intTypePromotion=1
ADSENSE

Trạm xử lý nước thải tập trung

Xem 1-20 trên 23 kết quả Trạm xử lý nước thải tập trung
 • Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi với mục đích thiết kế trạm xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải cho huyện Bình Sơn đến năm 2030.

  pdf70p codon_03 30-11-2015 108 14   Download

 • Quy trình công nghệ nhà máy xử lý nước thải tập trung trình bày về hình thành KCN Tân Bình, quy trình xử lý nước thải tại đây. Trong khu công nghiệp có nhiều nhà máy hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, khối lượng và tính chất của nước thải khá phức tạp vì vậy nước thải sinh hoạt công nghiệp gây ô nhiễm nặng nề đối với môi trường nước.

  doc61p thitham 08-01-2014 468 92   Download

 • Một trong các biện pháp để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm không bị ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người là thu gom và xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn thải vào môi trường cũng như khả năng tái sử dụng nước sau xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf79p yumimi1 10-02-2017 80 12   Download

 • Ngày nay, phát triển bền vững là xu hướng phát triển chủ đạo của các nước trên thế giới.Đó là sự phát triển mạnh mẽ, liên tục của nền kinh tế, đồng thời với việc lành mạnh hoá xã hội và bảo vệ môi trường. Ở nước ta, Đảng và nhà nước sớm nhận rõ tầm quan trọng và mối quan hệ gắn kết giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. ...

  pdf95p peheo_3 18-08-2012 281 92   Download

 • Mục tiêu của luận văn: thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu công nghiệp Đất Cuốc (Khu B) huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương công suất 3000m3/ngày đêm, nước thải đầu vào của trạm xử lý nước thải tập trung là nước thải đầu ra của các nhà máy xí nghiệp sản xuất đã đạt tiêu chuẩn QCVN 24:2009,...

  pdf88p real_spamer9x 15-12-2014 324 70   Download

 • Phần lớn các đô thị Việt Nam nằm ờ đồng bằng các sông lớn, nơi có các kênh và hồ có khả năng tự làm sạch cao và thường nối với nhau thành hệ thống. Do khó khăn trong việc xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và tuyến cống thoát nước chính, mặt khác các kênh hồ đô thị có thể tiếp nhận được một phần nước thải sau khi xử lý với mức độ nhất định, việc tổ chức hệ thống thoát nước phân tán và xử lý nước thải sau khi xử lý nước với mức độ nhất định, việc tổ chức hệ thống thoát nước phân tán và xử lý nước thải quy mô nhỏ sẽ phù hợp cho nhiều đọ thị nước ta.

  pdf12p lalala05 30-11-2015 82 14   Download

 • Mục đích của đề tài "Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi" là thiết kế trạm xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải cho huyện Bình Sơn đến năm 2030. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p yumimi1 10-02-2017 62 10   Download

 • Bài viết trình bày kết quả dự báo mức độ lan truyền ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố tại 3 trong số 5 trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung của Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ đã được quy hoạch. Kết quả xác định cả 3 trường hợp khi có sự cố xảy ra đều ảnh hưởng đến các lưu vực thoát nước, các vùng nuôi trồng thủy sản (NTTS) và rừng ngập mặn (RNM) trong khu vực.

  pdf4p viwisconsin2711 21-01-2021 25 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp môn Công nghệ kỹ thuật môi trường này nhằm: Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu công nghiệp Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị công suất 1600 m3/ngày đêm. Nước thải đầu ra của Trạm XLNT tập trung đạt tiêu chuẩn QCVN 40: 2011 (cột B) trước khi xả ra sông Vĩnh Phước.

  pdf53p ndinhdiep 23-01-2014 366 92   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá chính xác hiện trạng thu gom và hiệu quả xử lý nước thải của Nhà máy xử lý tập trung khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - trạm 3.1 thông qua việc đo đạc, phân tích các thông số COD, độ màu, TSS từ các giai đoạn xử lý hóa lý, sinh học hiếu khí và toàn hệ thống.

  pdf6p viguam2711 07-01-2021 26 2   Download

 • Long An là một tỉnh công nghiệp quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông thủy bộ, nguồn nhân lực dồi dào và khả năng thông thƣơng kinh tế, tỉnh có nhiều lợi thế trong tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Tỉnh đã đẩy nhanh tốc độ quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung nhằm thu hút đầu tƣ mạnh mẽ từ các khu vực và thành phần kinh tế khác...

  pdf136p peheo_3 18-08-2012 237 105   Download

 • Nghiên cứu trạng công tác quản lí nước thải tại khu công nghiệp Đình Trám, Tỉnh Bắc Giang cho thấy: Nguồn gây ô nhiễm và lượng nước thải phát sinh tại KCN bao gồm: Nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Nồng độ chất ô nhiễm đã giảm đáng kể sau khi xử lý ban đầu, song nồng độ BOD5 vượt tiêu chuẩn 3 lần, COD vượt 2,7 lần, SS vượt 1,2 lần. Kết quả xử lý lần 2 cùng với nước thải sản xuất tại khu xử lý nước thải tập trung của KCN đã đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường đối với nước thải công nghiệp theo TCVN 5945:2005.

  pdf6p cumeo2425 02-07-2018 117 11   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (BVĐKTWTN) năm 2011. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước thải bệnh viện còn phát hiện thấy vi trùng gây bệnh, hàm lượng BOD, COD, Nts, Pts vượt quá tiêu chuẩn cho phép (TCVN 5945-2005(B)). Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) hiện tại chư được đầu tư và trang bị các thiết bị xử lý mới, công suất của trạm xử lý chưa đáp ứng được yêu cầu xử lý.

