intTypePromotion=1
ADSENSE

Trạm xử lý khử sắt

Xem 1-0 trên 0 kết quả Trạm xử lý khử sắt
 • Kết quả nghiên cứu về cấu trúc địa chất, đặc điểm và cơ chế hình thành các hố sụt tại khu vực phía tây Hà Nội đã xác định được nguyên nhân gây sụt lún bề mặt đất. Bài báo cũng phân tích nguyên nhân gây sụt lún tại xã Quảng Bị huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội từ đó đưa ra giải pháp xử lý nhằm ổn định hố sụt và an toàn cho các hộ dân xung quanh, khuyến nghị cho công tác khảo sát địa chất và khoan khai thác nước dưới đất trong vùng karst.

  pdf6p vinikolatesla 25-03-2022 6 0   Download

 • Đề tài tiến hành khảo sát thực địa và thu thập mẫu bổ sung; phân tích mẫu và xử lý kết quả phân tích; xác định đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích Mesozoi khu vực An Châu; đánh giá khả năng chứa dầu khí trên cơ sở nghiên cứu thạch học và môi trường trầm tích.

  pdf83p closefriend08 27-11-2021 20 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xây dựng quy trình xử lý tách chiết tối ưu metyl thủy ngân từ ngao với hàm lượng vết để phân tích trên thiết bị sắc ký khí – detectơ cộng kết điện tử. Phương pháp đã xây dựng được sử dụng để khảo sát hàm lượng metyl thủy ngân tích lũy trong ngao nuôi tại hai bãi Hoàng Tân và Khu Đồn điền thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu cũng phân tích xác định hàm lượng thủy ngân tổng số, hàm lượng tổng cacbon hữu cơ và tổng nitơ trong trầm tích để lý giải mối tương quan giữa hàm lượng metyl thủy ngân tích lũy trong cơ thể ngao với các yếu tố môi trường trên.

  pdf90p concobay25 23-06-2021 18 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đưa ra một phương án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho KCN đảm bảo nước thải của các doanh nghiệp trong KCN được xử lý trước khi xả ra nguồn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm cho nguồn nước Sông Công.

  pdf126p concobay25 23-06-2021 14 3   Download

 • Luận án áp dụng thành công việc lựa chọn hệ số hài hợp lý đối với phương pháp NFG trong việc xây dựng mô hình cấu trúc địa chất theo tài liệu trọng lực. Đề xuất cải tiến và nâng cao hiệu quả phương pháp HGM nhằm xác định biên cấu trúc và hệ thống đứt gẫy trong phân tích và xử lý số liệu trường thế. Xây dựng được hàm phân bố mật độ tầng trầm tích Kainozoi trên khu vực thềm lục địa Bắc Miền Trung Việt Nam. Bổ sung thêm hai điểm độ sâu tới mặt Moho theo tài liệu địa chấn, qua đó đã xác định lại độ sâu tới Moho trên khu vực nghiên cứu có kết quả sát với thực tế hơn.

  pdf119p capheviahe28 01-03-2021 16 4   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá chính xác hiện trạng thu gom và hiệu quả xử lý nước thải của Nhà máy xử lý tập trung khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - trạm 3.1 thông qua việc đo đạc, phân tích các thông số COD, độ màu, TSS từ các giai đoạn xử lý hóa lý, sinh học hiếu khí và toàn hệ thống.

  pdf6p viguam2711 07-01-2021 32 3   Download

 • Kết quả khảo sát và xử lý số liệu từ tellua âm tần và đối sánh với một số mặt cắt điện bằng mô hình 2D cho các tuyến cắt ngang cấu trúc bồn trầm tích Kainozoi Quảng Nam ở khu vực trung và hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam) đã xác định rõ vị trí và bề rộng đới ảnh hưởng của các đứt gãy cũng như các đới dập vỡ cắt qua đá móng và trong các tầng trầm tích Đệ Tứ trong phạm vi vùng nghiên cứu.

  pdf12p vikiba2711 12-05-2020 26 0   Download

 • Nghiên cứu đánh giá hiện trạng Bisphenol A (BPA) trong môi trường trầm tích tại khu vực tiếp nhận nước thải từ bãi chôn lấp rác Phước Hiệp trong 7 tháng (tháng 4, 5, 6, 7, 11, 12/2017 và 01/2018), bao gồm 4 vị trí. Phương pháp phân tích được sử dụng là phương pháp chiết pha rắn (SPE) kết hợp với phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) - đầu dò khối phổ (MS). Kết quả thu được trong các mẫu trầm tích đều phát hiện nồng độ của BPA dao động từ 18,56-80,36 ng/g tại 4 vị trí khảo sát.

  pdf5p quenchua1 11-11-2019 30 1   Download

 • Tổng quan về lưu vực sông Đáy; hệ số phân bố của các kim loại nặng; độc tính kim loại nặng; các phương pháp phân tích kim loại nặng; phương pháp xử lý mẫu nước và trầm tích. Nghiên cứu các mẫu nước, mẫu chất rắn lơ lửng và mẫu trầm tích đáy tại các địa điểm nằm trên lưu vực sông Đáy. Phân tích xác định tổng hàm lượng kim loại nặng trong pha lỏng, chất rắn lơ lửng và trầm tích đáy bằng phương pháp phân tích ICP – MS trên cơ sở tối ưu hóa các điều kiện đo và đánh giá phương pháp phân tích.

  pdf15p bibianh 26-09-2019 61 1   Download

 • Hoạt động phát triển kinh tế-xã hội tác động bất lợi đến nguồn nước lưu vực sông Cầu, sông Thương dẫn đến nguồn nước cấp cho hệ thống thủy lợi Thác Huống bị suy thoái, ô nhiễm nghiêm trọng. Hệ thống thủy lợi Thác Huống nhận nước thải không qua xử lý từ khu đô thị, dân cư (Thành phố Thái Nguyên, Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, v.

  pdf5p vithanos2711 08-08-2019 55 1   Download

 • Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu, chế tạo robot giám sát phục vụ mục tiêu tự động hóa trạm biến áp không người trực có nội dung nghiên cứu mức độ tự động hóa ở một số trạm biến áp 110kV ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Nghiên cứu quy trình yêu cầu về thao tác, kiểm tra, giám sát các thiết bị trong trạm biến áp 110kV. Nghiên cứu thiết kế tối ưu, lắp đặt hệ thống dẫn hướng cho robot tại trạm 110kV nhằm tối ưu hóa quỹ đạo của robot. Nghiên cứu chế tạo robot tự động mang camera giám sát có thể tự động điều chỉnh cự ly chụp của camera.

  pdf38p dtphuongg 03-09-2018 113 5   Download

 • Đồ án tốt nghiệp..Trang 1..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..TÊN ĐỀ TÀI:..TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI.TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI..Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ NHƢ VỸ.Lớp:..08MT..Khóa:..2008 - 2011..Ngành :..CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..Trang 2..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..LỜI MỞ ĐẦU.Trong thời đại ngày nay “Môi trƣờng và sự phát triển bền vững” là chiến lƣợc.đƣợc nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm.Để chiến lƣợc đó đƣợc thực.hiện tốt thì việc xử lý nƣớc thải đƣợc thải ra từ khu dân cƣ là một trong những yếu tố.

  pdf70p bautroibinhyen1 02-11-2016 132 5   Download

 • Bài viết Khảo sát độ chính xác định vị tuyệt đối tĩnh xử lý sau bằng phần mềm Terrapos 1.34 trong điều kiện Việt Nam trình bày một số kết quả khảo sát độ chính xác định vị tuyệt đối trên khu vực Vân Đồn - Quảng Ninh sử dụng dữ liệu đo tại các trạm cơ sở tại Đồ Sơn - Hải Phòng và Đà Nẵng bằng cách sử dụng phần mềm xử lý sau Terrapos 1.34 của hãng Terratec, Nauy.

  pdf6p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 46 2   Download

 • Đây là dự án quan trắc nước thải tự động đầu tiên trong cả nước, có kinh phí 28 tỷ đồng. Để thực hiện dự án này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã chọn 6 khu công nghiệp để lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động là Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore; Đồng An, Việt Hương I; Sóng Thần I, Sóng Thần II và chọn 15 điểm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp để lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động. 21 địa điểm trên đều lắp đặt camera quan sát khu...

  pdf3p bibocumi12 29-10-2012 99 18   Download

 • Đối với nhu cầu chuẩn bị bữa ăn và nước uống hàng ngày của một người chỉ cần 3-10 lít nước là đủ. Nhưng con người cần phải sử dụng một lượng nước nhiều hơn cho mục đích khác như: vệ sinh thân thể, rửa các dụng cụ nấu nướng, giặt quần áo, lau nhà cửa ... Tùy thuộc vào khí hậu và loại công việc mà cơ thể con người cần nhiều hay ít nước trong ngày đối với những nhu cầu khác nhau. Một phần nước này có từ thực phẩm. Việc sử dụng nước để nấu nướng là...

  doc24p chipbia 13-07-2012 282 83   Download

 • Response đội địa phương Haz Mat TAMPA CHÁY CỤC NGUY HẠI SỰ CỐ TEAM Tampa, trên bờ biển phía tây Florida, đặc biệt trong tất cả các phương thức vận tải chạy qua khu vực Tampa Sở Cứu Hỏa bảo hiểm: đường cao tốc, nước, không khí, đường sắt, và đường ống dẫn. Nhóm nghiên cứu sự cố nguy hiểm là nằm ở trạm 6 gần bến cảng là cảng thứ chín lớn nhất trong nước. Tampa đã có hơn 100 dặm vuông với gần 300.000 người. ...

  pdf46p tuongmatdo 12-12-2011 46 4   Download

 • Theo kết quả phân tích mới nhất của chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, chỉ tiêu sắt (Fe) tại trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương vượt tiêu chuẩn cho phép 1,15 lần; Nitơ vượt 2,26 lần; chất hoạt động bề mặt (là những chất khó phân hủy sinh học) vượt 3,4 lần.

  doc2p philanh 31-05-2011 142 15   Download

 • Hiện nay thế giới đang rung hồi chuông báo động về ô nhiễm môi trường. Nằm chung bối cảnh của thế giới, Việt Nam cũng đang xuống cấp trầm trọng. Nằm trong bối cảnh chung của thế giới, môi trường Việt Nam cũng đang xuống cấp cục bộ. Nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường là do nguồn nước thải khí thải.... của các khu công nghiệp, khu chế xuất, ....

  pdf54p nguyenvanthuylhdk51 02-05-2011 465 137   Download

 • Bể lọc áp lực được sử dụng trong dây chuyền xử lý nước mặt có dùng chất phản ứng khi hàm lượng cặn của nước nguồn đến 50mg/l, độ màu đến 80o với công suất trạm xử lý đến 3000m3/ngày, hay dùng rong dây chuyền khử sắt khi dùng ezéctơ thu khí với công suất nhỏ hơn 500m3/ngày và dùng máy nén khí cho công suất bất kỳ.

  pdf9p cinny04 23-01-2011 134 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trạm xử lý khử sắt
p_strCode=tramxulykhusat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2