intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ hợp nội lực

Xem 1-20 trên 788 kết quả Tổ hợp nội lực
 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành xây dựng - Tổ Hợp Nội Lực. Phần tiếng Anh dựa theo các thuật ngữ trong Tiêu chuẩn AASHTO-1994 của Hoa-kỳ. Bản in này chỉ là bản in thử, còn một số chỗ trống sẽ được bổ sung dần dần. Tác giả mong nhận được các ý kiến phê bình để sửa chữa chuẩn bị cho bản in chính thức hoàn thiện hơn.

  xls188p putin111 26-04-2010 254 57   Download

 • Tài liệu "Phần I: Thiết kế kỹ thuật cầu thép liên hợp bản BTCT" có nội dung chính gồm 2 chương: Chương 1 - Lựa chọn tiết diện dầm chủ và chương 2 - Nội lực và tổ hợp nội lực theo các trạng thái giới hạn. Mời các bạn tham khảo!

  doc26p tuan1681993 27-04-2019 42 2   Download

 • cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: hệ chịu lực của nhà khung toàn khối, lập hồ sơ tính toán khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực, tính toán và cấu tạo thép khung, lựa chọn giải pháp kết cấu, sơ đồ tính toán khung phẳng, xác định tải trọng đơn vị,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p anhqnam 15-08-2013 300 121   Download

 • Xác định nội lực trong hệ khi chịu các trường hợp tải trọng (cần phân tích hoạt tải thành các trường hợp để tổ hợp nội lực). - Tổ hợp nội lực và vẽ biểu đồ bao nội lực. II/ Các bước tiến hành : 1. Phân tích hoạt tải thành các trường hợp tác dụng riêng lẻ trên từng nhịp : Do tính chất của hoạt tải là có thể thay đổi nên cần phân tích hoạt tải thành các trường hợp riêng lẻ, mỗi trường hợp hoạt tải chỉ tác dụng trên một nhịp, sau đó sẽ tiến...

  pdf22p linhlinh9292 15-03-2013 600 105   Download

 • Phương pháp cân bằng giới hạn có kể đến sự hình thành các khớp dẻo trong các cấu kiện. Ở đây, nội lực trong khung đều được xác định theo sơ đồ không biến dạng (tính toán bậc I), theo các phương pháp tính trong giới hạn đàn hồi. Dùng các phần mềm tính toán kết cấu (SAP, ETAB,…) để tính nội lực cho từng trường hợp tải trọng (tĩnh tải, hoạt tải đứng 1, hoạt tải đứng 2, gió trái, gió phải). 1.1.2. Tổ hợp nội lực a. Nguyên tắc chung - Mục đích của việc tổ hợp nội...

  pdf44p linhlinh9292 15-03-2013 299 92   Download

 • Phần 1 tài liệu Khung bêtông cốt thép toàn khối trình bày các nội dung lý thuyết tính toán và cấu tạo khung bêtông cốt thép bao gồm: Hệ chịu lực của nhà khung toàn khối, lập hồ sơ tính toán khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực, tính toán và cấu tạo thép khung,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf62p tramnamcodon_06 11-04-2016 86 21   Download

 • Phần 2 Tài liệu Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp tiếp tục giới hiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo từ chương VI đến chương X về các vấn đề: Thay đổi trình tự Amino acid và ái lực của Trichobakin tái tổ hợp và các dẫn xuất đối với Cm- sepharose, nhận dạng, xác định TBK tái tổ hợp và các dẫn xuất trên hệ khối phổ maldi-tof ms và ms/ms, quy trình lên men, tinh chế và bảo quản TBK và các dẫn xuất ở qui mô 5 lit,... và các nội dung khác.

  pdf116p talata_8 27-01-2015 59 10   Download

 • Tài liệu “ Tính nội lực cốt thép bằng SAP 2000 version 9 “ từng bước hướng dẫn cụ thể giúp người sửu dụng giải quyết những vấn đề sau : tính toán tải trọng, tính toán nội lực, tính toán cốt thép, nêu ra cách tổ hợp tải trong cho những kết cấu khung 1 cách đơn giản nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực cho kết cấu

  pdf22p myxaodon13 18-11-2011 325 118   Download

 • Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tổ hợp - Rời rạc được biên soạn dành cho học sinh chuyên Toán - Tin. Phần 1 tài liệu trình bày các nội dung: Ánh xạ và lực lượng của các tập hợp, đại số tổ hợp, lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p tramnamcodon_03 02-04-2016 337 91   Download

 • Sau khi có được nội lực bằng chương trình Sap 2000 với các trường hợp tải trọng ta tiến hành tổ hợp nội lực .  Đối với cột thì chúng ta tiến hành tổ hợp lại hai tiết diện là đầu cột (tiết diện 2) và chân cột (tiết diện 1).  Tổ hợp nội lực bao gồm Tổ hợp cơ bản I và Tổ hợp cơ bản II.  Tổ hợp cơ bản I bao gồm nội lực do tĩnh tải và nội lực một trong các hoạt tải  Tổ hợp cơ bản II gồm nội lực...

  pdf9p mk_ngoc62 05-11-2010 196 89   Download

 • Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về truyền thông đại chúng (TTĐC) trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển, từ đó rút ra ý nghĩa, những giá trị phù hợp phát triển TTĐC Việt Nam; phân tích vai trò của TTĐC trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở một số nước tư bản phát triển;… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf206p tsmttc_009 26-07-2015 254 66   Download

 • Tính cốt thép cho dầm từ tầng 1-4, ứng với nhịp giữa hai trục 1-2 Dầm có tiết diện bxh = 30x60 (cm), chọn chiều dày lớp bảo vệ a = a’ = 4cm h0 = 60 - 4 = 56 (cm). Bê tông mác 300# có : Rn = 130 kg/cm2, Rk = 10 kg/cm2. 0 0,58; A0 0,412 . Thép AII có: Ra = R’a = 2800 kg/cm2. Từ kết quả của bảng tổ hợp nội lực, ta chọn ra các cặp nội lực bất lợi nhất để tính toán cốt thép cho dầm....

  pdf11p mk_ngoc62 03-11-2010 165 46   Download

 • Tính cốt thép khung trục Từ nội lực tính được ở phần tính nội lực khung không gian (phần II.5), ta tiến hành lọc ra nội lực tương ứng với khung trục B (sử dụng truy vấn trong phần mềm Acess2000). Sau đó tổ hợp nội lực để tìm ra các cặp nội lực nguy hiểm nhất tại các tiết diện. Sơ đồ khung phẳng trục B: +39.6 1540 1538 1509 3600 1530 1510 1531 1539 1541 +36

  pdf14p mk_ngoc62 03-11-2010 122 39   Download

 • Qua phân tích bảng tổ hợp nội lực, ta tìm ra các cấu kiện điển hình có nội lực nguy hiểm nhất. Tính toán cốt thép cho các cấu kiện đó rồi bố trí tương tự cho các cấu kiện khác gần giống nó. Cụ thể là: + Tính toán cốt thép cho cột tầng 1 rồi bố trí tương tự đến hết cột tầng 4 + Tính toán cốt thép cho cột tầng 5 rồi bố trí tương tự đến hết cột tầng 8 + Tính toán cốt thép cho cột tầng 9 rồi bố trí tương tự đến...

  pdf12p mk_ngoc62 03-11-2010 129 37   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu sản xuất protein tái tổ hợp IL=2 phục vụ cho việc điều trị các bệnh ung thư là một trong những nghiên cứu mới của Viện CNSH không những ở Việt Nam và trên thế giới; áp dụng các quy trình kỹ thuật hiện đại thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học sẽ góp phần nâng cao trình độ các cán bộ kỹ thuật, đào tạo đại học và sau đại học, từ đó để nâng cao tiềm lực của khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực CNSH, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là tự phát triển nội lực trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf166p tsmttc_009 12-08-2015 133 36   Download

 • Phần 1 tài liệu Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000 - Version 9 (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Làm quen với Sap 2000 - Version 9, những công cụ hỗ trợ, những công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình, khai báo những đặc trưng cho kết cấu, định nghĩa các loại tải và tổ hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf135p thangnamvoiva1 09-06-2016 84 31   Download

 • Phần 1 tài liệu Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1) giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về: Động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf179p tramnamcodon_05 10-04-2016 50 3   Download

 • "mega luyện giải đề tổ hợp khxh sử - Địa - giáo dục công dân: phần 1 - nxb Đại học quốc gia hà nội" rèn tính tự học, tự ôn tập cao, nhằm mục đích giúp các em nâng cao khả năng tự học và đặc biệt phát triển tư duy của mình về môn học đó; sách trình bày theo cấu trúc tổng hợp những kiến thức cơ bản về môn học, đánh giá năng lực môn học qua bộ đề và hướng dẫn giải chi tiết về môn học đó. cụ thể phần 1 là kiến thức và luyện giải đề môn lịch sử.

  pdf194p hanh_tv6 02-01-2019 24 2   Download

 • Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác tổ chức nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Thương mại Hà Nội, những điểm mạnh, điểm yếu; từ đó đề xuất những giải pháp hợp lý nhằm tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên thông tin, phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

  pdf7p quaymax1 16-08-2018 30 1   Download

 • Nội dung bài viết nhằm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR định lượng (RQ‐PCR) trong đánh giá tồn lưu tế bào ác tính (TLTBAT) trên bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho (BCCDL) có mang tổ hợp gen TEL‐AML1. Nghiên cứu trên 13 bệnh nhân được chẩn đoán BCCDL‐B có biểu hiện TEL‐AML1 bằng RT‐PCR và FISH được khảo sát TLTBAT lúc chẩn đoán và trong quá trình theo dõi điều trị bằng kỹ thuật RQ‐PCR sử dụng Taqman Probe.

  pdf6p hanh_thom96 04-12-2018 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ hợp nội lực
p_strCode=tohopnoiluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2