intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình hình xuất nhập khẩu

Xem 1-20 trên 645 kết quả Tình hình xuất nhập khẩu
 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Luận văn "Chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum" trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình kinh doanh và thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗ tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum; hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum.

  pdf109p starandsky02 10-01-2023 6 0   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt Nam trong hai thập kỷ từ năm 1999 đến 2020" rút ra được kết luận là tỷ giá có mối quan hệ thuận chiều với đối với cả xuất khẩu và nhập khẩu (Điều này không đúng hoàn toàn với lý thuyết) và trong bài viết này nhóm tác giả cũng đã lý giải một số nguyên nhân vì sao ở Việt Nam lại có thực trạng trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2021 trình bày tổng quan; tình hình xuất khẩu các mặt hàng; nhập khẩu các nhóm hàng; thị trường xuất nhập khẩu; quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu; hội nhập kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf288p trangtrang0906 23-12-2022 17 2   Download

 • Thông tin xuất khẩu vào thị trường EU ngành hàng nhựa và sản phẩm nhựa cung cấp cho người đọc một số kiến thức như Năng lực cung ứng của Việt Nam; Tình hình xuất khẩu của Việt Nam; Nhu cầu nhập khẩu và các nguồn cung ứng chính; Thị hiếu, xu hướng tiêu thụ; Một số vấn đề cần lưu ý về phân phối, logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p trangtrang0906 23-12-2022 10 2   Download

 • Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2020 gồm các nội dung chính như: tổng quan; tình hình xuất khẩu các mặt hàng; nhập khẩu các mặt hàng; thị trường xuất nhập khẩu; quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf252p trangtrang0906 23-12-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Thương mại song phương Việt Nam – Chile giai đoạn 2011 – 2021 và dự báo đến năm 2030" phân tích tình hình trao đổi thương mại song phương Việt Nam – Chile giai đoạn 2011 – 2021; đánh giá tăng trưởng thương mại đến phát huy lợi thế so sánh hai nước, ảnh hưởng của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA); xác định khó khăn và hạn chế của tăng trưởng thương mại song phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết Thu nhập của lao động làm công ăn lương trong một số ngành định hướng xuất khẩu ở Việt Nam trình bày việc tăng trưởng kinh tế và tình hình xuất nhập khẩu giai đoạn 2007-2021; Thu nhập của lao động làm công ăn lương trong một số ngành định hướng xuất khẩu ở Việt Nam giai đoạn 2007-2021.

  pdf10p vifred 22-12-2022 7 1   Download

 • Đề tài "Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận và thực nghiệm về tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế; đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu; tình hình xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa; phân tích tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa; các hàm ý chính sách.

  pdf215p bigdargon09 20-12-2022 5 2   Download

 • Đề tài "Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa" hình thành khung lý thuyết để phân tích tác động của xuất khẩu đến TTKT; đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình tăng trưởng GRDP và hoạt động xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa với những gam sáng tối cụ thể; phân tích tác động của xuất khẩu tới TTKT tỉnh Khánh Hòa dưới góc độ chất lượng thông qua các góc độ gia tăng sản lượng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và giảm nghèo; đề xuất được một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy mở rộng hoạt động xuất khẩu qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa.

  pdf27p bigdargon09 20-12-2022 7 2   Download

 • Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về QTRR tín dụng trong cho vay KHCN, phân tích thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với KHCN tại NH Eximbank chi nhánh Hùng Vương, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này; tìm hiểu hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hùng Vương.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết Xử lý tình trạng hàng hóa đến trước chứng từ đến sau trong giao nhận hàng hóa đề cập đến những trường hợp có thể khắc phục được trong giao nhận khi hàng hóa đến trước, chứng từ đến sau, nhằm giúp doanh nghiệp XNK có sự lựa chọn hợp lý để hoạt động kinh doanh hạn chế được những rủi ro và đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

  pdf5p viwmotors 13-12-2022 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công Nghiệp Sắt Thép Connex-Aiko" nhằm tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu mua, bán quản lý NVL quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ, sổ sách tại kho và phòng kế toán về tình hình nhập – xuất- tồn NVL. Qua đó đánh giá thực tế tình hình quản lý và tổ chức kế toán NVL làm nổi bật lên những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục trong công tác kế toán NVL tại công ty góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của Doanh nghiệp.

  pdf185p matroicon2510 06-12-2022 21 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát" nhằm tìm hiểu khái quát về công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát; Tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu mua, quản lí NVL đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại kho và phòng kế toán về tình hình xuất nhập tồn NVL tại công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán nguyên vật liệu.

  pdf104p matroicon2510 06-12-2022 13 4   Download

 • Đề tài "Phát triển ứng dụng hội thoại thông minh tư vấn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu" nghiên cứu xây dựng một mô hình hội thoại cho tiếng Việt tư vấn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Mô hình hội thoại mà Tôi đề xuất là kết hợp giữa mạng nơ-ron LSTM và phương pháp tìm câu trả lời trong các tài liệu dựa trên kỹ thuật term frequency – inverse document frequency (TF-IDF). Mô hình đã cho kết quả rất tính cực, có thể giải quyết được những vấn đề cơ bản về ngữ nghĩa, ngữ cảnh và tính cách riêng trong hệ thống đối thoại.

  pdf56p matroinho2510 08-11-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Tân Trường Sơn" hệ thống cơ sở lý luận hóa lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn; từ kết quả phân tích đạt được, hệ thống hóa những điểm mạnh, điểm yếu về tình hình tài chính của công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn.

  pdf139p chutinhy 28-10-2022 12 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý thuế nhập khẩu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum" là đánh giá tình hình thực tế quản lý thuế nhập khẩu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

  pdf119p unforgottennight07 01-10-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang" là vẽ lên được một bức tranh tổng quát về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận được đặt ra trong mối quan hệ của chúng. Từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp và đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao cạnh tranh.

  pdf81p phuongnguyen1704 18-09-2022 35 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Nhập khẩu Xăng dầu tại Công ty Cổ phần Dương Đông – Hòa Phú" là phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú giai đoạn từ 2014 đến 2016; đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm cải thiện tình hình kinh doanh nhập khẩu xăng dầu tại công ty nhằm vận hành theo đúng quy luật thị trường được hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng nâng cao của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

  pdf147p runordie2 06-06-2022 63 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nghiên cứu tình hình xuất khẩu các sản phẩm thép ở một số nước trên thế giới để rút ra kinh nghiệm phát triển ngành xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao Vận dụng những kiến thức đã được học về xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế vào công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng Rút ra được những hạn chế còn tồn tại trong công tác xuất khẩu tại công ty để đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện công tác tuyển dụng và đào tạo của công ty.

  pdf69p runordie2 06-06-2022 45 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tình hình xuất nhập khẩu
p_strCode=tinhhinhxuatnhapkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2