intTypePromotion=1
ADSENSE

Triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885

Xem 1-7 trên 7 kết quả Triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885
 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885 đưa ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống thanh tra, giám sát hiện nay của Việt Nam. Luận án cũng sẽ có những kiến nghị để các nhà chức trách, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nghiên cứu về cơ quan giám sát cũng như việc bảo tồn, trùng tu, phục dựng các công trình liên quan đến cơ quan giám sát của triều Nguyễn giai đoạn 1802 – 1885.

  pdf222p madmad123456 25-06-2014 225 71   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885 nhằm hệ thống hóa một cách đầy đủ về quá trình ra đời, kiện toàn và khái quát về chức năng, nhiệm vụ cơ quan giám sát của triều Nguyễn; nghiên cứu về cơ chế độc lập và cơ chế phối hợp trong thực tiễn hoạt động giữa cơ quan giám sát với nhau và giữa cơ quan giám sát với các cơ quan khá; nghiên cứu, đánh giá về những đóng góp và hạn chế của cơ quan giám sát trong quá trình hoạt động.

  pdf27p madmad123456 25-06-2014 105 11   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885 được thực hiện nhằm đánh giá những thành công và những hạn chế của triều Nguyễn trong công cuộc phòng thủ và bảo vệ vùng biển cũng như những kinh nghiệm lịch sử góp phần làm cơ sở tham khảo cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

  pdf225p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 106 24   Download

 • Luận án tiến sĩ lịch sử với đề tài "Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802-1885" đã hoàn thành với kết cấu nội dung trình bày gồm 3 chương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong luận án này.

  pdf222p ngaymoibinhye 12-07-2014 132 24   Download

 • Trong những năm (1802 - 1885), bốn vị vua đầu triều Nguyễn, từ Gia Long, Minh Mạng đến Thiệu Trị, Tự Đức, đã có nhiều biện pháp để hạn chế nạn quan lại lợi dụng chức quyền tham ô, bòn rút tài sản của Nhà nước, nhũng nhiễu dân chúng... Bên cạnh các cơ quan chuyên trách (Đô sát viện, Tam pháp ty…), các vị vua đầu triều Nguyễn còn ban định một chế độ khá đặc biệt là thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra định kỳ hoặc thanh tra đột xuất các kho xưởng của triều đình và hoạt động của các địa phương.

  pdf8p nguyenhong1235 03-12-2018 31 0   Download

 • Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu về việc tổ chức và các hoạt động bảo vệ vùng biển miền Trung của triều Nguyễn nhằm thấy được một cách cụ thể và khái quát những thành công và hạn chế về công cuộc bảo vệ vùng biển cũng là bảo vệ quốc gia đương thời. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p yumimi1 14-02-2017 44 3   Download

 • Trong thời kỳ độc lập, tự chủ dưới thời trị vì của bốn vị vua là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, triều Nguyễn đã dày công xây dựng một bộ máy hành chính khá hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. Triều Nguyễn đã có nhiều biện pháp, trong đó, việc xây dựng, tạo cơ chế hoạt động và vận hành tổ chức hành pháp và tư pháp là một trong những yếu tố hàng đầu. Bài viết này dựng lại phần nào hoạt động của Ty Tam pháp của triều Nguyễn trong giai đoạn 1802-1885.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 69 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885
p_strCode=trieunguyengiaidoan18021885

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2