intTypePromotion=1
ADSENSE

Trung gian tài chính

Xem 1-20 trên 2000 kết quả Trung gian tài chính
 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Khu vực Bắc trung bộ" nghiên cứ những vấn đề lý luận về công tác KSNB của NHTM và thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Khu vực Bắc trung bộ, để tìm ra những hạn chế; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ tại NH này trong thời gian đến.

  pdf126p unforgottennight04 14-09-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam" là nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại trung tâm y tế huyện Phú Ninh trong thời gian đến.

  pdf131p unforgottennight04 14-09-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp đến nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam" tập trung đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp hoạt động đánh bắt tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đến nguồn lợi thủy sản nhằm cung cấp cơ sở khoa học để Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đối với nghề này trong thời gian đến.

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 38 1   Download

 • "Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về tài chính và tiền tệ; Tổng quan về hệ thống tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính trung gian;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf153p viastonmartin 08-09-2022 9 1   Download

 • Tài liệu "Luyện võ Thiếu Lâm chân truyền" là sự kết hợp tinh túy các thế đơn giản nhưng công hiệu. Tùy theo tình huống xảy ra, mỗi một thế có thể dùng để tấn công hoặc phản công hay hóa giải một đòn thế của đối phương. Những thế ấy dược truyền dạy cho những môn sinh chính tông và được coi là những thế cần thiết, cơ bản vả hiệu quả nhất mà các môn sinh Thiếu Lâm, dù ở trình độ võ thuật nào, cũng phải thành thạo. Tương truyền mỗi môn sinh Thiếu Lâm muốn được phép hạ sơn đều phải kinh qua kỳ thi sát hạch trình độ, ứng phó được các đòn thế của một trăm lẻ tám mộc nhân.

  pdf57p vihennessey 08-09-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Giá trị thời gian của tiền tệ; Định giá trị cổ phiếu và trái phiếu; Phân tích báo cáo tài chính; Chi phí sử dụng vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p dongcoxanh10 06-09-2022 17 3   Download

 • Đề tài phân tích "Tự chủ tài chính tại trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh", trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p unforgottennight03 05-09-2022 7 2   Download

 • Đề tài "Giải thuật cho bài toán tối ưu không trơn trong chỉnh hóa và ứng dụng" trình bày các khái niệm, định lý cơ bản về giải tích hàm và giải tích lồi; một số tính chất của hàm phạt có tính chất thưa, toán tử co rút mềm sẽ sử dụng trong luận văn; giải thuật kiểu Gradient và giải thuật cải tiến của Beck. Luận văn tập trung vào chứng minh các tính chất hội tụ của các phương pháp này trong không gian Hilbert và cách chọn kích thước bước của mỗi giải thuật.

  pdf53p unforgottennight02 20-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Thiết kế bảng tính điện tử gồm các nội dung chính như: làm quen với microsoft excel chương 1: một số thao tác cơ bản với bảng tính; xử lý dữ liệu trong bảng tính; qui tắc sử dụng hàm trong excel; hàm thời gian và hàm xử lý văn bản; hàm thống kê, hàm toán học và lượng giác; hàm logic và lấy thông tin trong excel; hàm tìm kiếm và tham chiếu; quản lý dữ liệu trên excel; in tài liệu trên excel. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p viastonmartin 15-08-2022 5 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu cải tiến mô hình MARINE để mô phỏng và dự báo dòng chảy cho lưu vực sông thiếu số liệu - Áp dụng cho khu vực Nam Trung Bộ" nghiên cứu nhằm cải tiến mô hình MARINE để mô phỏng và dự báo dòng chảy chính xác hơn trên các lưu vực sông không ảnh hưởng của thủy triều, thiếu số liệu mưa phân bố theo không gian và mặt cắt lòng dẫn; ứng dụng được mô hình MARINE cải tiến để mô phỏng và dự báo dòng chảy cho một số lưu vực sông thiếu số liệu ở khu vực Nam Trung Bộ.

