intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức quản lý dự án

Xem 1-20 trên 1350 kết quả Tổ chức quản lý dự án
 • Nội dung nghiên cứu của chương Tổ chức quản lý dự án trong bài giảng Quản trị dự án trình bày các hình thức cấu trúc, Ưu – nhược điểm của các hình thức, các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn hình thức tổ chức dự án.

  pdf23p top_12 19-04-2014 135 14   Download

 • Bài giảng trình bày những nội dung sau: Cơ cấu tổ chức cứng và mềm, nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức dự án, các mô hình tổ chức quản lý dự án của hệ thống mẹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p nhanmotchut_1 04-10-2016 59 1   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng (Ths.Đặng Xuân Trường) - Phần 2 Hình thành tổ chức quản lý dự án. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung cũng như kiến thức của môn học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng và học tốt nhé.

  pdf119p thachthanhbinh91 19-02-2014 577 298   Download

 • Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư giới thiệu các nội dung: Lí luận chung về đầu tư, trình tự nội dung nghiên cứu dự án đầu tư, phân tích tài chính dự án đầu tư, nghiên cứu căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư, nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án, nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án, phân tích khía cạnh kinh tế xã hội của dự án.

  pdf171p nluu9184 01-05-2014 689 249   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng tập trung trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng; hình thành tổ chức quản lý dự án; quản lý thời gian và tiến độ dự án;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf338p hera_01 21-04-2016 166 67   Download

 • Nội dung chính của chương 2 Mô hình tổ chức quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm trình bày về các kiến thức: giới thiệu các mô hình tổ chức của dự án, ưu nhược điểm của mỗi loại, nhà quản lý dự án, nhân viên dự án, mô hình tổ chức dự án theo cấu trúc chức năng.

  pdf14p good_12 30-06-2014 212 27   Download

 • Chương 2 Tổ chức trong quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm tổ chức quản lý dự án, các mô hình tổ chức quản lý dự án, người quản lý dự án.

  pdf15p holoesinin 13-06-2014 129 22   Download

 • Chương 3 Tổ chức quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Khái niệm, đặc điểm, hình thức tổ chức quản lý dự án.

  pdf27p vanthanhthiennu22 22-05-2014 74 8   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các giai đoạn của một dự án xây dựng, nội dung quản lý dự án theo công việc, các hình thức tổ chức quản lý dự án

  pdf36p thuyanlac888 19-05-2020 11 4   Download

 •  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư: Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản, phân tích thị trường sản phẩm của dự án, phân tích về kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu tổ chức quản lý dự án qua nội dung 4 chương đầu tài liệu.

  pdf67p uocvongxua02 19-05-2015 130 37   Download

 • Bài 5 trình bày các nội dung về tổ chức quản trị dự án. Mục tiêu học tập của chương này nhằm: Cung cấp cho học viên một số công cụ có bản để quản trị dư án; giúp học viên hiểu và áp dụng được các sơ đồ, biểu đồ,…trong quản trị dự án; học viên có thể tiếp thu các kiến thức và kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ, phân phối nguồn lực, dự toán ngân sách và áp dụng chúng;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf28p youcanletgo_03 10-01-2016 65 6   Download

 • Bản Quy chế này nêu rõ mục đích của việc thành lập cũng như quy định cụ thể một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là BQLDA). Đây là cơ sở pháp lý để BQLDA (nói chung) và từng thành viên BQLDA (nói riêng) dựa vào đó để triển khai các mặt hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Để tìm hiểu rõ hơn về quy chế này, mời các bạn tham khảo tài liệu.

  doc5p hkquoc 13-08-2010 1927 675   Download

 • Bài giảng Tổng quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của ThS.KS Lương Văn Cảnh trình bày các nội dung chính như: Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư,...

  pdf102p paradise_12 07-01-2013 756 337   Download

 • Nội dung Luận văn: "Quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty điện lực Việt Nam" trình bày khái niệm dự án và quản lý dự án đầu tư, nội dung của quản lý dự án, mô hình tổ chức quản lý dự án, vai trò và đặc điểm của các dự án, thực trạng quy trình chuẩn bị quản lý dự án tại tổng công ty điện lực Việt Nam.

  pdf73p hild89 29-12-2011 729 202   Download

 • Cùng tìm hiểu chương 6 Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án, với những nội dung chính sau: Sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án, một số nhân tố ảnh hưởng đến khía cạnh tổ chức quản lý dự án, các hình thức tổ chức và nguyên tắc tổ chức quản lý chủ yếu, cơ cấu tổ chức quản lý vận hành dự án đầu tư, dự kiến nhân sự và chi phí nhân lực thực hiện dự án.

  pdf10p thuthum 16-04-2014 153 35   Download

 • Đề tài nghiên cứu, đề xuất những giải pháp tổ chức quản lý dự án xây dựng hệ thống thoát nước TP. Hạ Long, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, đảm bảo môi trường nước vịnh, góp phần bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới - vịnh Hạ Long, đảm bảo phát triển đô thị Hạ Long bền vững.

  pdf126p dangvutungbk 28-05-2017 88 32   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án của Nguyễn Quốc Ấn giúp các bạn nắm được những vấn đề chung về dự án, lựa chọn dự án, tổ chức quản lý dự án, hoạch định tiến độ dự án, quản lý rủi ro trong dự án, kiểm tra và giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài học.

  pdf50p doremon_12 19-12-2013 136 23   Download

 • Phần 1 tài liệu trình bày các nội dung: Tổng quan về dự án và quản lý dự án, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý dự án, ban quản lý dự án, lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án, quản lý thời gian và tiến ðộ dự án, quản lý nguồn lực dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p thangnamvoiva1 09-06-2016 81 23   Download

 • Quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi và bao quát tất cả các phương diện, cũng như các thành phần can dự trong dự án, nhằm đạt được mục tiêu một cách chắc chắn trong những tiêu chuẩn về chi phí,

  pdf75p doremon_12 19-12-2013 71 9   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về học phần "Quản lý dự án phần mềm". Sau khi hoàn thành xong học phần này người học có thể: Biết được các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án; biết được vai trò quản lý dự án; biết sử dụng một số công cụ, môi trường hỗ trợ quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p youcanletgo_02 07-01-2016 88 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức quản lý dự án
p_strCode=tochucquanlyduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2