intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổ chức phi tài chính

Xem 1-20 trên 1893 kết quả Tổ chức phi tài chính
 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi giữa học kì 1 môn KHTN lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  doc22p dangnhuy06 25-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu hỏi đáp về các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội và tuyên truyền trong nhân dân) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; những nội dung cơ bản trong báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

  pdf63p dangnhuy06 25-05-2023 2 1   Download

 • Học phần "Kế toán hành chính sự nghiệp" trang bị cho sinh viên các kiến thức về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; các nguyên tắc và phương pháp kế toán của các phần hành kế toán: vốn bằng tiền, vật tư, tài sản; các khoản thanh toán, nguồn kinh phí, vốn quỹ; các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và xác định kết quả của đơn vị.

  pdf39p levanthong1234 22-05-2023 2 2   Download

 • Học phần "Kế toán hợp tác xã" này nghiên cứu các nội dung: Các quy định chung và nội dung tổ chức 3 công tác kế toán trong các HTX; Tổ chức công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính; kế toán hàng tồn kho và thanh toán với người bán; kế toán các khoản phải thu, phải trả; kế toán TSCĐ và xây dựng cơ bản dở dang; Kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ của HTX; Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của HTX.

  pdf25p levanthong1234 22-05-2023 2 2   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách tại các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên" nghiên cứu khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của việc lập ngân sách trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tính hữu hiệu của việc lập ngân sách trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và hàm ý đề nghị chính sách liên quan.

  pdf117p besfriend04 05-05-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Về chế độ sở hữu bài học từ các nước" tiếp tục trình các nội dung chính sau: Tư hữu hóa ở Châu Phi; WTO và GATS - dịch vụ công ở Pháo và Châu Âu không phải để phát mại; Tư nhân hóa ở nhà tù. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf71p vicharlie 07-04-2023 5 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở được quy định như thế nào; Khái niệm kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Kỹ năng yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc trong hoạt động hòa giải có những yêu cầu gì;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf37p viblackpanther 07-04-2023 3 2   Download

 • Phần 1 cuốn "Lập và thẩm định tài chính dự án đầu tư" trình bày các nội dung: Kiến thức chung về lập – thẩm định phương án tài chính dự án đầu tư; một số kinh nghiệm trong lập – thẩm định phương án tài chính dự án đầu tư; phát triển vững chắc và đầu tư; tổ chức huy động vốn và chi phí sử dụng vốn; giới thiệu về dự án đầu tư sản xuất sạch hơn; một số chức năng Excel ứng dụng trong lập phương án tài chính dự án đầu tư; dự án đầu tư một lần, khai thác theo tuổi thọ thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf324p besfriend01 02-04-2023 5 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tài chính tiền tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tài chính doanh nghiệp, tín dụng, bảo hiểm, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng, chính sách tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf335p starandsky09 17-03-2023 6 3   Download

 • Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) chủ trì thực hiện nghiên cứu “Ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ đóng góp cho các thảo luận tại Quốc hội khóa XIII năm 2015 liên quan đến vấn đề cải cách hành chính và ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Phần 1 cuốn sách tại đây.

  pdf100p lekhanhphuong05 17-03-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam" trình bày nội dung về thực tế hoạt động của các tổ chức quần chúng công ở một số địa phương; Một số kết luận và hàm ý chính sách trường hợp điển hình hệ thống nhà nghỉ công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Phan Ngọc Hiển (Mã đề 207)” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  doc3p havyvy205 14-03-2023 1 1   Download

 • "Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025" bao gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm chuyển đổi số; Mục tiêu của chuyển đổi số; Một số nhiệm vụ cụ thể; Các giải pháp thực hiện; Kinh phí thực hiện; Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p havyvy205 14-03-2023 5 3   Download

 • Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh này tập trung vào ba nội dung chính: Hướng dẫn hợp tác xã cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh; Hướng dẫn hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp đổi mới tổ chức quản lý. Tài liệu được thiết kế kế dưới dạng đồ họa, cô đọng với nhiều nội dung minh họa bằng hình ảnh đồ họa, sơ đồ và mã Qrcode.

  pdf35p bapnuong06 02-03-2023 4 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngân sách tại các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên" là khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của việc lập ngân sách trong các NGO ở KVMTTN; đo lường và đấnh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tính hữu hiệu của việc lập ngân sách trong các NGO ở KVMTTN và hàm ý đề nghị chính sách liên quan.

  pdf26p starandsky05 17-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Kế toán trong các tổ chức Tài chính - Ngân hàng - Chương 2: Kế toán trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán trong công ty bảo hiểm; kế toán trong các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ; kế toán trong công ty tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p diepvunhi 17-01-2023 9 2   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; Lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị doanh nghiệp; Quản trị nhân sự, khoa học – công nghệ trong doanh nghiệp; Quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp; Kế toán và ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p trangxanh0906 27-12-2022 30 10   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p trangxanh0906 27-12-2022 17 7   Download

 • Với mục đích cung cấp những kiến thức về hệ thống hệ thống thông tin kế toán phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã tổ chức biên soạn, hiệu chỉnh bài giảng “Hệ thống thông tin kế toán” trên cơ sở tiếp cận, kế thừa một cách có chọn lọc các nguồn tài liệu trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 tại đây.

  pdf67p kimphuong0520 16-12-2022 20 4   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 4 gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán lưu chuyển hàng hoá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc43p trangcam0906 12-12-2022 36 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức phi tài chính
p_strCode=tochucphitaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2