intTypePromotion=1
ADSENSE

Tri nhận nghĩa ẩn dụ

Xem 1-20 trên 149 kết quả Tri nhận nghĩa ẩn dụ
 • Bài viết phân tích và so sánh tri nhận nghĩa ẩn dụ của thành ngữ chỉ "hạnh phúc" trong tiếng Anh và tiếng Việt và sử dụng tiếp cận ngữ nghĩa học tri nhận để nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf3p sansan4 30-05-2018 53 8   Download

 • Mục đích của luận án là sử dụng lí thuyết ẩn dụ ý niệm để phân tích văn bản thể loại tin trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ các bình diện nghĩa học, dụng học và tri nhận luận, luận án nghiên cứu các loại ẩn dụ ý niệm, tần suất sử dụng và vai trò của chúng trong các bản tin giải thích hay bình luận các hiện tượng kinh tế trong hai ngôn ngữ . Từ đó luận án chỉ ra các đặc điểm tương đồng và khác biệt ở văn bản tin kinh tế của...

  pdf188p nhatro75 16-07-2012 476 200   Download

 • Đề tài luận án nhằm làm sáng tỏ đặc điểm của ẩn dụ ý niệm quan hệ xã hội trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận; đồng thời, luận án xác định cơ sở tri nhận, đặc trưng văn hóa của ẩn dụ ý niệm quan hệ xã hội trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; và hướng đến việc chỉ ra những tương đồng và dị biệt, chủ yếu là tính dị biệt, trong cơ chế hình thành nghĩa của các thành ngữ chỉ quan hệ xã hội được đặt trong sự tương tác với văn hóa và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf170p boobu123 14-12-2016 136 41   Download

 • Từ thời Aristote đến nay có thể chia làm 2 thời kì: thời kì tiền tri nhận và tri nhận. các nhà nghiên cứu dựa trên những quan điểm khác nhau đưa ra các cách hiểu khác nhau về tri nhận. ca từ Trịnh Công Sơn có nhiều lớp nghĩa, dựa trên các khái niệm về tri nhận có thể giải mã được các lớp nghĩa ấy theo những cách khác nha

  pdf126p rose_12 04-12-2012 110 35   Download

 • Việc nghiên cứu thành ngữ từ quan điểm ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là dưới góc độ ẩn dụ ý niệm đang ngày càng được giới nghiên cứu ngôn ngữ quan tâm, bởi vì nó có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Theo hướng tiếp cận này, bài báo khảo sát vai trò của các ẩn dụ ý niệm về quyền lực và sự kính trọng trong thành ngữ chứa yếu tố “tay”, “mặt”, “mũi” của tiếng Anh và tiếng Việt để đánh giá vai trò của ẩn dụ ý niệm trong việc tạo lập nghĩa hàm ẩn của thành ngữ.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 140 30   Download

 • Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: góp phần làm sáng rõ thêm lý thuyết ẩn dụ ý niệm của ngữ nghĩa học tri nhận từ góc độ so sánh đối chiếu hai ngôn ngữ Việt-Anh, góp phần tìm hiểu và phân tích hệ thống ẩn dụ ý niệm cảm xúc biểu đạt trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 05-01-2017 99 19   Download

 • Trong bài này, tác giả áp dụng phương pháp ngữ nghĩa học tri nhận để so sánh tính biểu trưng của bộ phận cơ thể “Tay” trong các ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Phát hiện chủ yếu là mỗi ngôn ngữ đều thể hiện cơ chế ẩn dụ, hoán dụ và những cấu trúc tương tác giữa chúng. Các mô hình tương tác ý niệm của Ruiz de Mendoza được sử dụng để mô tả các loại tương tác có thể xảy ra giữa ẩn dụ và hoán dụ.

  pdf9p nganga_03 23-09-2015 82 14   Download

 • Việc dạy và học thành ngữ tiếng Anh luôn gây nhiều khó khăn cho cả giáo viên lẫn học viên. Từ quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, bài báo trình bày thuyết ẩn dụ ý niệm và đề xuất áp dụng lí thuyết này để dạy các tổ hợp thành ngữ tiếng Anh. Qua việc phân tích ẩn dụ ý niệm ở một số thành ngữ minh họa, tác giả chứng minh rằng nghĩa của thành ngữ được tạo thành từ các ẩn dụ ý niệm chứ không phải có tính võ đoán và trình bày những đề xuất cho việc giảng dạy tiếng Anh.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 68 11   Download

 • Bài viết Ẩn dụ ý niệm trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận trình bày ẩn dụ ý niệm (conceptual metaphors) là một khái niệm của Ngữ nghĩa học tri nhận. Tìm hiểu những ẩn dụ ý niệm trong Tràng giang của Huy Cận, một mặt giới thiệu những hình ảnh ẩn dụ phổ quát, quen thuộc trong tư duy của người Việt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thienthandoremon 31-05-2018 123 6   Download

 • Dạy và học thành ngữ tiếng nước ngoài luôn là sự thử thách đối với cả giáo viên và học viên. Từ quan điểm tri nhận, bài báo này bàn đến một cách dạy thành ngữ tiếng nước ngoài thông qua ẩn dụ ý niệm. Qua việc phân tích ẩn dụ ý niệm ở các thành ngữ ví dụ, bài báo chứng minh rằng nghĩa của thành ngữ là có nguyên do chứ không võ đoán và từ đó rút ra một số kết luận cho việc giảng dạy ngoại ngữ.

