intTypePromotion=3
ADSENSE

Tổ chức tài chính quốc tế

Xem 1-20 trên 1299 kết quả Tổ chức tài chính quốc tế
 • Bài giảng Vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế trình bày những nội dung chính sau: Ngân hàng thế giới, mục tiêu của WB, các dạng hỗ trợ của WB, vai trò đối với môi trường và phát triển của WB, kết hợp các vấn đề môi trường với xóa đói giảm nghèo, vai trò của WB trong việc thực hiện các mục tiêu của phát triển bền vững,...

  ppt39p mabubeouk 17-10-2012 444 82   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về nội dung quản lý các nguồn vốn được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế tại ngân hàng; luận giải về thực trạng thực hiện quản lý các nguồn vốn do các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ tại Sở giao dịch 3 – Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam trong thời gian qua để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý các nguồn vốn này.

  pdf22p minhxaminhyeu 10-04-2019 19 3   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 trình bày các vấn đề trong tài chính quốc tế như những vấn đề chung về tài chính quốc tế, các hình thức chủ yếu của tài chính quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, các tổ chức tài chính quốc tế.

  ppt41p hoa_dai91 23-06-2014 73 15   Download

 • Bài giảng "Tài chính tiền tệ -  Chương 5: Tài chính quốc tế" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế, nội dung hoạt động của tài chính quốc tế, các tổ chức tài chính quốc tế. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các khối ngành Tài chính – Ngân hàng dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

  pdf15p tsmttc_004 11-06-2015 54 8   Download

 • Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 10 Tài chính quốc tế được trình bày như sau: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế, các quan hệ tài chính quốc tế chủ yếu, một số tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 73 10   Download

 • Nội dung của giáo trình được chia thành 7 phần với những vấn đề chung về Tài chính Quốc tế, xác định tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán, các nghiệp vụ của thị trường tài chính Quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính các công ty xuyên quốc gia, tài trợ Quốc tế của Chính phủ, thuế quan và liên minh minh thuế quan, các hoạt động chính của các tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu.

  pdf282p tinhphuong60 17-07-2010 3582 1859   Download

 • Tín dụng quốc tế là quan hệ vay mượn sử dụng vốn lẫn nhau giữa các nước được thực hiện thông qua chính phủ, tổ chức nhà nước, các tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng, công ty cá nhân, các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu ..... Hiểu theo nghĩa rộng tín dụng quốc tế bao gồm các quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các nước theo nguyên tắc tín dụng, không phụ thuộc khối lượng nhiều hay ít, thời gian dài hay ngắn, có lãi hay không có lãi, đầu tư trực tiếp hay gián tiếp,tuy nhiên phải có sự...

  doc3p andungtrang 19-05-2011 981 264   Download

 • ODA (Official Development Assistance) các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi của các chính phủ, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nước đang và chậm phát triển.

  doc10p bluebluenemo 31-10-2011 411 136   Download

 • Khái quát về tài chính quốc tế “Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế” Nghĩa là các hoạt động tài chính diễn ra giữa một bên là các chủ thể của các quốc gia đó với một bên là chủ thể của các quốc gia khác hoặc tổ chức tài chính quốc tế.

  ppt18p cr7cr9 28-04-2011 389 122   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Thanh toán và tín dụng quốc tế , phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tín dụng quốc tế, thẩm định và bảo lãnh tín dụng quốc tế, tổng quan về thanh toán quốc tế, công cụ thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, một số tổ chức tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf113p doinhugiobay_07 16-12-2015 89 20   Download

 • Tiểu luận: Ngăn ngừa khủng hoảng tài chính quốc tế, một chương trình cải tổ chưa hoàn tất trình bày về các vấn đề: trách nhiệm giải trình của những người giám sát và quản lý ngân hàng, một sự kết thúc của chủ nghĩa quá lớn để phá sản, một chế độ thỏa đáng cho việc giám sát và cứu trợ tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế.

  pdf21p big_12 09-06-2014 51 6   Download

 •  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914) , hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  ppt20p doinhugiobay_05 02-12-2015 41 3   Download

 • “Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên bình diện quốc tế” Nghĩa là các hoạt động tài chính diễn ra giữa một bên là các chủ thể của các quốc gia đó với một bên là chủ thể của các quốc gia khác hoặc tổ chức tài chính quốc tế.

  pdf17p mobile_12 27-12-2013 54 2   Download

 • Trong những năm vừa qua, cùng với tiến trình hội nhập, các tổ chức tài chính quốc tế đã tham gia tích cực vào đời sống kinh tế của Việt Nam và góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo của đất nước. Một trong những đóng góp rõ rệt nhất của các tổ chức tài chính quốc tế là việc mang lại nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật quan trọng cho Việt Nam thông qua việc cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

  pdf8p vicross2711 26-06-2019 7 0   Download

 • Khuyến cáo: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tại các nước đang phát triển. Chúng tôi tạo ra cơ hội cho mọi người dân thoát khỏi đói nghèo và cải thiện cuộc sống. ...

  pdf618p kim1903 20-12-2013 208 57   Download

 • Tài liệu được chia thành 7 chương với những vấn đề chung về tài chính quốc tế, xác định tỉ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế, các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính các công ty xuyên quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thuế quan.

  pdf282p dailythe 24-06-2011 617 280   Download

 • Tài chính quốc tế là các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa Nhà nước hoặc các tổ chức Nhà nước với các Nhà nước khác , với các công dân nước ngoài và với các tổ chức quốc tế trong việc hình thành và sử dụng các quĩ tiền tệ ...

  ppt13p vanthe_vcu 18-09-2010 470 231   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Các tổ chức tài chính WTO, WB, IMF nhằm trình bày nguồn gốc hoạt động của tổ chức thương mại thế giới - WTO, các nguyên tắc và hiệp định, thành viên của tổ chức thương mại thế giới, thế giới chào đón Việt Nam gia nhập WTO, vai trò của WB đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và xu hướng ODA của WB cho Việt Nam, giới thiệu chung về Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.

  pdf28p big_12 09-06-2014 254 73   Download

 • Nội dung chương 8: Chu chuyển vốn Quốc tế thuộc bài giảng Tài chính Quốc tế trình bày về cán cân thanh toán, tài khoản vãng lai, các yếu tố tác động đến tài khoản vốn, tỷ giá hối đoái, các tổ chức giám sát chu chuyển vốn Quốc tế. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt73p phuongpham357 25-07-2014 169 45   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế với đề tài "Giới thiệu tổng quan về WTO và lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam" có kết cấu nội dung trình bày gồm 3 chương chính: chương 1 giới thiệu tổng quan về tổ chức thương mại thế giới WTO, chương 2 lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam, chương 3 tác động ảnh hưởng của WTO.

  doc67p thangx2 07-06-2014 197 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1110 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức tài chính quốc tế
p_strCode=tochuctaichinhquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản