intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyền thông trong giáo dục

Xem 1-20 trên 841 kết quả Truyền thông trong giáo dục
 • Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin - Truyền thông trong giáo dục tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về: Những nét cơ bản về công nghệ thông tin truyền thông; công nghệ thông tin giúp người học đáp ứng được như cầu cá nhân; công nghệ thông tin giúp người học phát triển đa trí tuệ của họ;…

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 107 14   Download

 • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục trình bày về định nghĩa thuật ngữ, triển vọng của ICT đối với giáo dục, sử dụng ICT trong giáo dục, những vấn đề về sử dụng ICT trong giáo dục và những thách thức trong việc lồng ghép ICT vào giáo dục.

  pdf49p minhminhnguyen32 07-06-2014 170 42   Download

 • Hội nhập và cạnh tranh toàn cầu là xu thế tất yếu của lịch sử. Cạnh tranh giáo dục nhằm tạo động lực phát triển cho toàn bộ hệ thống giáo dục và từng cơ sở giáo dục đào tạo. Với mức độ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay đã làm cho một số trường, một số ngành không thu hút được sinh viên vào học. Vì vậy, truyền thông marketing đã trở thành hoạt động rất quan trọng và không thể thiếu trong các trường đại học. Với mục đích nghiên cứu: khái quát và giới thiệu một số công cụ truyền thông marketing ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 73 10   Download

 • Khi giáo dục ngày càng được CNTT&TT hỗ trợ, việc dạy và học sẽ không giống như trước. Chúng ta sẽ phải tận dụng các cơ hội phong phú và thú vị của các công nghệ mới trong giáo dục để đạt được mục tiêu đào tạo và sứ mệnh đào tạo của mình. Một trong những mục tiêu của bài báo này là cung cấp sự hiểu biết tốt hơn và đánh giá cao vai trò của Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) trong hệ thống giảng dạy và học tập.

  pdf4p quaymax4 05-09-2018 37 4   Download

 • Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đại học ở nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần đắc lực vào quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giáo dục - đào tạo đại học cũng đang bộc lộ những hạn chế, bất cập về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Một trong những hạn chế, bất cập đó là chưa phát huy tốt các giá trị truyền thống trong giáo dục - đào tạo đại học của cha ông, đồng thời chưa tiếp thu được đầy đủ và kịp thời những thành tựu giáo dục và đào tạo đại học hiện đại của thế giới.

  pdf79p dellvietnam 24-08-2012 194 81   Download

 • Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong nhà trường trình bày khái niệm thông tin, công nghệ thông tin. Vai trò của CNTT và truyền thông trong sự phát triển của xã hội. Một số lĩnh vực ứng dụng CNTT. Tác động của CNTT và truyền thông đối với giáo dục.

  pdf26p tranduyngocphuyen 11-10-2018 287 39   Download

 • Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông là hướng đi tất yếu của một nền giáo dục hiện đại.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 21 6   Download

 • Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật đến với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Pháp luật chỉ phát huy tác dụng trong đời sống xã hội khi việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi trọng và làm cho mọi người biết, thực hiện một cách có hiệu quả.

  doc25p crystalheart115 23-01-2010 614 170   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả: 9. Trần Quang Tuyết, Ngô Tứ Thành, Mô hình mới về người giảng viên đại học trong nền giáo dục điện tử. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã thâm nhập và làm thay đổi căn bản nội dung.

  pdf11p phalinh14 07-08-2011 159 64   Download

 • Sau khi học xong chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT" học viên hiểu được: Các khái niệm thông tin, công nghệ thông tin, vai trò của CNTT và truyền thông trong sự phát triển của xã hội, một số lĩnh vực ứng dụng CNTT, tác động của CNTT và truyền thông đối với giáo dục, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường, vai trò của cán bộ quản lý với việc ứng dụng CNTT trong nhà trường.

  pdf36p missminh32 09-04-2014 458 66   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tại trường trung học phổ thông. Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tại Trường Trung học phổ thông Sáng Sơn - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc. Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tại Trường Trung học phổ thông Sáng Sơn - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf49p truongtien_05 28-03-2018 57 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu chính của khóa luận là khảo sát thực trạng giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở đô thị hiện nay. Đề xuất các biện pháp về giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở đô thị nhằm xây dựng gia đình văn hóa.

  pdf12p cumeo5000 16-08-2018 46 3   Download

 • Người Mẹ Việt giữ vai trò vô cùng quan trọng trong giáo dục gia đình ở những khía cạnh: Chăm sóc, nuôi dạy con từ thuở ấu thơ, dạy con gái, dạy con trai. Đảm nhiệm trọn vẹn tất cả những trọng trách đó đã khiến người phụ nữ Việt trở thành “nội tướng”, “tay hòm chìa khóa”, là trung tâm, linh hồn chủ đạo của mỗi gia đình Việt Nam trước thế kỉ XX. Bài viết này khảo cứu vai trò của người mẹ Việt trong giáo dục gia đình ở Việt Nam trước thế kỉ XX qua tục ngữ, ca dao.

  pdf4p vidanh95 14-12-2018 26 2   Download

 • Trong chặng đường dài dưới chế độ phong kiến, nền giáo dục nhà chùa được xem là nền giáo dục truyền thống ở Miến Điện do Tăng đoàn – Sangha quản lý. Nhưng đến giữa thế kỷ XIX, dưới thời trị vì của vua Mindon (1853-1878), nhà nước đã nắm được quyền quản lý nền giáo dục này với sự đồng thuận của Tăng đoàn. Vậy vì sao Mindon lại hiện thực được điều mà trước đó, chưa có vị vua nào ở Miến Điện làm được. Bài viết sẽ làm rõ những vấn đề này.

  pdf9p vititan2711 14-08-2019 6 0   Download

 • Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội làm cho mỗi thành viên trong xã hội nhận thức được tính công bằng của pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

  pdf6p vithomasedison2711 17-08-2019 31 3   Download

 • Trong những năm qua , cùng với việc xây dựng và hoàn thành hệ thống pháp luật .Đảng và nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân

  doc23p crystalheart115 23-01-2010 654 147   Download

 • Một trong nhiều thách thức mà các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ngày nay đang phải đối mặt là việc chuẩn bị sẵn sàng cho xã hội và chính phủ của họ trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng thông tin truyền thông. Các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, các nhà hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO), các học giả, và thường dân đang ngày càng quan tâm tới nhu cầu xây dựng xã hội trở nên cạnh tranh trong nền kinh tế thông tin đang phát triển....

  pdf49p minhtuan 04-08-2009 360 131   Download

 • Bài này sẽ giới thiệu về máy tính. Kiến thức của bạn về thành phần của máy tính và cách thức hoạt động của chúng sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được phần cứng, phần mềm và mạng máy tínhở các phần sau.

  ppt22p ntl_158 25-09-2012 107 23   Download

 • "Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường" căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học. Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt Đội,... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các lớp.

  pdf7p anthaitrung 08-07-2018 293 32   Download

 • Tạp chí Giáo dục số 261 giới thiệu một số bài viết như: Tạp chí Giáo dục - phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sang tạo, tiếp tục đổi mới và phát triển; dạy học theo tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non; giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên hiện nay,... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf65p nganga_00 01-09-2015 63 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Truyền thông trong giáo dục
p_strCode=truyenthongtronggiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản