intTypePromotion=1
ADSENSE

Trường Chính trị Quảng Ngãi

Xem 1-18 trên 18 kết quả Trường Chính trị Quảng Ngãi
 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất biện pháp quản lý công tác đào tạo của Trường nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf13p quaymax9 02-10-2018 26 1   Download

 • Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; những biến động chính trị, xã hội trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường đã có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2011, cụ thể như:...

  pdf13p esc_12 03-08-2013 61 14   Download

 • Luận án hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp, đánh giá làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán môi trường trong doanh nghiệp sản xuất: Mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị môi trường trong doanh nghiệp; nhận diện, xác định tài sản, nợ phải trả, chi phí, thu nhập môi trường trong doanh nghiệp; tổ chức ghi nhận và cung cấp thông tin về tài sản, nợ phải trả, chi phí, thu nhập môi trường trong doanh nghiệp; tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về kế toán môi trường.

  pdf209p change08 25-06-2016 162 63   Download

 • Công ty cổ phần là một loại hình tiên tiến, là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với cơ chế thị trường kinh tế thị trường. Có thể nói công ty cổ phần là hình thức phát triển cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 101 24   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết về thương hiệu và phát triển thương hiệu, các chính sách marketing để từ đó đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm phát triển thương hiệu bia Dung Quất đã có trên thị trường.

  pdf26p quaymax6 16-09-2018 15 0   Download

 • Những thành tựu đấu tiên của khảo cổ học ở các tỉnh phía Nam ở các di chỉ nổi tiếng như Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Dốc Chùa (Sông Bé)... đang góp phần thôi thúc các nhà nghiên cứu trở lại một lần nữa, ra sức tìm hiểu văn minh và lịch sử thời các vua Hùng. Đúng là mọi vấn đề của cuộc sống đến lúc chín muồi thì tự nó đòi hỏi phải được đặt ra, được giải quyết, và có sẵn điều kiện để giải quyết. Giới khoa học lịch sử Việt Nam hiện nay chủ trương một...

  pdf27p iiduongii8 12-05-2011 273 76   Download

 • Trong nền kinh tế quốc dân, hệ thống ngân hàng luôn chiếm vị trí rất quan trọng, nó điều tiết lượng tiền tệ từ nơi thừa tới nơi thiếu nhằm thu được lợi nhuận từ việc kinh doanh tiền tệ. Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động chính của các ngân hàng, nó là một hoạt động phức tạp và đòi hỏi phải có trình độ quản lý cao. Với nền kinh tế thị trường, sự phát triển và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động bình...

  doc49p daden131221 18-01-2013 97 40   Download

 • Quảng Ngãi là một tỉnh nằm ở duyên hải nam trung bộ ,Việt Nam. Biểu tượng của tỉnh đó chính là “núi ấn-sông trà” Vị trí địa lý của tỉnh: Quảng Ngãi trải dài từ 14°32′ đến 15°25′ Bắc, từ 108°06′ đến 109°04′ Đông, tựa vào dãy núi Trường Sơn hướng ra biển Đông, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía nam giáp tỉnh Bình Định, phía tây giáp tỉnh Kon Tum, phía đông giáp biển Đông. ...

  pdf6p tuoanh05 03-08-2011 212 38   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự án do Chính phủ đầu tư nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân hàng Thế giới và dự án sẽ được thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận....

  pdf174p tuyetmuadong2013 14-04-2013 78 29   Download

 • Cần sớm ban hành chế độ ưu đãi đối với cán bộ giỏi trong tỉnh và cần ban hành thêm một số chính sách đãi ngộ khác đốI với cán bộ giỏi nơi khác, số sinh viên giỏi ra trường về Quảng Ngãi công tác. Trong quá trình sắp xếp lại hệ thống DNNN, tỉnh cần kết hợp tiến hành rà soát, lựa chọn, thay đổi một số giám đốc thiếu trình độ, không có năng lực quản lý, lớn tuổi, có hiện tượng xâm phạm tài sản nhà nước, tham ô lãng phí…bố trí những giám đốc trẻ có...

  pdf6p caott10 28-07-2011 53 9   Download

 • Gia Lai là tỉnh miền núi, nằm ở phía bắc Tây Nguyên, có vị trí quốc tế quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; phía bắc giáp tỉnh Kon Tum, phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía tây giáp Campuchia với 90km đường biên giới quốc gia, phía đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 57 9   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2010. Trong quá trình thực hiện, nếu có biến động (giảm từ 10% hoặc tăng từ 20% trở lên) về giá một số vị trí đất, khu vực đất, loại đất kéo dài liên tục trong thời hạn 60 ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thống nhất, làm cơ sở để điều chỉnh giá đất cho phù hợp....

  pdf156p inoneyear2 24-03-2010 123 6   Download

 • Kinh tế tư nhân có vị trí rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội của Việt Nam. Trong những năm qua, doanh nghiệp kinh tế tư nhân tạ i Quảng Ngãi tăng trưởng mạnh về số lượng, tuy nhiên chất lượng của doanh nghiệp rất thấp. Một trong những nguyên nhân lớn làm hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại đây là việc tiếp cận....

  pdf10p phalinh16 17-08-2011 59 4   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự Chính phủ đầu tƣ nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân Thế giới và dự án sẽ đƣợc thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình và Ninh Thuận....

  pdf184p rose_12 03-12-2012 125 47   Download

 • Dự án Quản lý thiên tai (gọi tắt là WB5 hay Dự án) là một trong những dự án do Chính phủ đầu tƣ nhằm hỗ trợ việc thực hiện “Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020”. Một phần kinh phí của dự án đƣợc cấp từ khoản vay Ngân hàng Thế giới và dự án sẽ đƣợc thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung Việt Nam, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và...

  pdf80p badaovl 20-05-2013 52 8   Download

 • Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi.

  doc13p tichtutite 14-06-2014 32 1   Download

 • SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT SỐ I MỘ ĐỨC Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn vật lý - Đề thi thử môn lý giúp củng cố và nâng cao khả năng giải bài tập vật lý cách nhanh và chính xác. - Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút (Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm) 1/ Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là: a 0,55 mm b 55 nm c 0,55 µm d0,55 nm 2/...

  pdf0p bocui12 11-11-2011 117 23   Download

 • Hiểu lầm tai hại về hen suyễn Những người có bệnh hen suyễn rất dễ bị tấn công bởi thời tiết lạnh, dị ứng, bụi và những thông tin không chính xác về căn bệnh này sẽ làm bệnh nặng hơn. Theo định nghĩa, hen suyễn làbệnh phổi mãn tính, đường hô hấp bị viêm sưng và thu hẹp. Hen suyễn gây thở khò khè theo quãng (có tiếng rít khi hít vào), tức ngực, khó thở và ho. Các cơn ho thường xảy ra vào ban đêm hoặc sáng sớm. Ở nhiệt độ thấp và môi trường bụi, bệnh nhân...

  pdf3p naunho 28-12-2010 61 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trường Chính trị Quảng Ngãi
p_strCode=truongchinhtriquangngai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2