intTypePromotion=1
ADSENSE

Trình bày bảo vệ luận văn

Xem 1-20 trên 2132 kết quả Trình bày bảo vệ luận văn
 • 1. Điều kiện bảo vệ luận văn: Học viên được bảo vệ Luận văn Thạc sỹ khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã học xong các môn học theo chương trình quy định, điểm các môn học đạt từ 5 điểm trở lên; Tên đề tài đã được thông qua bộ môn, khoa chuyên ngành; Đã có quyết định của Hiệu trưởng về tên đề tài và giáo viên hướng dẫn;

  pdf11p grayswan 13-04-2011 506 212   Download

 • Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về thời gian đào tạo , trình bày và bảo vệ trước hội đồn gnêu trên, luận văn phải đáp ứng một trong các điều kiện cụ thể tươn gứng các mức mà quy định đã đề ra...

  pdf4p conchokon 29-09-2012 161 30   Download

 • Đồ án tốt nghiệp là tên thường gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kỹ thuật – công nghệ, hội đủ các điều kiện theo qui định; được viết trên cơ sở phát triển đồ án chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp. Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển đồ án chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp....

  doc17p chepcrack 20-11-2010 3602 842   Download

 • Tài liệu tham khảo báo cáo luận văn ngành thủy sản.Điều tra hiện trạng và tình hình phát triển nghề nuôi tôm sú thâm canh ở huyện Ba Tri mà trọng điểm là xã Vĩnh An. Chúng tôi khảo sát hiện trạng và tình hình phát triển nghề nuôi tôm thâm canh trong vùng. Để từ đó tìm hiểu về các khía cạnh kinh tế – xã hội – kỹ thuật của nghề nuôi thâm canh

  pdf0p cudenhieu 23-08-2011 260 86   Download

 • Báo cáo luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Xác định các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ của Saigontourist trong lĩnh vực khách sạn tại Tp. HCM nhằm trình bày về mô hình để đo lường chất lượng dịch vụ, xúc tiến nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Saigontourist trong lĩnh vực khách sạn.

  pdf0p little_12 13-06-2014 287 79   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu chung về luận văn thạc sỹ, điều kiện, thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ và xét tốt nghiệp, trách nhiệm của học viên, trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn và hội đồng chấm luận văn, yêu cầu chung về luận văn thạc sĩ, định dạng của các phần trong luận văn, kiểu đánh số của hình, bảng và phương trình, đơn vị đo lường và chữ viết tắt, phương trình toán học, các chương trình máy tính, cách dẫn chứng tài liệu và tác giả trong bài viết và tài liệu tham khảo và sách trích dẫn.

  pdf9p kloikloi 17-10-2017 232 43   Download

 • Báo cáo luận văn cao học: Triển khai IPTV trên nền mạng VNPT Đồng Nai trình bày về sự cần thiết, cấu trúc của đề tài, tổng quan về dịch vụ và mạng IPTV, mô hình triển khai, giải pháp cho mạng IPTV, từ đó rút ra kết luận và kiến nghị.

  pdf32p cheap_12 09-07-2014 150 38   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác lập và trình bày báo cáo tài chính tại công ty sông Đà 9. Chương 3: Các kết luận và giải pháp hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính tại công ty sông Đà 9.

  pdf112p sansan3 27-05-2018 60 11   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương 3: Kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

  pdf149p sansan3 27-05-2018 77 9   Download

 • Mục tiêu của luận văn là hệ thống hóa những lý luận cơ bản về lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập. Khảo sát, đánh giá thực trạng lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, từ đó chỉ rõ những điểm hạn chế và đưa ra các giải pháp hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

  pdf130p mucnang333 06-05-2021 3 1   Download

 • Đồ án tốt nghiệp là tên thường gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kỹ thuật – công nghệ, hội đủ các điều kiện theo qui định; được viết trên cơ sở phát triển đồ án chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp. Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển đồ án chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp....

  doc15p anhduc_tt007 28-09-2010 2743 1114   Download

 • Báo cáo trình bày các cơ sỏ lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói, chính sách xóa đối giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay; thực trạng nghèo đói ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả đạt được từ việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số nước ta trong những giai đoạn gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p blue_dreams567 09-07-2009 2683 700   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu hỏi cần thiết để bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng. Phân biệt nút khung nhà thấp tầng với nhà cao tầng? Ở nhà cao tầng , cốt thép ở nút đặt nhiều hơn và có neo cốt thép.Dầm trực giao làm việc như dầm liên tục nhưng tính toán như là dầm đơn giản?

  doc25p duongqua_8700 15-04-2010 3032 556   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu hướng dẫn sinh viên khi làm luận văn tốt nghiệp - trường đại học bách khoa hà nội', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p vnhuy123 24-01-2011 1340 513   Download

 • Hầu hết các doanh nghiệp khi hoạt động trên thương trường đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận, vì lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, các doanh nghiệp Nhà n¬ước được Nhà n¬ước cấp phát vốn, sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch, do đó bản thân doanh nghiệp chưa phải chịu trách nhiệm thực sự về hoạt động của mình, hiệu quả không cao, lợi nhuận đó chưa phản ánh đúng ý nghĩa kinh tế của nó. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm...

  pdf35p minhtri 09-07-2009 617 428   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp "lý luận về bộ máy quản lí của doanh nghiệp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc79p kitty15 29-11-2009 548 246   Download

 • Để nghiên cứu bảo vệ rơ le cho các phần tử trong hệ thống điện , cần phải có những hiểu biết về hư hỏng , hiện tượng không bình thường xảy ra trong hệ thống điện , cũng như các phương pháp và thiết bị bảo vệ. Nội dung đồ án : Thiết kế bảo vệ rơ le cho hệ thống điện bao gồm 2 phần

  pdf46p trankhang_90 04-01-2012 801 243   Download

 • Tóm tắt các nội dung nghiên cứu đã được trình bày trong các chương trước đó, nhắc lại những gì đã đặt ra trong phần dẫn nhập, làm sáng tỏ chúng và nêu lên những gì đã đạt được trong phần nghiên cứu. Mục đích của phần này nhằm xác định lại những luận điểm của mỗi chương theo một trình tự logic và biện chứng.

  doc16p daothanhtruc 04-05-2010 684 193   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm minh nguyên', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc75p phamhuantn 20-09-2011 320 144   Download

 • Đề tài luận văn thạc sĩ là một vấn đề về khoa học, kỹ thuật hoặc quản lý cụ thể do cơ sở đào tạo giao hoặc do học viên đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và được hội đồng khoa học và đào tạo của khoa và của cơ sở đào tạo chấp thuận. Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, về phương pháp giải quyết vấn đề đã được đặt ra. ...

  doc7p trinhhiephoa 30-12-2010 378 139   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trình bày bảo vệ luận văn
p_strCode=trinhbaybaoveluanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2