intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức quốc tế

Xem 1-20 trên 5036 kết quả Tổ chức quốc tế
 • Bài viết Đánh giá phần mềm “k0-DALAT” cho phân tích kích hoạt neutron chuẩn hóa k-zero đánh giá phần mềm “k0-DALAT” – Một hệ chương trình xử lý số liệu cho phân tích kích hoạt neutron chuẩn hóa k-zero (k0-NAA) – thông qua chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức.

  pdf9p visnape 30-01-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Logistics quốc tế (Logistics in International Business) kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Tổng quan về logistics quốc tế; chương 2 - Hạ tầng logistics quốc tế; chương 3 - Hoạt động logistics quốc tế; chương 4 - Thuê ngoài và quản lý nguồn cung quốc tế; chương 5 - Chiến lược, tổ chức và quản lý logistics quốc tế; chương 6 - Logistics ở các nhóm quốc gia và khu vực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf59p diepvunhi 17-01-2023 3 0   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 5: Hội nhập trong khuôn khổ EU. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử hình thành liên minh EU; cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động và nội dung hợp tác trong liên minh châu Âu; đồng tiền chung châu Âu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 5: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải quan. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổ chức hải quan thế giới (WCO); hợp tác quốc tế trong WTO liên quan hoạt động hải quan; liên minh hải quan (liên minh thuế quan) Custom Union - CU;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế 2 (International economics 2) - Chương 4: Liên kết kinh tế quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các loại hình liên kết kinh tế quốc tế; lợi ích của các liên kết kinh tế quốc tế; một số tổ chức thương mại quốc tế và liên kết kinh tế quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu xử lý nhiệt thép 03Ni18Co9Mo5TiAl cho cơ tính tổng hợp cao ứng dụng trong sản phẩm quốc phòng tiến hành khảo sát xử lý nhiệt thép 03Ni18Co9Mo5TiAl gồm tôi và hóa già hóa bền, đánh giá tổ chức tế vi, đo độ cứng, độ bền kéo làm cơ sở cho lựa chọn chế độ xử lý nhiệt cho cơ tính tổng hợp cao ứng dụng trong các sản phẩm quốc phòng.

  pdf6p visirius 19-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 4 - Liên kết kinh tế quốc tế" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm; Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế; Tác động của liên kết KTQT; Phân tích tác động của liên minh thuế quan; Các tổ chức quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf40p phuong3659 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 6 - Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và chức năng của thị trường ngoại hối; Đặc điểm của thị trường ngoại hối; Hoạt động của thị trường ngoại hối; Tác động của tỷ giá hối đoái tới kinh doanh; Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái; Quá trình phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế.

  pdf50p phuongthuy205 11-01-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 5 - Liên kết kinh tế quốc tế và đầu tư quốc tế" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm Liên kết kinh tế quốc tế; Các loại hình liên kết kinh tế quốc tế; Quan niệm mới về các FTA; Phân tích tác động của LMTQ; Các tổ chức quốc tế quan trọng; Qúa trình gia nhập WTO của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf37p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính quốc tế" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái quát chung về tài chính quốc tế; Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối thoái; Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế; Các tổ chức tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf59p phuongthuy205 11-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 7.1: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hợp tác Kinh tế trong hợp tác ASEAN; quan hệ thương mại Việt Nam-ASEAN; hiệp định thương mại hàng hoá ATIGA; hiệp định đầu tư ACIA; hiệp định dịch vụ AFAS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p trangdo0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 7.2 WTO được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung của WTO; các hiệp định và hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO; tổng quan quá trình gia nhập WTO của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p trangdo0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Tổ chức quản lý y tế được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được đường lối của Đảng về các công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, hệ thống tổ chức ngành y tế từ trung ương đến tận cơ sở, giám sát và đánh giá hoạt động y tế.

  pdf76p tranghong0906 04-01-2023 12 1   Download

 • Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi AFB âm tính Bệnh viện Phổi Hải Phòng từ năm 2018 - 2019. Đối tượng: Gồm170 bệnh nhân lao phổi AFB âm tính được chẩn đoán tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới và Chương trình chống lao quốc gia từ 1/2018- 12/2019.

  pdf9p vifred 23-12-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nhận diện các tổ chức phi lợi nhuận trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi và hội nhập quốc tế trình bày về các loại hình tổ chức phi lợi nhuận đang hiện diện trong đời sống xã hội và vai trò trong quản lý phát triển, đặc biệt trước bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi và hội nhập quốc tế.

  pdf13p vifred 22-12-2022 8 1   Download

 • (NB) Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tiền tệ tín dụng, hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường, sự hình thành và phát triển của tiền tệ và các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế thi trường, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Giúp học sinh phân biệt được các phương tiện, hình thức của tín dụng và thanh toán quốc tế.

  pdf84p trangxanh0906 27-12-2022 9 2   Download

 • Đề tài "Tổ chức biên soạn Chương trình bồi dưỡng tiếng Raglai dành cho cán bộ công tác ở vùng dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận" được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là công tác trong lĩnh vực dân vận, tôn giáo, quản lý dân cư, an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố và tăng cường hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc, miền núi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Cho vay ngang hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam" tìm hiểu thực trạng và mô hình quản lý hoạt động cho vay ngang hàng tại một số quốc gia trên thế giới bao gồm Mỹ, Anh và Trung Quốc. Từ đó, làm căn cứ rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quản lý hoạt động cho vay ngang hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Liên kết ngành công nghiệp điện tử vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập quốc tế" đề xuất một số giải pháp thúc đẩy liên kết ngành công nghiệp điện tử tại vùng bao gồm: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chức hỗ trợ; Giải quyết vấn đề tiếp cận nguồn tài chính và vốn đầu tư; Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; hoàn thiện môi trường kinh doanh; Cải thiện chất lượng và điều kiện sống; Phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quảng bá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p phuongthu205 27-12-2022 10 1   Download

 • Phần 3 của cuốn sách "Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới" tiếp tục tập trung làm rõ một số vấn đề về: những kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi thể chế phát triển của một số nước trên thế giới, rút ra gợi ý hữu ích đối với Việt Nam... Bên cạnh đó, đưa ra những giải pháp tiếp tục đổi mới, xây dựng thể chế tổng thể phát triển nhanh - bền vững đất nước nói chung và đối với các thể chế thành phần nói riêng.

  pdf342p langmongnhu 14-12-2022 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức quốc tế
p_strCode=tochucquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2