Tổ chức tài chính vi mô

Xem 1-20 trên 428 kết quả Tổ chức tài chính vi mô
 • Trước thực trạng pháp luật về tổ chức tài chính vi mô và nhu cầu phát triển ngành tài chính vi mô ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, luận án "Pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam" thực hiện nghiên cứu để phục vụ cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf164p sutihana 06-12-2016 40 20   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô với mục tiêu điều chỉnh những chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt động TCVM thông qua khuyến khích các chủ thể gia nhập ngành và thu hút các thành phần trong xã hội tham gia giảm nghèo thông qua cung cấp dịch vụ TCVM;...

  pdf0p hera_02 09-04-2016 73 17   Download

 • Mục tiêu của bài viết Xác định mức lãi suất cho vay tối ưu nhằm phát triển các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam là nhằm cung cấp một góc nhìn khoa học, giúp người đọc hiểu được các tổ chức tài chính vi mô, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại VN và nêu lên một số ý kiến đề xuất cho vấn đề này.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 17 7   Download

 • Bài viết Tiềm năng cho hoạt động các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam tìm hiểu về chuẩn nghèo của Việt Nam, phân loại thị trường TCTM tại VN, thị trường tiềm năng cho hoạt động các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 17 7   Download

 • Bài viết Lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính vi mô: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam dưới đây nêu lên kinh nghiệm và một số lựa chọn chính sách lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính vi mô; thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf8p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 25 6   Download

 • Dưới đây là bài viết Phát triển các tổ chức tài chính vi mô góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; bài viết giới thiệu tới các bạn những nội dung về các mô hình tổ chức tài chính vi mô, kết quả hoạt động của tổ chức tài chính vi mô ở VN, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 20 5   Download

 • Bài viết Chuyển đổi các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức ở Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghị khái quát về hoạt động của tổ chức TCVM bán chính thức, sự cần thiết chuyển đổi các tổ chức TCVM bán chính thức, thực trạng và giải pháp chuyển đổi các tổ chức TCVM bán chính thức.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 19 3   Download

 • Mục tiêu chung của HTKT: hỗ trợ phát triển khu vực tài chính vi mô chính thức ở Việt Nam để có thể cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô chất lượng đảm bảo, đáng tin cậy và bền vững cho người nghèo, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

  doc3p sinhvienmoi 21-04-2010 237 75   Download

 • Tài chính vi mô và một số khuyến nghị đối với hoạt động tài chính vi mô ở nước ta giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô, lịch sử hình thành tài chính vi mô, các hoạt động chủ yếu của tài chính vi mô,... Hy vọng đậy là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf11p dienham63 09-12-2015 41 17   Download

 • Bài viết Hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam - Thành tựu và hạn chế sau đây bao gồm những nội dung về tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô; những đóng góp của tài chính vi mô đối với cộng đồng; những hạn chế và trở ngại đối với hoạt động tài chính vi mô.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 13 5   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương gồm các ý chính được trình bày như sau: Những điều chỉnh báo cáo tài chính phục vụ cho phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô, các chỉ tiêu phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô,...

  pdf41p cobematxanh 05-12-2017 23 5   Download

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 2 trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về các tổ chức tài chính vi mô, chức năng của các tổ chức TCVM, vai trò của các tổ chức tài chính vi mô, hoạt động cơ bản của các tổ chức tài chính vi mô,...

  pdf20p cobematxanh 05-12-2017 35 4   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 Quản trị các tổ chức Tài chính vi mô là Cơ cấu tổ chức, quản trị hoạt động, quản trị rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm chi tiết hơn.

  pdf16p cobematxanh 05-12-2017 26 5   Download

 • Tài chính vi mô và một số khuyến nghị đối với hoạt động tài chính vi mô ở nước ta trình bày về khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô ở một số nước.

  pdf8p dienham63 09-12-2015 48 21   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng bảo vệ khách hàng tài chính vi mô tại Việt Nam theo bảy nguyên tắc của chiến dịch thông minh, gồm: thiết kế sản phẩm phù hợp; hạn chế chồng chéo nợ; tính minh bạch; giá cả hợp lý; đối xử công bằng; bảo mật thông tin cá nhân và cơ chế giải quyết khiếu kiện. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các khuyến nghị bảo vệ khách hàng tài chính vi mô tại Việt Nam.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 4 1   Download

 • Lịch sử phát triển của tài chính vi mô được sơ khai hình thành từ những năm giữa thế kỷ 19, khi nhà lý luận Lysander Spooner viết cuốn sách về lợi ích của những “món” tín dụng nhỏ dành cho doanh nghiệp và người nông dân với mục tiêu giúp họ thoát nghèo. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm những năm cuối cùng của thế chiến thứ hai với kế hoạch Marshall do Mỹ khởi xướng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động này.

  doc15p hoangtudt 28-07-2011 224 86   Download

 • Sau đây là bài viết Tài chính vi mô - Thực trạng, cơ hội và thách thức; bài viết trình bày về tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô; thành tựu tài chính vi mô Việt Nam; cơ hội và thách thức cũng như chủ trương phát triển ngành tài chính vi mô.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 29 7   Download

 • Bài viết Hệ thống tài chính vi mô: Công cụ xóa đói, giảm nghèo bền vững phân tích một số thành tựu đạt được; giải pháp phát triển tài chính vi mô khu vực nông nghiệp, nông thôn như nâng cao nhận thức, hệ thống chính sách, tổ chức thực hiện.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 14 3   Download

 • Ngày 13 tháng 10 năm 2006 Ủy ban Nobel đã trao cho Ngân hàng Grameen Bank và người sáng lập Muhammad Yunus Giải thưởng Hòa bình Nobel năm 2006, “vì những nỗ lực của họ trong việc tạo ra sự phát triển kinh tế và xã hội từ dưới lên.’Ngân hàng Grameen, thành lập năm 1976, là một tổ chức tài chính vi mô khởi đầu tại Bangladesh với mục đích cho vay vốn nhỏ (tín dụng vi mô) cho người nghèo mà không cần điều kiện bảo đảm....

  ppt45p doanducchien 29-05-2010 390 184   Download

 • Với sự hỗ trợ để tạo thu nhập, các gia đình và cộng đồng có thể có chuyển từ tình trạng đói nghèo sang sự ổn định về kinh tế lâu dài hơn. Như vậy họ sẽ điều kiện tốt hơn để cho con cái của mình đến trường học, và có được công việc làm đàng hoàng. Nhiều cơ quan hoạt động trong lĩnh vực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em đã làm như vậy bằng cách cung cấp một số hình thức tín dụng và hỗ trợ tăng thu nhập....

  pdf12p anhtuyet 10-06-2009 325 135   Download

Đồng bộ tài khoản