài viết đã phân tích tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học tại Việt Nam. Tác giả cũng giới thiệu tổng quan về công nghệ sinh học, sự khác biệt giữa công nghệ sinh học truyền thống và công nghệ sinh học hiện đại. Qua đó nêu lên tầm quan trọng của việc nghiên cứu công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất và các lĩnh vực đời sống xã hội.

  pdf5p trieuhkt 30-07-2018 63 0   Download

 • Bài viết có kết cấu nội dung trình bày về bạch cầu cấp dòng lymphô (BCCDL) ở người lớn, tình hình nghiên cứu bạch cầu cấp ở nước ngoài, tình hình nghiên cứu bạch cầu cấp ở Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết về bệnh cầu cấp qua bài viết.

  pdf6p hanh_le96 04-12-2018 19 0   Download

 • Dựa trên việc khảo cứu các nguồn tài liệu đã xuất bản, bài viết hướng đến việc cung cấp một cái nhìn bao quát hơn về tình hình nghiên cứu người Dao trong những năm qua. Trong đó nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế thị trường của người Dao trong mối tương quan với quá trình phát triển chung của vùng núi Tây Bắc nước ta.

  pdf7p visamurai2711 23-07-2019 12 0   Download

 • Bài viết "Tổng quan tình hình nghiên cứu về các tác phẩm đi sứ Trung Quốc của Việt Nam ở nước ngoài" được thực hiện nhằm mục đích giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về tình hình nghiên cứu tác phẩm đi sứ tại nước ngoài, và hi vọng trong tương lai không xa sẽ có nhiều nghiên cứu hơn khai thác loại hình tác phẩm này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thuyhuynh1702 08-12-2015 45 6   Download

 • Họ trùn ống (Tubifi cidae) thuộc bộ (Haplotaxida) của lớp trùn ít tơ (Oligochaeta) sống trong bùn, bao gồm 48 giống và 179 loài. Trùn ống phân bố rộng khắp các thủy vực nước ngọt, có màu hồng nhạt, cơ thể phân đốt, thành cơ thể mỏng có thể nhìn thấy cơ quan bên trong cơ thể. Thức ăn chính của trùn ống là mùn bã hữu cơ. Ngoài ra, trùn ống còn sử dụng tảo đáy và vi khuẩn làm thức ăn. Trong vòng đời một số loài trùn ống tham gia cả hai hình thức sinh sản đơn tính và hữu tính. Trùn ống lưỡng tính nhưng dị thụ tinh, kén trùn thường bám trên bề mặt nền đáy, gốc cây thủy sinh hoặc mảnh vụn hữu cơ.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 24 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ có kết cấu nội dung gồm 4 chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, các yếu tố tác động và thực trạng đời sống văn hóa tinh thần của học sinh trung học phổ thông Hà Nội hiện nay, những vấn đề đặt ra và các giải pháp tác động, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội. Mời các bạn tham khảo luận án.

  pdf210p hanhtran9691 26-10-2018 37 1   Download

 • Bài viết nêu lên bài toán khó trong việc nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và các vấn đề tồn tại liên quan. Lời giải cho bài toán khó ở cấp độ vi mô là xây dựng mô hình tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học ở trường đại học, ở cấp độ vĩ mô là mô hình nghiên cứu gắn kết ba nhà: Nhà trường (bộ máy nghiên cứu), nhà doanh nghiệp (hiệp hội doanh nghiệp các ngành) và Nhà nước nhằm đạt hiệu quả tối đa trong đầu tư cho khoa học và công nghệ, chuyển từ tình trạng kém phát triển sang tình trạng phát triển.

  pdf5p vi4mua 01-03-2019 26 1   Download

 • Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác không hoàn toàn mang tính chất nghiên cứu khoa hoc, chẳng hạn như: Chương trình, dự án, đề án...

  doc9p cam_hong 08-04-2010 1511 282   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu thuyết minh tổng thể đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

  pdf17p vang_phanboi 31-07-2010 1525 162   Download

 • Trong nước: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện; nếu có các đề tài cùng bản chất đang thực hiện hoặc đăng ký nghiên cứu ở cấp khác, nơi khác của nhóm nghiên cứu phải giải trình rõ các nội dung khoa học liên quan đến đề tài này; nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này...

  doc60p culiosix 23-04-2011 399 101   Download

 • Đồ án tổng hợp: Nghiên cứu kĩ thuật cố định vi khuẩn Streptococcus thermophillus và Lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn Acetobacter xylinum trình bày các nội dung chính: giới thiệu về chất mang cellulose vi khuẩn, giới thiệu về vi khuẩn ST và LB, các phương pháp bảo quản vi sinh vật, tình hình nghiên cứu và cố định vi khuẩn trên chất mang BC trong và ngoài nước, phương pháp nghiên cứu đề tài, kết quả nghiên cứu, khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn ST và LT bằng phương pháp đo mật độ quang (OD) trên máy quang phổ UV – Vis, xác định hiệu quả cố định vi...

  doc58p 01223474077 18-04-2014 238 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tình hình nghiên cứu
p_strCode=tinhhinhnghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản