intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức quốc tế

Xem 1-20 trên 4557 kết quả Tổ chức quốc tế
 • Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, các quốc gia trên thế giới đứng trước hàng loạt các vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Bên cạnh nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục lại nền kinh tế quốc gia và thế giới...Lúc này, bên cạnh quốc gia...một mô hình hợp tác mới đã dần dần được hình thành thể hiện sự gắn kết và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác cùng phát triển...đó chính là các tổ chức quốc tế....

  doc14p hienbuihlu 16-08-2011 278 86   Download

 • Tổ chức quốc tế là một khuôn khổ hợp tác phổ biến hiện nay giữa các quốc gia. Sự ra đời và phát triển của các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc, WTO, NATO, tổ chức thống nhất Châu phi… đã dẫn tới sự công nhận tư cách chủ thể Luật quốc tế của các tổ chức quốc tế nói chung. Các tổ chức này ngày càng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động. Sự phát triển của các tổ chức quốc tế thể hiện ở vai trò và đặc trưng về cơ cấu tổ chức, phạm vi...

  pdf18p cugiai1311 01-11-2012 212 43   Download

 • Chương 6 Chiến lược tổ chức quốc tế và quản trị nguồn nhân lực thuộc bài giảng kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về chiến lược tổ chức quốc tế, cơ cấu tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn cấu trúc, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

  ppt19p pink_12 27-05-2014 169 29   Download

 • Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế trình bày bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế, các thiết kế tổ chức toàn cầu, các vấn đề liên quan đến thiết kế tổ chức toàn cầu, chức năng kiểm soát trong kinh doanh quốc tế, quản trị chức năng kiểm soát trong kinh doanh quốc tế.

  pdf38p nluu9184 10-05-2014 140 24   Download

 • chương 4 giới thiệu về các tổ chức quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống Liên hiệp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế – International Monetary Fund (IMF), Tập đoàn Ngân hàng thế giới (World Bank Group – WBG), các ngân hàng phát triển khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p tangtuy02 11-03-2016 112 21   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới ngày một gia tăng, việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bài viết sẽ đi sâu vào tìm hiểu và phân tích bối cảnh và khả năng tham gia vào các tổ chức quốc tế nói riêng và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung của nước ta.

  pdf9p thiendiadaodien_5 08-01-2019 42 2   Download

 • Bài viết này cung cấp những thông tin về quá trình chuyển biến này đồng thời phân tích vai trò một chủ thể quan hệ quốc tế của tổ chức quốc tế Pháp ngữ trên trường quốc tế.

  pdf7p vihercules2711 28-03-2019 34 0   Download

 • Trong bài viết, tác giả tập trung tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trên thế giới, đồng thời nêu lên sự tham gia của Việt Nam trong hai thời kì: Bắt đầu với sự tham gia của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và quá trình tiếp quản của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1979 cho tới nay. Bài viết cũng sẽ so sánh động cơ và mục đích tham gia TCQTPN của Việt Nam dưới hai chính thể chính trị khác nhau để từ đó hiểu rõ hơn vai trò và những đóng góp của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong những giai đoạn lịch sử nhất định của Việt Nam.

  pdf9p comamngo1902 30-03-2019 42 0   Download

 • Quỹ tiền tệ quốc tế (tiếng Anh: International Monetary Fund, viết tắt IMF) là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ.

  doc2p leminh250289 30-11-2010 409 91   Download

 • Gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là nhiệm vụ quan trọng nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian qua thực hiện chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đã đạt đươc nhiều thành tựu quan tr ọng trong hơp tác đa phương và song phương. Nước ta đã trở thành thành viên của nhiều Tổ chức quốc tế như : Khu vực m ậu dịch tự...

  pdf75p tukhuyen123 19-07-2012 215 75   Download

 • Giáo trình "Luật Quốc tế" gồm có 14 chương, được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức hữu ích về Luật Quốc tế. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 8 đến chương 14 với các nội dung: Luật Hàng không quốc tế, Luật Tổ chức quốc tế, Luật Ngoại giao và lãnh sự, Luật Hình sự quốc tế, Luật Môi trường quốc tế, giải quyết tranh chấp trong Luật Quốc tế và trách nhiệm pháp lý quốc tế.

  pdf167p kloi1122 24-10-2017 283 62   Download

 • WTO là chữ viết tắt của Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) - tổ chức quốc tế duy nhất đưa ra những nguyên tắc thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Đây là tổ chức Thương mại lớn nhất toàn cầu, chiếm hơn 90% thương mại thế giới. Trọng tâm của WTO chính là các hiệp định đã và đang được các nước đàm phán và ký kết.

  doc12p cvbn123 15-10-2011 188 54   Download

 • Bài giảng Luật Công pháp quốc tế: Luật ngoại giao và lãnh sự gồm 5 chương, bao gồm các vấn đề như khái niệm, hệ thống các cơ quan quan hệ đối ngoại, cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn đại diện của các quốc gia tại các tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự.

  ppt75p hoa_cuc91 27-06-2014 302 51   Download

 • Giáo trình Liên hợp quốc tổ chức và hoạt động - Phần 1 có nội dung được khái quát trong 5 chương đầu (từ chương 1 đến chương 5) trình bày về: Liên hợp quốc - một tổ chức quốc tế cấp chính phủ, các cơ quan của Liên hợp quốc, vai trò của Liên hợp quốc, Liên hợp quốc và sự phát triển luật quốc tế. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi hướng dẫn học tập sẽ giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống nhất.

  pdf111p couple 16-06-2014 161 49   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quy chế pháp lý của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế; tố tụng dân sự quốc tế, giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p doinhugiobay_06 07-12-2015 125 36   Download

 • Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế gồm có các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế, những đặc điểm và tình hình kinh tế thế giới hiện nay, các liên kết kinh tế quốc tế, các tổ chức quốc tế, thương mại hàng hóa quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, thương mại quốc tế – chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tangtuy02 11-03-2016 255 37   Download

 • Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Quốc tế (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về Luật tổ chức quốc tế, Luật ngoại giao và lãnh sự, giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Luật Quốc tế nhân đạo, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf270p sandushengshou 02-07-2020 55 22   Download

 • Kinh nghiệm của một số nước, một số tổ chức quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng

  pdf5p banhbeonhantom 29-07-2013 59 9   Download

 • Nhu cầu hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức quốc tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển nguồn nhân lực

  pdf6p banhbeonhantom 29-07-2013 80 7   Download

 • Tổ chức quốc tế trong tư pháp quốc tế Doanh nghiệp phải bồi thường hoặc trợ cấp cho người lao động. Cụ thể, doanh nghiệp phải bồi thường khi người lao động không có lỗi, còn nếu người lao động có lỗi thì doanh nghiệp cũng phải trợ cấp cho người lao động. Mức bồi thường, trợ cấp căn cứ vào mức suy giảm khả năng lao động và lỗi của người lao động.

  pdf3p congchuabrave 26-04-2013 43 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức quốc tế
p_strCode=tochucquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2