  pdf9p gaunguyen6789 18-10-2019 25 4   Download

 • Luận án "Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ ngôn ngữ học Tri nhận" làm sáng tỏ đặc điểm ngữ nghĩa, cơ sở tri nhận và đặc trưng văn hóa; đồng thời chỉ ra những nét tương đồng và dị biệt của ẩn dụ ý niệm về quan hệ xã hội trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ ngôn ngữ học Tri nhận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p boobu123 14-12-2016 64 3   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp dạy thành ngữ dân gian tiếng Việt cho người nước ngoài theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận. Bằng việc ứng dụng lí thuyết của ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là lí thuyết về ẩn dụ ý niệm, chúng tôi muốn giúp người học thiết kế các công thức tư duy để hiểu được đặc trưng về cấu trúc và ý nghĩa của các thành ngữ dân gian tiếng Việt.

  pdf8p viartemis2711 15-10-2019 41 4   Download

 • Phân tích ẩn dụ bằng cách tiếp cận đặc biệt cần đi đôi với những nghiên cứu mặt mạnh và mặt yếu của các cách tiếp cận khác. Vì thế, bài báo này nghiên cứu một số nhà nghiên cứu hàng đầu về ẩn dụ trước khi đưa ra kết luận rằng không nhất thiết phải hạn chế việc nghiên cứu ẩn dụ chỉ trong lĩnh vực ngữ nghĩa hoặc thực dụng ngôn ngữ học. Ngoài ra, nhà nghiên cứu cần xem xét quá trình nhận thức trong việc giải thích ẩn dụ. Bài báo này giới thiệu những quan điểm chính về ngôn ngữ nhận thức trong việc nghiên cứu ẩn dụ và đề xuất phân tích ẩn dụ dưới ánh sáng của ngôn ngữ đối chiếu.

  pdf15p chauchaungayxua 17-10-2019 21 3   Download

 • Ẩn dụ và hoán dụ là hai phương thức cơ bản thể hiện sự mở rộng ngữ nghĩa của từ và có thể thấy đây là hiện tượng ngữ nghĩa phổ quát đối với mọi ngôn ngữ. Bài viết này sẽ xem xét sự chuyển nghĩa theo hướng ẩn dụ và hoán dụ của một số động từ biểu thị hoạt động vật lí sang biểu thị hoạt động tinh thần – nhận thức trong tiếng Việt. Qua đó, phần nào chúng tôi phác thảo cách tri nhận và cách biểu đạt hoạt động nhận thức trừu tượng của người Việt bằng ngôn ngữ.

  pdf8p thiendiadaodien_9 04-03-2019 41 3   Download

 • Bài viết dựa trên quan điểm ẩn dụ tri nhận của của Lakoff và Johnson, đồng thời vận dụng lý luận về hệ thống mở rộng ngữ nghĩa của Taylor (nghĩa đen - hoán dụ - ẩn dụ) để đi sâu tìm hiểu về hiện tượng chuyển nghĩa của từ ngữ chứa '心 trong ẩn dụ vật chứa.

  pdf4p sansan4 30-05-2018 42 1   Download

 • Bài viết này vận dụng lý luận ẩn dụ tri nhận, thông qua phương pháp phân tích, đối chiếu tiến hành nghiên cứu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của từ vị giác 酸 toan (chua) trong tiếng Hán, đồng thời so sánh với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt, từ đó chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

  pdf8p angicungduoc9 04-01-2021 16 0   Download

 • Thứ 6 ngày 8 tháng 03 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn : Hoàng Quý Trang. Tiết 6. Lớp : 10/4 Phòng : 14 Môn học : Vật lý. Sinh viên lên lớp : Đinh Trung Nguyên Bài 29: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ MA-RI-ỐT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Nhận biết được các khái niệm “trạng thái” và “quá trình”. - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt. - Phát biểu và nêu được biểu thức của định luật Bôilơ –Mariot. - Nhận biết được dạng đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ p-V....

  doc8p camthudanvip 20-03-2013 1145 166   Download

 • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Nhận biết đặc điểm của con kiến cùng với nét đặc trưng củađàn kiến tha mồi về tổ. thơ. Tạo hình con kiến với các nét vẽ đơn giản, chú ý các chi tiết cho Đọc thuộc bài thơ , hiểu nội dung và ý nghĩa ẩn dụ trong bàiphù hợp. Phát triển óc quan sát, trí nhớ có chủ định, tư duy ngôn ngữ

  pdf4p abcdef_9 10-07-2011 107 6   Download

 • Việc nghiên cứu thành ngữ từ quan điểm ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là dưới góc độ ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm đang ngày càng được giới nghiên cứu ngôn ngữ quan tâm do nó có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Với hướng tiếp cận này, bài báo khảo sát vai trò của hoán dụ ý niệm “bộ phận cơ thể người biểu trưng cho kĩ năng” trong thành ngữ chứa yếu tố “đầu”, “mắt”, “tay” của tiếng Anh và tiếng Việt để đánh giá vai trò của hoán dụ ý niệm và tri thức qui ước trong việc tạo lập nghĩa hàm ẩn của thành ngữ.

  pdf8p gaunguyen6789 17-10-2019 33 1   Download

 • Bài viết đề xuất một hướng giảng dạy từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng liên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa. Bằng cách ứng dụng lí thuyết của ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là lí thuyết về ẩn dụ ý niệm, chúng tôi mong muốn giúp người học rút ra các công thức tư duy để hiểu được đặc trưng cấu trúc và ý nghĩa của trường từ vựng tiếng Việt

  pdf8p vicoachella2711 27-10-2020 17 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tri nhận nghĩa ẩn dụ
p_strCode=trinhannghiaandu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2