Tổng quan chứng khoán phái sinh

Xem 1-19 trên 19 kết quả Tổng quan chứng khoán phái sinh
 • Các phái sinh phổ biến nhất là tương lai, quyền chọn, và hoán đổi nhưng cũng có thể bao gồm các tài sản khác có thể giao dịch như một cổ phiếu hay hàng hóa hoặc không thể giao dịch, các hạng mục như nhiệt độ ..

  pdf142p motorola_12 01-06-2013 314 181   Download

 • Nội dung chương 6 Chứng khoán phái sinh thuộc bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về tổng quan về chứng khoán phái sinh, hệ thống giao dịch của TTCK phái sinh, các chủ thể tham gia TTCK phái sinh, phân loại chứng khoán phái sinh.

  pdf56p expensive_12 07-07-2014 180 65   Download

 • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa.

  ppt9p muathu_102 29-01-2013 55 14   Download

 • Phần 6 trình bày về chứng khoán phái sinh. Các nội dung chính của bài giảng gồm có: Tổng quan về chứng khoán phái sinh, hệ thống giao dịch, chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, quyền ưu tiên mua cổ phần, chứng quyền,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p tangtuy02 11-03-2016 52 8   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p kyniemchieumua_09 20-12-2017 75 1   Download

 • Nội dung của Bài giảng Tổng quan về thị trường tài chính nhằm khái quát về hệ thống tài chính, khái niệm thị trường tài chính. Phân loại thị trường tài chính, chức năng thị trường tài chính.

  pdf23p red_12 19-05-2014 75 20   Download

 • Bài giảng Tổng quan về thị trường chứng khoán nhằm trình bày khái niệm của chứng khoán, thị trường chứng khoán, cấu trúc của thị trường chứng khoán. Phân biệt thị trường OTC và sở giao dịch.

  pdf9p red_12 19-05-2014 62 7   Download

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến những thay đổi mang tính chất bước ngoặt, trong đó phải kể đến sự đóng góp của các trung gian là các công ty chứng khoán. Là một sinh viên được đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng khoán, em đã lựa chọn địa điểm thực tập là Công ty chứng khoán Thăng Long, để bổ sung kiến thức thực tế.

  pdf28p hotmoingay5 19-01-2013 85 20   Download

 • Phòng ngừa rủi ro là một thành phần của một tiến trình tổng thể hơn được gọi là quản trị rủi ro – đó chính là sự liên kết giữa mức độ rủi ro thực sự với mức độ rủi ro mong đợi.

  ppt15p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 667 271   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày lý thuyết căn bản về thị trường tài chính, gồm 6 chương: tổng quan về thị trường tài chính, cổ phiếu và định giá cổ phiếu, trái phiếu và định giá trái phiếu, chứng khoán phái sinh, sở giao dịch chứng khoán, phân tích các chỉ số tài chính.

  pdf44p slow_12 26-06-2014 41 9   Download

 • Để thu thập thông tin đầy đủ, có độ chính xác cao về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, phục vụ kịp thời cho kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các định mức chi tiêu và làm căn cứ để ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ. Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh trong việc sử dụng kinh phí và tình hình thu, chi Ngân sách của các đơn vị HCSN đã phát sinh và thực sự đã hoàn thành....

  pdf43p huemanvdoc 24-11-2009 1087 590   Download

 • Chương 5 : Hệ thống báo cáo tài chính (10 tiết) Mục đích học tập của chương Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được : 1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý. 2. Hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp tổng hợp cân đối kế toán và các phương pháp kế toán khác. 3. Nắm được nguyên tắc và phương pháp lập các bảng tổng hợp - cân đối kế toán. 5.1.

  pdf58p thanh_trieu 25-12-2009 131 93   Download

 • Bài giảng Chương 5.2: Kế toán nợ phải trả (Phần 2) nhằm giúp sinh viên nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả, phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế liên quan đến nợ phải trả, tổ chức và thực hiện các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến nợ phải trả.

  pdf29p hoa_khoai91 12-06-2014 43 8   Download

 • Người ta không rõ thuế được khai sinh ở đâu và từ bao giờ.Nhưng các nhà kinh tế đều đồng ý rằng thuế gắn liền với sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Thuế là khoản thu mang tính chất bắt buộc và không hoàn trả trực tiếp. Đánh thuế là đặc quyền của chính phủ, được quy định bằng luật pháp. Đánh thuế không phải lúc nào cũng là mong muốn của dân chúng.

  ppt35p tuoanh05 04-08-2011 40 6   Download

 • Hiện nay, công tác quản trị rủi ro có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hệ thống tài chính nói chung và các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính nói riêng. Rủi ro có thể phát sinh từ các khoản cấp tín dụng (gồm bảo lãnh) và các khoản đầu tư (đầu tư dự án, đầu tư tài chính, đầu tư chứng từ có giá…).

  pdf116p matbuon_266 17-07-2012 99 37   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BƯU THIẾP. I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ sau: bưu thiếp, năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết. Bình Thuận, Vĩnh Long. Nghỉ hơi đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ...2Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: bưu thiếp, nhân dịp. Hiểu nội dung của 2 bưu thiếp trong bài. Biết mục đích của bưu thiếp, cách viết bưu thiếp, cách ghi phong bì thư...3Thái độ: Yêu ngôn ngữ Tiếng Việt. II.

  doc5p quangphi79 07-08-2014 146 24   Download

 • Nguyên tắc chung: - Trước khi lập bảng CĐKT, kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản. - Số...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 210 89   Download

 • + Kế toán thành phẩm - Tiêu thụ và công nợ bán hàng: Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ và tổng hợp số liệu về các khoản nợ phải thu phát sinh trong quá trình bán hàng trong kỳ. 3.Hình thức sổ sách kế toán áp dụng tại công ty: Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ”, tuy nhiên để phù hợp với yêu cầu qủan lý, công ty không áp dụng nguyên mẩu hình thức này mà có thay đổi, cụ thể là các...

  pdf10p lavie6 26-07-2011 86 31   Download

 • Sổ quỹ và thẻ kho: Hàng ngày khi phát sinh các chứng từ gốc liên quan đến thu chi thanh toán bằng tiền mặt được ghi ngày vào Sổ quỹ, các nghiệp vụ liên quan đến nhập xuất nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm sẽ được ghi ngay vào Thẻ kho. Sổ, thẻ chi tiết: Đối với các tài khoản quan trọng, có tính chất chủ yếu, nhiều tiểu khoản, có nhiều nghiệp vụ phát sinh cần phải theo dõi chi tiết.

  pdf9p lavie7 26-07-2011 82 15   Download

Đồng bộ tài khoản