intTypePromotion=3

Truy thu thuế hàng thanh lý

Xem 1-2 trên 2 kết quả Truy thu thuế hàng thanh lý
  • Công văn 960/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế hàng thanh lý

    pdf1p nuoanh 15-08-2009 81 3   Download

  • Người bán các khoản phải thu đã chuyển nhượng rủi ro sang cho Công ty tài chính thực hiện bao thanh toán. Bao thanh toán Factoring có thể được chiết khấu truy đòi hoặc miễn truy đòi. Lợi thế quan trọng của factoring là giúp người XK có thể thu tiền về ngay sau khi giao hàng. Nhà cung cấp tài trợ có thể là chi nhánh hoặc công ty con của các NHTM lớn = thuận lợi khi thanh toán bộ chứng từ theo thư TD....

    ppt27p kevin51091 01-10-2011 143 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Truy thu thuế hàng thanh lý
p_strCode=truythuthuehangthanhly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản