Toán học tôpô

Xem 1-20 trên 99 kết quả Toán học tôpô
 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tôpô giả Compăc mở trên C(X) đưa ra một số kiến thức chuẩn bị, định nghĩa Tôpô giả Compăc mở; ánh xạ cảm sinh, tính mêtric hóa và tính tách được trên Cps(X). Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf67p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 19 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tôpô Metric mở rộng của trái đất tập trung tìm hiểu về Tôpô đĩa tiếp xúc Hyperbolic, Tôpô phân tầng, dạng của các lân cận tại biên, các tôpô được đơn giản hóa. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf43p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 2 0   Download

 • Mục đích của giáo trình là: Trình bày những khái niệm, những nguyên lý cơ bản và cần thiết nhất của toán học, với những chứng minh chặt chẽ, lôgic; rèn luyện kỹ năng tính toán thực hành trên máy tính và khả năng áp dụng công cụ toán học trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn; giới thiệu một số hướng phát triển mới trong toán học hiện đại đang được quan tâm trên thế giới.

  pdf240p paradise_12 04-01-2013 144 61   Download

 • Tôpô là một ngành toán học nghiên cứu những bất biến qua nhóm các phép biến đổi liên tục. Một trong những đối tượng nghiên cứu của tôpô học là đa tạp tôpô. Đây là sự khái quá hoá nhiều chiều từ khái niệm đường và mặt trong không gian Euclide 3-chiều.

  pdf49p rose_12 04-12-2012 113 51   Download

 • Tô pô hay tô pô học, còn có một tên nay đã ít dùng là vị tướng học (tiếng Anh: topology), có gốc từ trong tiếng Hy Lạp gồm topos (nghĩa là "nơi chốn") và logos (nghiên cứu), là một ngành toán học nghiên cứu các đặc tính còn được bảo toàn qua các sự biến dạng, sự xoắn, và sự kéo dãn nhưng ngoại trừ việc xé rách và việc dán dính. Do đó, tô pô còn được mệnh danh là "hình học của màng cao su". Các đặc tính đó gọi là các bất biến tô pô. Khi...

  pdf11p paradise_12 04-01-2013 74 23   Download

 • Giải tích hàm là một ngành của giải tích toán học nghiên cứu các không gian vector được trang bị thêm một cấu trúc tôpô phù hợp và các toán tử tuyến tính liên tục giữa chúng. Chính việc nghiên cứu phổ của các toán tử đã dẫn đến việc nghiên cứu các đại số topo, một đối tượng khác của giải tích hàm.

  pdf31p cindy03 19-01-2011 79 20   Download

 • Giải tích phức, hay còn gọi là lý thuyết hàm biến phức, là một nhánh của toán học nghiên cứu các hệ hàm sốmột hay nhiều biến và các biến số đều là số phức(các ánh xạ giữa C^n và C^m). khoảng hơn 50 năm trước, dựa trên sự phát triển của Giải tích hàm, Giải tích phức đã nghiên cứu các ánh xạ giữa các không gian vector topo phức vô hạn chiều, đặc biệt là các không gian định chuẩn. ...

  pdf17p cindy03 19-01-2011 81 16   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nhóm Lie và biểu diễn đối phụ hợp trình bày kiến thức cơ bản về đa tạp khả vi, nhóm Lie, đại số Lie, các ví dụ minh họa về nhóm Lie, đại số Lie, sự liên hệ giữa nhóm Lie và đại số Lie; biểu diễn nhóm Lie; mô tả các K-quỹ đạo của một lớp con các MD-5 nhóm liên thông đơn liên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf50p dieuhang510 14-11-2016 28 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số phương pháp nghiên cứu sự phân nhánh giới thiệu tới các bạn những nội dung về phương pháp sử dụng định lý hàm ẩn; phương pháp sử dụng bổ đề morse; phương pháp sử dụng bậc tôpô; phương pháp biến phân.

  pdf67p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 21 6   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học toán học: Các không gian có độ cong hằng bao gồm những nội dung về các khái niệm tôpô vi phân và hình học vi phân; các không gian có động cong hằng; các không gian riemanian có độ cong hằng. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf80p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 14 6   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Ma trận tích cực và các nhóm kích thước có liên quan đến C *- đại số và chuỗi Markov topo...

  pdf12p matuot_266 26-08-2011 30 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Định lý Levy - Steinitz về miền tổng của chuỗi gồm có 4 chương với những nội dung về kiến thức chuẩn bị; định lý Levy - Steinitz trong không gian hữu hạn chiều; định lý Levy - Steinitz trong không gian vectơ Tôpô lồi địa phương khả mêtric; định lý Levy - Steinitz trong không gian hạch.

  pdf55p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 18 5   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình chứa tham số trong không gian có thứ tự là nhằm trình bày một cách hệ thống một số kết quả về phương trình chứa tham số trong không gian Banach có thứ tự. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf58p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 15 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: SAW *- đại số và C *- đại số, vầng hào quang đóng góp commuttative topo...

  pdf18p matuot_266 27-08-2011 20 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Độ đo phi Compact và ánh xạ cô đặc gồm có 4 chương. Trong đó, chương 1 - Kiến thức chuẩn bị, chương 2 - Độ đo phi Compact, chương 3 - Ánh xạ cô đặc, chương 4 - Ánh xạ tuyến tính cô đặc. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf51p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 30 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bậc Tôpô của một số lớp ánh xạ trình bày về bậc Tôpô của ánh xạ cô đặc, bậc Tôpô của ánh xạ dương, bậc Tôpô của ánh xạ A–riêng, bậc Tôpô của ánh xạ đa trị. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf70p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 11 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Xây dựng hàm tử ext trong phạm trù các không gian vectơ tôpô sau đây bao gồm những nội dung về đồng điều trong phạm trù các không gian vectơ tôpô; hàm tử ext trong phạm trù các không gian vectơ tôpô.

  pdf51p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 19 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: K-Lý thuyết đối với không gian phân lá của phân lá Reeb và một vài MD-Phân lá trình bày một số vấn đề cơ bản về C* đại số và K –lý thuyết của chúng; Tôpô phân lá và K – lý thuyết của phân lá; k – lý thuyết của các thành phần Reeb, vài phân lá trên xuyến T2 và phân lá kim cương thực.

  pdf64p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 15 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Ngày thứ hạng ổn định topo đại số luân chuyển không hợp lý...

  pdf8p matuot_266 27-08-2011 17 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Continuum peano dưới tác động nhóm P – adic gồm có 3 chương. Trong đó, chương 1 - Kiến thức chuẩn bị; chương 2 - Phân hoạch; chương 3 - Continuum peano dưới tác động nhóm P – adic. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf62p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 11 2   Download

Đồng bộ tài khoản