intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổ chức phi tài chính

Xem 1-20 trên 1930 kết quả Tổ chức phi tài chính
 • Phần 1 của cuốn "Giáo trình Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Tổ chức tài chính doanh nghiệp; Chương II - Tài sản cố định và vốn cố định; Chương III - Vốn lưu động trong doanh nghiệp; Chương IV - Chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 40/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài.

  pdf4p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

  pdf12p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Luật số 01/2016/QH14 là Luật Đấu giá tài sản được ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

  pdf41p zizaybay1105 21-06-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phục vụ tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm" đề cập thực trạng phân loại chi phí và giải pháp hoàn thiện trong các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phục vụ tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p gaupanda035 03-06-2024 4 0   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 4 2   Download

 • Chương I: khái quát về dịch vụ phục vụ ăn uống và nhà hàng, chương II: phát triển hình ảnh nhà hàng, chương III: xác định địa thế của nhà hàng, chương IV: thực đơn của nhà hàng, chương V: dự toán doanh thu và chi phí, chương VI: nguồn tài chính để kinh doanh, chương VII: những vấn đề về pháp luật và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1743/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 kinh phí xử lý tài chính cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1670/QĐ-BGTVT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nguồn phí, lệ phí; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/08/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 5: Các tổ chức tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như Ngân hàng trung gian; các trung gian tài chính phi ngân hàng; các dạng bài tập và cách làm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p khanhchi2520 03-05-2024 2 1   Download

 • Luận văn "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và tổng kết đánh giá nội dung lý luận về công tác tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh bao gồm ưu điểm và phát hiện những bất cập, hạn chế; Đánh giá tình hình thực tiễn thực hiện tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

  pdf87p khanhchi2510 19-04-2024 16 6   Download

 • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB). Mục tiêu của IFRS là cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng. IFRS tập trung vào các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách lập báo cáo tài chính hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo ngành cụ thể.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 3 0   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; kế toán thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí, báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc150p khanhchi0912 17-04-2024 7 3   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào việc khám phá mối quan hệ giữa ERM, CNTT, văn hóa tổ chức, lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động phi tài chính trong một mô hình đường dẫn. Kết quả khảo sát từ 127 DN được phân tích bằng kỹ thuật PLS cho thấy ERM ảnh hưởng tích cực đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động phi tài chính của DN.

  pdf16p viohoyo 02-04-2024 4 1   Download

 • Luận văn "Quản lý hoạt động cho vay tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam" này tập trung nghiên cứu và phân tích tổng quan hiện trạng nhằm đề xuất các biện pháp và kiến nghị nhằm cải thiện công tác quản lý hoạt động cho vay tại Quỹ.

  pdf92p khanhchi0906 01-04-2024 3 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng hoạt động, mô hình tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng cung cấp dịch vụ, giá và cơ chế thanh toán chi phí của dịch vụ Bác sĩ gia đình (BSGĐ) tại một số tỉnh/thành phố (TP); Phân tích những khó khăn, bất cập của các mô hình Phòng khám BSGĐ tại một số địa phương trong việc thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BYT và xác định nhu cầu phát triển mô hình BSGĐ tại một số tỉnh/ TP.

  pdf15p virichard 28-03-2024 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe; Quy định tổ chức, tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf179p virabbit 06-03-2024 13 1   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 2 môn Lịch sử và Địa lí lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Trần Phú, Điện Bàn” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  doc15p boghoado029 18-03-2024 5 0   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p gaupanda017 11-03-2024 20 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2