  pdf176p unforgottennight02 20-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Trang bị điện (Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Cao đẳng): Phần 1 - Tổng cục dạy nghềtrình bày các nội dung chính sau: Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc; Mạch điện điều khiển đèn tự duy trì sử dụng rơle trung gian; Mạch điện điều khiển đèn sử dụng rơle thời gian; Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ; Mạch điện điều khiển động cơ một pha có bảo vệ quá tải bằng rơle nhiệt; Mạch điện điều khiển động cơ 1 pha từ các vị trí khác nhau;...

  pdf149p vimaryamnawaz 04-08-2022 5 0   Download

 • Tập 13 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1859 đến tháng Hai 1860. Mở đầu là tác phẩm "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị", một trong những tác phẩm trong đó C.Mác đã cách mạng hóa khoa kinh tế chính trị, như V.I. Lê-nin đã nhận xét. Phần còn lại là những bài của hai ông phân tích tình hình kinh tế và chính trị của nhiều nước; phong trào giải phóng dân tộc tại các nước bị áp bức ở Trung Âu, Đông Âu và tại các thuộc địa; cuộc đấu tranh chống chế độ Bô-na-pác-tơ ở trong và ngoài nước Pháp;...

  pdf509p vuhuyennhi 02-08-2022 2 1   Download

 • Bài viết Thực tiễn thực hiện tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay ở nước ta – một số giải pháp gợi ý trong thời gian tới tập trung tìm hiểu thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục Đại học công lập ở nước ta theo các Nghị định của nhà nước trong thời gian qua.

  pdf10p viangelamerkel 18-07-2022 7 2   Download

 • Sống trong thời kỳ phong kiến ở Trung Hoa, nổi lên rất nhiều anh hùng hiền sĩ nhưng đồng thời cũng không ít gian thần tham quan xuất hiện. Có thể nói, gian thần tức là tham quan bởi người giữ địa vị cao mà không có đạo đức, làm nịnh thần tham sống sợ chết thì chắc chắn sẽ là tham quan. Tài liệu "Tìm hiểu các đại tham quan Trung Hoa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mao Diện Thọ - Lụy đến hồng nhan; Vương Mãng - Một đời gian hiểm; Đổng Trác - Tàn bạo dâm loạn; Lý Lâm Phủ - Đệ nhất gian tham; Dương Quốc Trung - Vinh thân phì gia; Chu Ôn - Gian hùng bạo ngược;...

  pdf164p vimelindagates 18-07-2022 4 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu nghi lễ của người Trung Hoa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn thư và tập tục thọ đán; Văn thư và tập tục kháng điện; Văn thư và tập tục tiết Nhật; Nghi lễ xã giao dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf199p vimelindagates 18-07-2022 9 5   Download

 • Cuốn sách Âm điệu đặc trưng của dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam được biên soạn nhằm góp thêm tài liệu trong việc nghiên cứu nền âm dân gian Thái Tây Bắc Việt Nam. Nội dung sách được biên soạn thành 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Một số nét về người Thái Tây Bắc Việt Nam, ngôn ngữ tạo ra âm nhạc, quá trình đi đến xác lập âm điệu đặc trưng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf55p runordie4 05-07-2022 12 0   Download

 • Tài liệu "Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Truyền thuyết với tư cách là một thể loại văn học dân gian; Cảm hứng nội dung thể loại; Một số đặc trưng thi pháp: Thời gian lịch sử - cảm giác trong truyền thuyết, không gian thiêng trong truyền thuyết, nhân vật truyền thuyết;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf123p vigeneralmotors 11-07-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn bản hóa truyền thuyết dân gian trong sử và thần tích; Việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian trong văn xuôi trung đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf238p vigeneralmotors 11-07-2022 3 0   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 25 3   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng trung gian của giải thưởng tới mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính đánh giá ảnh hưởng của việc công bố thông tin TNXH đến HQTC thông qua biến trung gian Giải thưởng. Kết quả hồi quy và phân tích cho thấy, việc thực hành công bố thông tin TNXH có ảnh hưởng cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến HQTC.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Trung gian tài chính
p_strCode=trunggiantaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2