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 44 2   Download

 • Hiện nay, nước thải từ các phòng thí nghiệm (PTN) vẫn được thải chung cùng nước thải sinh hoạt tại các trụ sở, cơ quan, viện nghiên cứu, trường học... trong khi hệ thống xử lý nước thải tập trung của đô thị chưa có. Nước thải đô thị cùng nước mưa xả thẳng ra các sông hồ mang theo những chất có khả năng gây ô nhiễm, một khi tích lũy đủ trong môi trường nước và trầm tích của các lưu vực tiếp nhận sẽ gây ngộ độc hệ thủy sinh. Vì thế, đã đến lúc nước thải PTN cần được quản lý, kiểm soát phù hợp phù hợp với điều kiện hiện nay.

  pdf8p tradaviahe11 04-01-2021 12 0   Download

 • Thành phố hồ chí minh là thành phố lớn và là nơi tập trung của rất nhiều ngành nghề sản xuất, đóng góp ngân sách rất nhiều cho đất nước. Tuy nhiên phát triển công nghiệp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đặc biệt là môi trường nước. Phía đông của thành phố có kênh Thầy Cai là nơi tiếp nhận nước thải từ bãi rác Tâm Tan, KCN Tân Thới Trung, KCN Củ Chi, làm cho kênh bị ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng đến môi trường. ...

  pdf0p peheo_1 29-07-2012 216 55   Download

 • ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..TRANG 1..Đề Tài:..TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ.NƢỚC THẢI TẬP TRUNG CHO THÀNH.PHỐ HỘI AN-TỈNH QUẢNG NAM.(TÍNH ĐẾN NĂM 2020).Giáo viên hƣớng dẫn..: Phạm Phú Song Toàn..Sinh viên thực hiện..: Nguyễn Văn Thành..Lớp..SVTH: NGUYỄN VĂN THÀNH_08MT..: 08MT..GVHD: PHẠM PHÚ SONG TOÀN...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..TRANG 2..MỤC LỤC.MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 4.CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HỘI AN _TỈNH QUẢNG NAM ..... 5.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ...........................................

  pdf79p bautroibinhyen1 02-11-2016 70 6   Download

 • Đồ án tốt nghiệp..Trang 1..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..TÊN ĐỀ TÀI:..TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI.TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH SƠN-QUẢNG NGÃI..Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ NHƢ VỸ.Lớp:..08MT..Khóa:..2008 - 2011..Ngành :..CÔNG NGHỆ MÔI TRƢỜNG..SVTH: Lê Thị Nhƣ Vỹ..Lớp: 08 MT...Đồ án tốt nghiệp..Trang 2..GVHD:Phạm Phú Song Toàn..LỜI MỞ ĐẦU.Trong thời đại ngày nay “Môi trƣờng và sự phát triển bền vững” là chiến lƣợc.đƣợc nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế quan tâm.Để chiến lƣợc đó đƣợc thực.hiện tốt thì việc xử lý nƣớc thải đƣợc thải ra từ khu dân cƣ là một trong những yếu tố.

  pdf70p bautroibinhyen1 02-11-2016 98 5   Download

 • Hiện nay ở TP. HCM, số lượng các trạm trung chuyển rác, các trạm ép rác kín ngày càng tăng nhằm giảm số lượng các điểm tập kết, trung chuyển rác chưa hợp vệ sinh. Tuy nhiên, tại các trạm trung chuyển rác, vấn đề ô nhiễm do nước ép rác gây ra vẫn chưa được giải quyết triệt để. Phần lớn nước ép rác hiện nay được thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước của thành phố dẫn đến các vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là các ô nhiễm thứ cấp… Vấn đề xử lý nước ép rác tại các trạm...

  doc161p tam_van_huynh 06-06-2012 354 109   Download

 • Trong năm 2018 - 2019, TP. Hà Nội sẽ triển khai nạo vét bùn trầm tích hồ Tây trong dự án cải thiện môi trường nước hồ Tây và bùn lắng đọng trên sông Tô Lịch để xây dựng các tuyến cống thu gom nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Một lượng bùn thải sẽ vận chuyển về khu xử lý bùn tập trung Yên Sở, có thể gây ra quá tải bãi chứa cũng như gây ô nhiễm môi trường khu vực.

  pdf7p vitunis2711 13-12-2019 33 0   Download

 • Hiện nay , công nghệ xử lý cấp nước tại nhiều nhà máy còn nhiều lạc hậu chất lượng nước cấp không đảm bảo vệ sinh . * Thoát nước và xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu tối thiểu. Hệ thống thoát nước tại các đô thị hiện nay đều là hệ thống chung cho cả thoát nước mưa , nước thải công nghiệp . Hệ thống thoát nước này có 3 nhược điểm chính là chưa có trạm xử lý nước thải tập trung tiết diện các đường cống nhỏ và bị bùn cạn lắng đọng...

  pdf5p caott8 18-06-2011 116 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trạm xử lý nước thải tập trung
p_strCode=tramxulynuocthaitaptrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2