intTypePromotion=1
ADSENSE

Trách nhiệm cung ứng

Xem 1-20 trên 306 kết quả Trách nhiệm cung ứng
 • Bài viết Những yêu cầu mới của người giảng viên trong giai đoạn hiện nay phân tích những đặc trưng của giáo dục đại học hiện nay chúng tôi đề cập đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ cũng như những năng lực cần có ở một người giảng viên đại học hiện nay để hoàn thành trách nhiệm lớn lao là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đất nước.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 11 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol ViNa" nghiên cứu thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol Vina. Qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý của công ty, đảm bảo cung cấp thông tin đánh giá đúng trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận trong việc hướng tới mục tiêu chung của công ty.

  pdf106p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • "Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản" được biên soạn với mục tiêu trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính. Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  ppt32p quynhngasp 13-09-2022 60 1   Download

 • Bài viết Tự chủ đại học gắn với kiểm định chất lượng – xu thế tất yếu của đổi mới giáo dục đào tạo đại học tập trung phân tích bối cảnh tự chủ giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới. Từ đó, bài viết làm rõ vai trò của kiểm định chất lượng trong giáo dục đào tạo, cùng với việc công khai học phí để đảm bảo chất lượng giáo dục tương ứng, trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên có liên quan.

  pdf5p viangelamerkel 18-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ internet băng rộng của trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương giai đoạn 2018-2021 đề xuất những hướng giải pháp nhằm nâng cao được năng lực cạnh tranh để tăng được vị thế, thương hiệu mình hơn so với đối thủ và cải thiện cũng như khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy tối đa những điểm mạnh để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet băng rộng tại TTKD VNPT Bình Dương.

  pdf15p vichristinelagarde 11-07-2022 14 4   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán quản trị trong doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí trong doanh nghiệp; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;...

  pdf140p ryomaechizen 01-07-2022 19 6   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: xác định chi phí và giá thành sản phẩm; mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định;...

  pdf248p ryomaechizen 01-07-2022 17 5   Download

 • Bài viết trình bày đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; Chủ động trong việc hợp tác với doanh nghiệp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi; Lợi ích của các bên trong việc gắn kết nhà trường - doanh nghiệp; Khó khăn trong quá trình hợp tác với doanh nghiệp.

  pdf7p vithales 20-04-2022 14 1   Download

 • Cuốn sách tập trung phân tích về các vấn đề như: Ứng xử trong gia đình và giao tiếp ngoài xã hội; quan niệm về tự do và trách nhiệm trong các gia đình trẻ; tổ chức cuộc sống và phát huy truyền thống gia đình... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf67p bakerboys01 13-04-2022 15 2   Download

 • Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) lần đầu tiên ghi nhận chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại nhằm đảm bảo sự tương thích với pháp luật thế giới cũng như kịp thời đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, thể hiện sự tiến bộ trong kỹ thuật lập pháp hình sự. Bài viết phân tích quy định về miễn hình phạt đối với pháp nhân thương mại, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc và đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể.

  pdf7p vithales 19-04-2022 27 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp góp phần thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Thái Bình trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p badbuddy09 05-04-2022 17 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nhằm đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng áp dụng TNHS đối với các tội XPTTQLKT, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, xử lý loại tội phạm này trong tình hình hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf217p badbuddy08 25-03-2022 16 6   Download

 • Công chứng là một nghề trong những nghề cung cấp dịch vụ công thiết thực, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế và ổn định trật tự xã hội. Đến nay, những kết quả đạt được của hoạt động công chứng đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa rủi ro, hạn chế các vi phạm pháp luật trong các quan hệ giao dịch dân sự, các thể chế về công chứng được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian vừa qua, đáp ứng công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế của đất nước.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 32 5   Download

 • Mục đích của đề tài là giúp HS có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, cách ứng xử đúng mực, tích cực với các vấn đề môi trường xảy ra. Đồng thời có hành động cụ thể để tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

  doc48p caphesuadathemhanh 22-02-2022 16 3   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của môn học cũng như nâng cao phương pháp truyền thụ, tiếp nhận, truyền tải thông tin phù hợp với đối tượng, lứa tuổi, đặc thù môn học.

  pdf47p tomjerry009 04-01-2022 15 2   Download

 • Tiêu dùng bền vững là một vấn đề nghiên cứu đáng được quan tâm trong những năm gần đây vì không chỉ là cách thỏa mãn nhu cầu bản thân ở hiện tại mà còn là sự quan tâm, bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai. Bằng việc nghiên cứu các yếu tố tâm lý tác động đến hành vi nhằm xóa đi rào cản từ ý định đến hành vi của người tiêu dùng, nghiên cứu tập trung vào năm yếu tố tâm lý là Thái độ với tiêu dùng bền vững, Ảnh hưởng nhận thức thị trường, Hiểu biết về tiêu dùng bền vững, Nhận thức hiệu quả và Động lực cho trách nhiệm với môi trường.

  pdf10p vihassoplattner 04-01-2022 32 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nhằm đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Giúp cho giáo viên có kĩ năng tốt nhất trong việc thiết kế các trò chơi, hướng dẫn học sinh thiết kế trò chơi và cách thức tổ chức các hoạt động trò chơi học tập phù hợp với nội dung bài học.

  pdf39p caphesuadathemtieu 31-12-2021 38 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là cung cấp tri thức, kỹ năng, bồi dưỡng thái độ, hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức, thẩm mỹ cho học sinh. Giáo dục truyền thống tự hào dân tộc, tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương, Tổ quốc; Giáo dục những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam trong giai đoạn mới. Giáo dục ý thức bảo vệ, quảng bá những di sản của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung cho cộng đồng trong nước và quốc tế.

  pdf41p caphesuadathemtieu 31-12-2021 16 1   Download

 • Bài viết cho thấy: Các khoản phải thu của khách hàng là loại tài sản của doanh nghiệp bị người mua chiếm dụng, doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi trong tương lai. Các khoản ứng trước cho người bán: Là khoản phải thu mà doanh nghiệp ứng trước cho người bán để mua hàng hóa dịch vụ. Các khoản ứng trước cho người bán có thể xem như phần đặt cọc để có sự đảm bảo doanh nghiệp sẽ được cung cấp hàng hóa dịch vụ trong tương lai.

  pdf4p vizhangyiming 22-12-2021 42 1   Download

 • Quản lý chuỗi cung ứng là một tính năng cần thiết để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Hệ thống này quản lý một mạng lưới các công ty được kết nối với nhau chịu trách nhiệm cung cấp cho người dùng cuối các gói sản phẩm và dịch vụ. Nó bao gồm tất cả nguyên liệu thô, tồn kho trong quá trình sản xuất, và việc vận chuyển và lưu kho hàng hóa thành phẩm từ điểm xuất xứ đến điểm tiêu thụ. Nó chủ yếu dành cho ngành công nghiệp sản xuất và nó cung cấp kiến thức về việc phát hành sản phẩm cho khách hàng và nhà phân phối của công ty.

  pdf11p huyetthienthan 23-11-2021 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trách nhiệm cung ứng
p_strCode=trachnhiemcungung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2