intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổ chức tài chính toàn cầu

Xem 1-20 trên 1277 kết quả Tổ chức tài chính toàn cầu
 • Thông qua phân tích hiện trạng chính sách đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay, bài viết nhận diện bốn vấn đề cấp thiết trong chính sách đào tạo lại, bao gồm: hình thành một chiến lược đào tạo lại và đào tạo tiếp tục nguồn nhân lực thư viện; hình thành khung chương trình đào tạo lại đặc thù cho nguồn nhân lực thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hình thành tiêu chuẩn của nguồn nhân lực thư viện trong bối cảnh chuyển đổi số và kiện toàn mô hình quản lý và tổ chức đào tạo lại nguồn nhân lực thư viện.

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán tin học - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác; vận dụng các phương pháp lập kế họạch vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất;...

  pdf101p kimphuong1126 12-09-2023 2 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện để tìm kiếm các nhân tố tác động vào sự lựa chọn Chính Sách Kế Toán (CSKT) của những tổ chức kinh doanh hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả của khảo sát cho thấy có 05 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến việc lựa chọn CSKT bao gồm: Nhóm người bên ngoài, Ảnh hưởng của nhà quản lý, Người kế toán tại doanh nghiệp, Môi trường pháp quy và Yêu cầu cung cấp thông tin.

  pdf16p hoahogxanh11 12-09-2023 1 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác; vận dụng các phương pháp lập kế hoạch vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất;...

  pdf81p kimphuong1124 23-08-2023 0 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác; biết cách áp dụng các phương pháp lập kế hoạch vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất.

  pdf81p kimphuong1124 23-08-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Kế toán thu, chi tài chính tại Công đoàn Y tế Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến kế toán thu, chi tài chính công đoàn và qua đánh giá thực trạng kế toán thu, chi tài chính công đoàn, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán thu, chi tài chính tại Công đoàn Y tế Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu hoạt động trong tình hình mới của tổ chức Công đoàn.

  pdf97p trankora04 02-08-2023 4 4   Download

 • Luận văn "Tổ chức kế toán tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu đặc điểm cơ cấu tổ chức, đặc điểm chung công tác kế toán. Khảo sát và đánh giá thực trạng về tổ chức kế toán tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn Trùng Trung ương. Qua đó rút ra những ưu, nhược điểm và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại đơn vị.

  pdf182p trankora04 02-08-2023 3 3   Download

 • Mục đích của luận văn "Kế toán thu, chi tài chính công đoàn tại Công đoàn Viên chức Việt Nam" là thông qua nghiên cứu lý luận để phân tích thực trạng công tác kế toán thu, chi tài chính công đoàn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán thu, chi tài chính Công đoàn Viên chức Việt Nam đáp ứng tốt nhất yêu cầu hoạt động trong tình hình mới của tổ chức công đoàn nói chung, Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng.

  pdf106p trankora04 02-08-2023 3 3   Download

 • Bài viết "Bàn về hạn chế của báo cáo tài chính: Nghiên cứu trường hợp báo cáo tích hợp" nhằm mục đích giới thiệu sự vượt trội của mẫu báo cáo mới đã được áp dụng so với báo cáo tài chính và báo cáo phát triển bền vững. Mặc dù, hiện nay các công ty hàng đầu của Việt Nam đã bắt đầu lập Báo cáo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), Báo cáo phát triển bền vững (SR) theo Hướng dẫn Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) cùng với Báo cáo thường niên (AR), nhưng dường như các báo cáo hiện nay vẫn chưa thể hiện được mối quan hệ liên kết giữa các báo cáo với nhau.

  pdf6p tethientran 27-07-2023 1 1   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Hải Trung” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  doc3p tueman05 24-07-2023 0 0   Download

 • Phần 2 cuốn "Ghế - Tiểu phẩm báo chí" giới thiệu tới người đọc một số tiểu phẩm: Mấy câu thơ trong một bức thư, hối hận muộn màng, làm sao che nổi vết nhơ, không tai nạn nào giống tai nạn nào, khi ông tổ chức phát hoảng, ông ấy đang tính toán đau đầu, trẻ và bài học về lớp trẻ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf195p besfriend10 04-07-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Phần 03 - Kế toán đầu tư tài chính)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung kiến thức tổng quan, câu hỏi ôn tập và bài tập về kế toán lợi nhuận và các quỹ, tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, hệ thống báo cáo kế toán, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, khung thời gian sử dụng các loại tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p tukhongthienlac 22-06-2023 9 4   Download

 • Bài giảng Thiết kế sổ kế toán - Chương 4: Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: khái niệm và đặc trưng của hình thức chứng từ ghi sổ; nội dung tổ chức và kết cấu các loại sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, bảng cân đối số phát sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf8p tukhongthienlac 22-06-2023 2 2   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Hải Hưng” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  doc3p hoangnhanduc04 10-06-2023 2 2   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Phan Văn Trị” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf12p hoangnhanduc08 03-06-2023 2 2   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Trần Huy Liệu” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf6p hoangnhanduc08 03-06-2023 3 2   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Quận 10” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf7p hoangnhanduc10 01-06-2023 2 2   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi KSCL môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án (Lần 2) - Trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf7p mitmit02 30-05-2023 4 2   Download

 • Bài viết nhằm cung cấp thông tin có chất lượng phục vụ cho việc giám sát, công khai tài chính và phân tích, tham mưu cho nhà quản trị trong việc ra quyết định, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

  pdf11p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 1   Download

 • Thông tư số 39/2020/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

  pdf16p runthenight09 06-05-2023 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức tài chính toàn cầu
p_strCode=tochuctaichinhtoancau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2