intTypePromotion=4
ADSENSE

Tính toán tính chất của môi chất

Xem 1-20 trên 2063 kết quả Tính toán tính chất của môi chất
 • Bài viết Tính toán chỉ tiêu chất lượng phát hiện của Rađa với một số mô hình nhiễu biển phân bố không Gauss trình bày thiết lập và xây dựng mô hình nhiễu không Gauss từ mô hình nhiễu Gauss kết hợp với sự biến đổi của mặt biển (sóng, gió…), tập trung vào khảo sát sự tương thích của mô hình nhiễu không Gauss với dữ liệu thống kê thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p lehasiphuong 22-05-2018 40 1   Download

 • Trong những thập niên gần đây, ô nhiễm môi trƣờng nói chung và ô nhiễm nƣớc nói riêng đang trở thành mối lo chung của nhân loại. Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng và bảo vệ sự trong sạch cho các thủy vực hiện nay đang là những vấn đề cấp bách trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn khoa học kỹ thuật đang phát triển nhƣ vũ bão. Để phát triển bền vững chúng ta cần có những giải pháp, trong đó có giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế, loại bỏ các chất...

  pdf133p peheo_3 19-08-2012 432 229   Download

 • Nguồn phát sinh và tính chất của bùn thải, các phương pháp xử lý bùn thải, tính toán thiết kế công trình xử lý bùn thải,... là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Xử lý bùn thải". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt45p hoanghama668 17-12-2015 348 87   Download

 • Tiếp nối Tập 1, Tập 2 có nội dung trình bày các phần: Các quá trình nhiệt, các quá trình chuyển khối, vật liệu chế tạo thiết bị và tính toán cơ khí. Cuốn sách là tài liệu tham khảo, học tập, nghiên cứu cho cán bộ giảng dạy, sinh viên, học sinh, cán bộ phòng thí nghiệm của các ngành Công nghiệp hóa chất, thực phẩm,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf100p xauzaibattai_hd 04-02-2012 2306 952   Download

 • Với những tính chất đặc thù nào? thì ngôn ngữ báo chí hoàn toàn có đủ tư cách để được xem là một phong cách chức năng trong ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm về một số tính chất cơ bản của ngôn ngữ báo chí.

  pdf9p phuonguyen123 05-07-2010 1779 547   Download

 • Tập bài giảng Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trình bày nguồn gốc, thành phần, tính chất của chất thải rắn; hệ thống thu gom, trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn; tái chế và xử lý chất thải rắn; thành phần, tính chất và phân loại chất thải nguy hại; vấn đề an toàn trong lưu trữ, vận chuyển và quản lý chất thải nguy hại; sự cố và đánh giá, phòng tránh sự cố với chất thải nguy hại; công cụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

  pdf112p bluesky_12 26-12-2012 807 238   Download

 • Bảo hiểm xã hội(BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và đến nay đã được thực hiện ở tất cả các nước trên thế giới. So với các loại hình bảo hiểm khác, chức năng và tính chất của BHXH có những điểm khác biệt do bản chất của nó chi phối. Ở nước ta, BHXH là một chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội. BHXH vừa mang tính kinh tế nhưng cũng mang tính nhân đạo của Nhà nước ta nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động...

  pdf72p trungtri 23-07-2009 414 187   Download

 • Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG Bảo hộ lao động là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm nhằm cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an toàn lao động. §1-1- Mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động 1- Mục đích-Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động Mục đích của công tác bảo hộ lao động là thông qua các biện pháp về khoa học kĩ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại...

  pdf10p iiduongii3 06-04-2011 464 114   Download

 • Quản lý các nguồn thài cố định (cụ thể là các ống khói). Cho phép tính toán ảnh hưởng của các nguồn thải lên bức tranh ô nhiễm chung. Cho phép tính toán ảnh hưởng của các nguồn thải tại những vị trí cố định (gọi là các vị trí kiểm tra, kiểm soát). Thực hiện các báo cáo về các nguồn thải cũng như các kết quả tính toán. nhận và lưu trữ các dữ liệu liên quan tới khí tượng; tích hợp các văn bản pháp lý liên quan tới quản lý chất lượng không khí;...

  pdf34p iiduongii8 06-05-2011 105 37   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số tính chất của nón phân thớ nhằm nghiên cứu một số tính chất của nón phân thớ thông qua số bội trộn với cách tiếp cận theo hướng khai thác mối quan hệ giữa đặc trưng Cohen - Macaulay của nón phân thớ à chuỗi Hibert của nó.

  pdf57p madmad123456 25-06-2014 99 23   Download

 • Hàm số bậc nhất là một trong những chủ đề Toán học được quan tâm. Nhưng ít có người nào lại biết được những tính chất thú vị của Hàm số bậc nhất này. Sau đây mời các bạn tham khảo tài liệu này để hiểu rõ về ý kiến trên.

  pdf3p torrent3 13-04-2014 114 16   Download

 • ạn chế của quá trình ủ - Hàm lượng chất dinh dưỡng trong phân ủ không đạt yêu cầu. - Sản phẩm của quá trình ủ phụ thuộc vào yếu tố khí hậu, thời tiết. Do đó, tính chất của sản phẩm không ổn định. Khả năng làm mất hoạt tính của vi sinh vật gây bệnh không hoàn toàn. - Quá trình ủ tạo mùi hôi, mất mỹ quan… - Phân ủ không được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp do hiệu quả tăng năng suất chậm. ...

  pdf11p zues05 22-06-2011 48 15   Download

 • Cho đến nay, mặc dù vật lý học được xem là đã tiến những bước dài trong việc tìm hiểu bản chất các lực cơ bản của tự nhiên nhằm tiến tới thống nhất chúng, nhưng bản chất của lực quán tính vẫn còn là một ẩn số. Trên cơ sở phân tích hiện tượng quán tính theo quan điểm “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” của Đạo Phật và của Chủ nghĩa Duy vật biện chứng có tính đến đặc tính véc tơ của động năng, tác giả đã chứng minh một cách rõ ràng sự tồn tại...

  pdf31p bunmam_1 12-05-2013 80 13   Download

 • Một số tính chất của phép toán hình thái và ứng dụng trong phát hiện biên. Các nhiệm vụ này dẫn đến sự thay đổi nội dung trên cơ sở những quan niệm hệ thống (chỉnh thể), chức năng, cấu trúc. Chính điều này đã tạo ra tiền đề phương pháp luận để hình thành hệ thống khái niệm mới với nội dung xác định và với quan hệ đã cho một cách rõ ràng với những chuyển đổi giữa chúng.

  pdf9p butmaucam 28-08-2013 70 6   Download

 • Phần 1: Một số bài toán hình học phẳng và tính chất của nó các bài toán cơ bản và một số định lí quen thuộc được nghiên cứu nhằm mục đích giúp các bạn dễ dàng giải một số bài toán khó, bên cạnh đó chúng còn giúp các bạn tự suy ra một số tính chất áp dụng được cho nhiều bài toán khác. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc25p huynhducvu 04-10-2016 46 6   Download

 • Mời các bạn thao khảo tài liệu Phản ứng thế của ank-1-in sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về hiđro linh động trong ank-1-in; các dạng toán liên quan đến phản ứng thế của ank-1-in (xác định công thức phân tử ankin; bài toán tổng hợp tính chất của hiđrocacbon không no).

  pdf6p ntdpro 20-06-2016 170 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Các tính chất của hàm số và mối liên hệ giữa chúng trong dạy học Toán phổ thông nghiên cứu mối quan hệ thể chế với mối liên hệ giữa ba đối tượng tính đơn điệu, tính liên tục và sự khả vi của hàm số. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất các giả thuyết nghiên cứu và đặt câu hỏi mới.

  pdf109p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 48 7   Download

 • Luận án Tiến sĩ Vật lý: Một số tính chất của Neutrino thuận thang điện yếu được nghiên cứu nhằm tìm điều kiện để neutrino thuận và quark gương trong mô hình EWνR ngưng tụ, tìm thang năng lượng để hình thành trạng thái ngưng tụ của neutrino thuận và quark gương, xây dựng cơ chế DEWSB cho mô hình EWνR, thông qua cơ chế DEWSB, giải thích khối lượng bé của neutrino, trong mỗi phần làm rõ các đặc trưng, vai trò của neutrino thuận.

  pdf166p becon123456 03-12-2016 36 2   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Vật lý: Một số tính chất của Neutrino thuận thang điện yếu nghiên cứu nhằm tìm điều kiện để neutrino thuận và quark gương trong mô hình EWνR ngưng tụ và thang năng lượng tương ứng; xây dựng cơ chế DEWSB cho mô hình EWνR Thông qua cơ chế DEWSB, giải thích khối lượng bé của neutrino; trong mỗi phần làm rõ các đặc trưng, vai trò của neutrino thuận. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf79p becon123456 03-12-2016 38 1   Download

 • Giúp các bạn học sinh nắm được định nghĩa đường tròn và đường tròn, tính chất của đường kính, sự xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn. Bài giảng môn Toán hình học lớp 9 _ bài 1: Sự xác định đường tròn - Tính chất đối xứng của đường tròn gồm 6 tài liệu mời quý thầy cô tham khảo.

  ppt25p niukeothoigian 31-10-2013 533 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính toán tính chất của môi chất
p_strCode=tinhtoantinhchatcuamoichat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2